VIDEO Companiile petroliere din România ar trebui să facă publică originea materiilor prime pe care le prelucrează

0

La fel ca produsele alimentare, combustibilii trebuie să aibă o origine cunoscută și o trasabilitate certă. Până în prezent, doar o singură companie, din Suedia, își face publice sursele de țiței sau de alte materii prime pentru obținerea combustibililor.

Text și video de 2Celsius Network

Furnizorii de benzină şi motorină vor fi obligaţi să raporteze agenţiei competente a statului originea materiilor prime pe care le folosesc în fabricarea combustibilului. Informaţiile colectate şi raportate de furnizorii către statele membre cu privire la originea carburanţilor sunt confidenţiale, însă acest lucru nu împiedică publicarea de către Comisia Europeană a unor informaţii generale sau de sinteză, care nu conţin informaţii privind întreprinderile individuale.

Cerinţele de mai sus, sub obligaţia transpunerii până în 2017, se găsesc în DIRECTIVA (UE) 2015/652 A CONSILIULUI din 20 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de calcul şi a cerinţelor de raportare în temeiul Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea benzinei şi a motorinei.

Începând cu 2014, ţiţeiul canadian, obţinut din şisturi bituminoase cu cele mai ridicate emisii de gaze cu efect de seră, este descărcat în portul european Cartagena din Spania. Țiţeiul din şisturi bituminoase are intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de 134 gCO2eq/MJ*, mai mult decât petrolul convenţional – 93 gCO2eq/MJ.

Aceasta înseamnă că rafinăriile europene fac eforturi mici de reducere a emisiilor, deşi UE e lider în decarbonizarea economiei şi în impunerea de ţinte ecologice nobile.

Cea mai ecologică măsură este transparenţa. Companiile petroliere din România, aşadar, ar trebui să urmeze exemplul suedezilor şi să arate fără ruşine tot ceea ce rafinează.


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger