WWF-România anunță aprobarea unui instrument ce poate contribui la descurajarea tăierilor ilegale

0

Organizația FSC (Forest Stewardship Council) a aprobat Evaluarea de Risc pentru Lemn Controlat pentru România, ce a intrat în vigoare pe 1 februarie 2013. WWF-România a inițiat și coordonat, cu aprobarea FSC International, procesul de elaborare a Evaluării Riscurilor pentru Lemn Controlat în țara noastră.

 

Evaluarea de Risc a fost realizată în cadrul unui Grup de Lucru format din specialiști din domeniile economic, social și de mediu și acceptată în cadrul unui amplu proces de consultare publică. WWF-România are expertiză tehnică în domeniul forestier, iar în ultimii zece ani a sprijinit şi a promovat managementul responsabil al pădurilor, prin implementarea de proiecte la nivel naţional, pentru pădurile de stat şi private. 

FSC, garanție pentru lemnul recoltat în mod responsabil 

FSC () este o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit aparută în anul 1993, pentru a promova un management forestier responsabil în pădurile din întreaga lume. Prin cumpărarea de produse din lemn certificat FSC se garantează că lemnul utilizat în produsul respectiv provine din păduri gestionate durabil pe criterii sociale, economice și ecologice.

Standardul pe “Lemn Controlat” (FSC-STD-40-005) a fost elaborat pentru a permite companiilor certificate FSC să se asigure că evită comercializarea lemnului provenit din următoarele situații:

 1. Exploatări ilegale

 2. Încălcarea drepturilor tradiționale și civile

3. Recoltarea din păduri în care valorile ridicate de conservare sunt amenințate de activitățile de management forestier

4.  Plantații constituite pe suprafața unor foste păduri naturale

5.  Păduri în care au fost plantați arbori modificați genetic

 Practic, operatorii care doresc să obțină certificatul FSC acceptă și alte norme, uneori mai stricte decât cele impuse de legislația națională și se supun, în mod regulat, unor audituri realizate de organisme independente. Decizia de intrare în procesul de certificare este,în general, legată de obținerea unor avantaje, cum ar fi accesul pe noi piețesau menținerea pe piețele existente, însă în acest caz avantajul economic vine şi în sprijinul pădurilor, promovând standarde de gestionare responsabile.

 Importanța Evaluării de Risc pentru Lemn Controlat FSC

 Evaluarea atrage atenția asupra riscurilor legate de tăierile ilegale (care pot afecta comunitățile sau pădurea ca ecosistem), generate mai ales de procentul mare de păduri neadministrate, precum și de nivelul de implementare a legislației silvice în vigoare. Rezultatul evaluării confirmă, de asemenea, existența unor potențiale amenințări asupra pădurilor cu valoare ridicată de conservare importante la nivel regional.

 Se înțelege, astfel, necesitatea ca administratorii de păduri și companiile care doresc să adopte o politică responsabilă privind gestionarea pădurilor în România să acorde o atenție deosebită evitării acestor riscuri. Respectarea prevederilor evaluării de risc la nivel național constituie o garanție că lemnul provine din surse “curate”, oferind, totodată, accesul pe piața lemnului certificat.

 În perspectiva prevederilor impuse de Regulamentul European privind comerțul cu lemn ce va intra în vigoare începând cu martie 2013, sistemul de certificare FSC poate răspunde acestor cerințe, fiind util companiilor din domeniul lemnului și administratorilor de păduri din România, deopotrivă.

 


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger