SDD: Nereguli flagrante în gestionarea Programului Operațional pentru Pescuit

0

63 de euro pe lună e remunerația oferită de Autoritatea de Management a Programului Operaţional de Pescuit pentru managementul responsabil al unui milion de euro. După mai mulţi ani de degringoladă în care sute de milioane de euro au ramas necheltuite, fiind astfel aproape pierdute din cauza incapacităţii autorităţilor de management, noile cereri de proiecte din Programul Operaţional de Pescuit fac imposibilă implementarea eficientă a proiectelor. Mai mult, lipsa banilor de salarii pentru managementul proiectelor contravine principiilor de bună gestionare a fondurilor riscând chiar utilizări frauduloase ale lor.

 

© dr. Peter Lengyel

 

de Coaliţia „ONGuri pentru Fonduri Structurale”

 

Coaliţia „ONGuri pentru Fonduri Structurale” se declară revoltată de situaţia inacceptabilă creată de Autoritatea de Management a Programului Operaţional de Pescuit (AM POP) prin plafonarea la 1% a fondului de salarii destinate proiectelor ce pot fi depuse în cadrul cererilor lansate în ultima vreme.  Coaliția consideră că acest plafon nu este unul echitabil pentru niște specialiști care ajută statul să-și îndeplinească angajamentele prin implementarea unor programe de importanță strategică, cu impact larg asupra societății.

Astfel, dacă un beneficiar ar accesa un proiect de 1.000.000 euro, cu o întindere de doi ani, bugetul de salarii ar fi de 10.000 de euro per proiect, respectiv 416 euro/lună. Acest lucru înseamnă că suma netă ar ajunge la aproximativ 250 euro pe lună pentru toată echipa de management al proiectului!

Un proiect de 1 milion de euro este un proiect complex care are nevoie de un nivel superior de management şi o echipă alcătuită din manager de proiect, asistent de proiect, contabil, specialist achiziţii publice și alte funcții specifice. Având în vedere plafonul de 1% instituit de AM POP rezultă că persoanele implicate în managementul proiectului pot primi în medie 63 de euro net/persoană/lună, situaţie absurdă şi inacceptabilă având în vedere necesitatea răspunderii maxime a echipei de proiect pentru buna implementare a acestuia.

Bunele practici în domeniu stabilesc praguri de 15-20 % din valoarea eligibilă a proiectului destinate fondului de salarii, mergând până la procente mai mari în cazul proiectelor mai mici. Menţionăm faptul că înşişi reprezentanţii Comisiei Europene au sesizat faptul că această prevedere va avea consecinţe negative asupra capacităţii de a gestiona aceste fonduri.

Mai mult decât atât, pragul de 1% destinat cheltuielilor de management poate risca utilizarea frauduloasă a fondurilor destinate dezvoltării durabile a sectorului de pescuit din România, creând o situație paradoxală. Potențialli beneficiarii se vor vedea obligați să gasească soluții mai mult sau mai puțin legale pentru a-şi acoperi cheltuielile destinate managementului de proiect – fapt ce va reduce dramatic proiectele de bună-credință, deschizând calea către acțiuni speculative și anulând o șansă importană de redresare a sectorului de pescuit.

Coaliţia „ONGuri pentru Fonduri Structurale” a trimis deja în luna august a.c. o solicitare de rectificare a acestui plafon, în atenţia Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin şi spre ştiinţa Primului – Ministru, Victor Ponta. Lipsa oricărui răspuns la solicitare din partea demnitarilor vizaţi demonstrează nu numai interesul scăzut al acestora pentru buna implementare a fondurilor europene în România ci şi o potenţială complicitate a acestora cu fraudele care se pregătesc în accesarea fondurilor destinate dezvoltării sectorului de pescuit.

Reamintim autorităților responsabile de necesitatea respectării principiului echidistanței și asigurarea unei politici nediscrimatorii pe piața muncii, lucru care implică recompensarea corectă a activității profesionale. În situația de față, dreptul de a munci, garantat prin Declarația Universală a Drepturilor Omului și Carta Socială Europeană este anulat prin nerespectarea dreptului la o retribuție corespunzătoare.

Astfel, membrii Coaliţiei „ONGuri pentru Fonduri Structurale” solicită factorilor de decizie revizuirea de urgenţa a acestei practici care  îngroapă orice iniţiativă de a aplica şi a administra un astfel de proiect. În caz contrar, demnitarii amintiţi alaturi de ceilalţi actori cu rol de decizie in domeniu se fac partaşi la îngroparea definitivă a Programului Operaţional de Pescuit.


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger