Solidaritate cu comunitatea romă pentru dreptate socială

0

De 8 Aprilie – Ziua Internațională a Romilor, Fundația Desire/Căși sociale ACUM!, împreună cu  Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome) și Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire se solidarizează cu cetățenii şi cetăţenele de etnie romă în lupta lor pentru recunoaștere culturală, dreptate socială, capacitare economică și participare politică

În 7 aprilie 2017, asociațiile implicate derulează evenimentul public Locuințe nu umilințe! prin diverse tipuri de acțiuni  în București, Cluj-Napoca, Giurgiu, Mizil, Timișoara și Valea Seacă. De asemenea, trimit o Scrisoare Apel pentru o politică justă și antirasistă de locuire doamnei viceprim-ministru Sevil SHHAIDEH (Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene), doamnei Lia-Olguța Vasilescu (Ministerul Muncii și Justiției Sociale), dar și primăriilor din localitățile de mai sus, precum și Prefectului Județului Cluj.

Organizațiile inițiatoare atrag atenția asupra nevoii de a aborda şi rezolva problemele de locuire cu care se confruntă persoanele de etnie romă aparținând clasei lucrătoare aflate în sărăcie sau chiar sub pragul de subzistență. În această categorie se află romii salariați care au venituri sub pragul de sărăcie, dar și cei care muncesc în economia informală ori cei care lucrează pentru venitul minim garantat, precum și persoanele care prestează munci în gospodărie fără a fi plătite, sau orice alte forme de munci prin care își asigură traiul de pe o zi pe alta. Fără a neglija dificultățile locative cu care se confruntă mulți alți cetățeni ai României, organizațiile neguvernamentale atrag atenția asupra celor care, datorită poziției lor în domeniul muncii, nu au venituri prin care își pot îmbunătăți condițiile de locuire sau prin care și-ar putea asigura locuințe adecvate de pe piața privată.

Problemele de locuire asupra cărora vor să atragă atenția includ:

  • Locuirea în sărăcie caracterizată de proasta calitate a locuinței și de supra-aglomerare;
  • Locuirea informală și nesigură care se manifestată în lipsa de acte de proprietate asupra terenului și/sau clădirii, sau în lipsa de acte legale de închiriere a spațiului locativ.
  • Expunerea accentuată la riscul de evacuare forțată (evacuare dintr-un anumit spațiu de locuire fără acces la o locuință alternativă adecvată; evacuare care transformă oamenii evacuaţi în persoane fără adăpost).
  • Accesul scăzut la locuințe sociale din fondul locativ public din cauza stocului redus de locuințe publice și criteriilor de atribuire de locuințe sociale care nu facilitează accesul persoanelor marginalizate la aceste locuințe.
  • Locuirea în proximitatea unui mediu toxic (stație de epurare a apei, rampă de deșeuri, etc.).
  • Locuirea într-o zonă ghetoizată caracterizată de prezența simultană a separării spațiale de restul localității și lipsa accesului la transport public; a subdezvoltării infrastructurii locative și lipsa accesului la servicii publice; marea majoritate a populației care locuiește în zonă este de etnie romă și se confruntă cu sărăcia măsurabilă în venituri, dar și cu excluziunea socială în privința accesului la participare în procesele decizionale locale.

Prin acțiunile programate, se face apel la solidaritate și acțiune comună pentru o politică justă și antirasistă de locuire. Organizațiile neguvernamentale solicită Guvernului României să inițieze procesul de modificare a Legii locuinței și de adoptare a Strategiei Naționale de Locuire; să coreleze legislația locuirii cu cea socială și a non-discriminării, cu legislația administrației publice, dar și cea a construcțiilor și urbanismului.  De asemenea, inițiatorii solicită administrației publice locale să modifice criteriile de atribuire de locuințe sociale, iar Guvernului și Primăriilor să aloce buget public adecvat pentru un program amplu de locuințe publice.


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger