Țăranii din Europa cer încetarea importurilor de soia modificată genetic

0

Cu ocazia reuniunii anuale a membrilor din 20 de țări din Europa, Confederația țărănească Via Campesina Europa a adoptat în unanimitate „Poziția privind producția de soia și de alte culturi proteice în Europa”, abordând astfel una dintre provocările Uniunii Europene, și anume dobândirea autosuficienței de culturi proteice. Adunarea generală Via Campesina Europa s-a desfășurat între 16 și 18 ianuarie 2018, în Bruxelles și a reunit delegați ai 29 de asociații țărănești regionale și naționale de pe întreg continentul, printre care și membri ai asociației Eco Ruralis.

Vă redăm mai jos textul integral al rezoluției:

„Ne aflăm într-un moment de cotitură, în care pe de-o parte ne confruntăm cu încercări de creștere a producției de soia industrială în Uniunea Europeană și pe de altă parte, ne aflăm în mijlocul procesului de negociere pentru noua Politică Agricolă Comună a UE. Trebuie să legăm viitoarele decizii cu realitatea europeană, în care milioane de țărani nu sunt susținuți de politicile publice. Considerăm că satisfacerea necesarului de culturi proteice în UE nu poate fi bazată exclusiv pe cultivarea industrială de soia, ci avem nevoie de o varietate de culturi proteice asigurate de mici producători agroecologici – țărani și ferme de familie. Doar astfel, vom reuși să dobândim o autosuficiență de culturi proteice pe termen lung în Europa și să ne desprindem de actualul model industrial corporatist, bazat pe importuri masive și inegalitate socială și de mediu”.

Poziția Via Campesina Europa cu privire la producția de soia și de alte culturi proteice în Europa

Soia a devenit una dintre cele mai importante bunuri agricole de consum în Europa și în lume, cererea fiind alimentată, în principal, de industria zootehnică a creșterii animalelor, care utilizează soia ca ingredient bogat proteic în amestecul furajer.

Încercările anterioare de reglementare a industriei nu au avut succes. Având în vedere că soia este o cultură foarte valoroasă financiar, actori de-a lungul întregului lanț de aprovizionare s-au luptat să își mențină accesul la profituri. De la producători de semințe la comercianți, jucători puternici din industrie au investit în expansiunea sa continuă.

Uniunea Europeană (UE) importă cantități imense de soia, în mare parte pentru industriile sale ale cărnii, ouălor și lactatelor. Orice eforturi pentru dobândirea autosuficienței de culturi proteice în Europa ar trebui să se bazeze pe producătorii la scară redusă – țărani și ferme de familie. Acest lucru nu înseamnă creșterea dimensiunii fermelor pentru a fi încorporate în lanțuri de valorificare exploatatoare, controlate de afaceriști de bunuri de larg consum, ci asigurarea diversității și autonomiei micilor producători, precum și participarea lor activă pe piață.

Via Campesina Europa sprijină:

 • eforturile depuse spre o mai mare autosuficiență de culturi proteice sustenabile în Uniunea Europeană;
 • încetarea importurilor de soia modificată genetic;
 • îndepărtarea poverii pe care cererea de proteină agricolă a UE o creează asupra pădurilor tropicale, altor ecosisteme valoroase și asupra comunităților locale țărănești pe care aceste ecosisteme le sprijină;
 • cultivarea agroecologică vastă și diversă de soiuri de leguminoase în Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea calității solului și pentru reducerea treptată a folosirii de fertilizanți chimici.

Totuși, credem că acestea nu pot fi atinse într-o manieră inclusivă și sustenabilă sub modelul industrial corporatist, care domină în prezent agricultura Uniunii Europene. Mai mult, Via Campesina Europa consideră că așa-numitele inițiative care implică multiple părți interesate, precum Alianța Soia Dunăreană, asigură o platformă pentru continuarea dominației corporatiste și subminează drepturile echitabile la pământ și piață ale țăranilor, în special a celor din Europa de Est.

Pentru a soluționa preocupările subliniate în acest document, Via Campesina Europa solicită:

 • discreditarea mitului că soia este crucială pentru securitatea alimentară. Faptul că soia este doar un input pentru industria nesustenabilă a creșterii animalelor a fost deja expus.
 • plasarea țăranilor și a producătorilor agroecologici la scară redusă în centrul noii Politici Agricole Comune și a strategiei privind culturile proteice, precum și consolidarea poziției lor față de marile agribusiness-uri și supermarketuri;
 • concentrarea strategiei privind culturile proteice în jurul intercalării și rotației culturilor de varietăți țărănești, pentru lanțuri scurte de distribuție;
 • o mai mare reglementare a Politicii Agricole Comune pentru a asigura că piețele servesc beneficiilor locale ale țăranilor și ale comunităților rurale, în loc să lase producătorii la discreția politicilor pieței libere și să îi copleșească prin importul de proteine agricole ieftine (dumping);
 • încetarea plăților directe pe suprafață pentru a evita stimularea producției la scară largă și concentrarea terenurilor pentru producția de soia pe suprafețe mari în monocultură;
 • aplicarea Liniilor Directoare FAO cu privire la Guvernarea Responsabilă a Terenurilor, Fondului Piscicol și Forestier în rândul statelor membre UE;
 • crearea unei Directive europene privind fondul funciar pentru a crește transparența tranzacțiilor funciare și pentru a descuraja speculațiile pe piața funciară și de culturi proteice;
 • introducerea de măsuri oficiale pentru a aborda problema supraconsumului de carne în UE.

Tags:Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger