Scrisoare deschisă despre locuitorii din Pata Rât

0

Autorităţile locale din Cluj au invitat reprezentanţii societăţii civile la dialog social, în contextul protestatar din ianuarie 2012. Primarul Radu Moisin și-a manifestat dorința de a face parte din comisia de dialog social. Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice (gLOC), organizaţie voluntară fără statut juridic propriu şi ne-afiliat politic, constituit prin coaliţia mai multor organizaţii civice locale şi naţionale, universitari, artişti, profesori şi cetăţeni clujeni, reamintește că prin acţiunile desfăşurate în decursul anului 2011 gLOC și-a dovedit deschiderea către dialog şi implicare civică.

 

gLOC (Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice)

Atenționăm încă odată asupra nevoii inițierii de urgență a unor măsuri pe termen scurt, mediu și lung în legătură cu situația locuitorilor din zona Pata Rât. De exemplu, bugetul pe anul 2012 prevede investiții în locuințe sociale și de necesitate. Reamintim că la Pata Rât se află cel mai mare ghetou din jurul unei gropi de gunoi din spațiul european, realitate care infirmă pretenția Clujului de a deveni o capitală multi-culturală europeană în 2020 . Aproape 2.000 de oameni locuiesc în condiții indecente în jurul rampei de gunoi de la Pata Rât. Anul 2012 oferă posibilitatea unei rezolvări parțiale a problemelor. Una dintre soluțiile gLOC este locuirea integrată din fonduri europene, de care pot beneficia, așa cum arată titulatura de „locuire integrată”, români, maghiari, romi. Comitetul de dialog social își propune să lucreze pe mai multe paliere de interes pentru clujeni: probleme sociale (prezentate mai sus), ecologice (rezultate în urma închiderii rampei și deschiderii noului centru de colectare), urbanistice etc.

Mai jos puteți găsi scrisoarea deschisă pe care Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice o adresează autorităților clujene:

SCRISOARE DESCHISĂ

CU PRIVIRE LA LOCUITORII DIN ZONA PATA RÂT, CLUJ

Cluj, 23.01.2012.

 

În atenţia

Primăriei Cluj-Napoca

Domnului Primar interimar Florin Moisin

Domnului Director al Direcției de Asistență Socială și Medicală Aurel Mocanu

Consiliului Local Cluj-Napoca

Doamnei Consilier Steluța Cataniciu (PNL)

Domnului consilier Remus Gabriel Lăpușan (PSD)

Doamnei consilier Claudia Anăstase (PSD)

Domnului consilier Csoma Botond (UDMR)

Consiliului JudeţeanCluj

Domnului Președinte Alin Tișe

Doamnei Vice-președinte Emőke Fekete

Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Domnului Director General Claudiu N. Coșier

Doamnei Coordonator Pol Creștere Ana Maria Görög

 

În contextul protestatar din ianuarie 2012 autorităţile locale din Cluj au invitat reprezentanţii societăţii civile la dialog social. Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice (gLOC), organizaţie voluntară fără statut juridic propriu şi ne-afiliat politic, constituit prin coaliţia mai multor organizaţii civice locale şi naţionale, universitari, artişti, profesori şi cetăţeni clujeni, reamintește că prin acţiunile desfăşurate în decursul anului 2011 gLOC și-a dovedit deschiderea către dialog şi implicare civică, și acum atenționează  încă odată asupra nevoii inițierii de urgență a unor măsuri pe termen scurt, mediu și lung în legătură cu situația locuitorilor din zona Pata Rât.

Prin numeroase petiţii şi sesizări adresate autorităţilor locale şi naţionale, prin dezbateri publice, seminarii, mese rotunde, dar şi proteste stradale şi manifestări artistice, gLOC a atras atenţia cetăţenilor şi a factorilor decizionali asupra consecinţelor sociale negative ale evacuării forţate şi segregării rezidenţiale în cazul comunităţilor de romi din Pata Rât. Aceste acţiuni sunt descrise în amănunt pe pagina gLOC: www.gloc.ro.

Deşi primăria ne-a acceptat la masa discuțiilor în urma protestelor din 17 ianuarie 2011 şi a semnării Memorandumului de Înţelegere între Primăria Cluj-Napoca şi UNDP în 10 iunie 2011, un acord ferm de parteneriat între gLOC şi autorităţile locale în vederea soluţionării problemelor grave din Pata Rât nu există până în acest moment.

Din aceste motive, Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice (gLOC) face din nou apel la instituţiile Dumneavoastră în vederea iniţierii unor măsuri imediate cu efect pe termen lung, mediu și scurt, cum ar fi :

–          elaborarea unei strategii privind un program integrat de locuire şi incluziune socială în zona metropolitană Cluj (2012-2020), printr-o colaborare între Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, Asociaţia Metropolitană Cluj, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Consiliul Judeţean, şi experţi din partea societăţii civile şi universităţii, și integrarea acestei strategii în planurile de dezvoltare locală, metropolitană și regională;

–          elaborarea şi implementarea, cu începere din 2012, a unui proiect pilot dedicat comunităţilor marginalizate de romi din Pata Rât, care să răspundă nevoilor de locuire ca parte a unui program integrat cu măsuri educaţionale, ocupaţionale, de sănătate publică, dezvoltare comunitară şi desegregare, și integrarea acestuia în planul de dezvoltare locală;

–          sesizarea Ministerului de Dezvoltare Regională, Ministerului de Afaceri Europene şi altor ministere de resort, precum şi al Secretariatului General al Guvernului, al actorilor responsabili pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Incluziunea Socială a Romilor, în legătură cu disponibilitatea autorităţilor locale clujene de a implementa proiecte pilot şi măsuri inter-sectoriale prin utilizarea fondurilor europene accesibile în acest scop cu începere din 2012;

–          alocarea unor fonduri din bugetele locale pe 2012 pentru capacitarea administrativă a primăriei, a consiliului local, al Asociaţiei Metropolitane Cluj, şi al Consiliului Judeţean în vederea absorbţiei fondurilor europene dedicate dezvoltării teritoriale cu accent pe incluziune socială, dar şi unor programe integrate de locuire pentru familii dezavantajate şi marginalizate, inclusiv comunităţile de romi;

–          elaborarea unui sistem de distribuire a fondului de locuințe sociale care să susțină prin măsuri afirmative persoanele cele mai dezavantajate, printre ele de etnie romă din Pata Rât;

–          prezentarea evidenței asupra terenurilor, clădirilor etc disponibile în vederea asigurării de locuințe în cadrul proiectului integrat de locuire;

–          prezentarea Planului Urban Zonal pe zona Pata Rât și a proiectelor de dezvoltare urbană în zonă în contextul închiderii vechii rampe de gunoi;

–          găsirea unor soluţii temporare cu efect pe termen mediu în materie de locuire, ocupare, educaţie şcolară, acces la servicii medicale de specialitate până proiectul pilot integrat își va face efectele:

 • protecţia persoanelor de pe strada Cantonului, aflate sub riscul evacuării în lumina procesului intentat împotriva lor de către CFR Cluj (evitarea evacuării până la oferirea unor locuinţe alternative persoanelor afectate, asigurarea unor locuinţe temporare de necesitate, implicarea acestor persoane ca beneficiari  pe termen lung ai programului integrat de locuire);
 • protecţia persoanelor din noul Pata Rât (Colina Verde”) care au fost evacuate de pe strada Coastei în decembrie 2010 (deci pe timp de iarnă) fără să li se asigure locuinţe alternative măcar în casele modulare construite de primărie în Pata Rât (asigurarea accesului la utilităţi chiar dacă casele improvizate construite în zonă nu au autorizare de construcţie);
 • sprijinirea eforturilor Fundației Pro Roma cu scopul îmbunătățirii calității vieții locuitorilor din Dallas din rampa de gunoi;
 • implementarea unor măsuri de protecţie  în raport cu persoanele din Dallas,  groapa de gunoi sau şi din alte părţi ale Pata Râtului care au lucrat pe vechea rampă de gunoi a oraşului şi care vor fi afectate de închiderea rampei în sensul pierderii sursei lor de venit: obligarea contractuală a firmei care construieşte şi va administra noua rampă de gunoi ecologică de a angaja forţă de muncă disponibilă din aceste comunităţi, eventual şi prin asigurarea pregătirii lor profesionale cu acest scop. Menţionăm că o asemenea măsură de safeguarding este în acord cu bunele practici recomandate la nivel internaţional pentru cazuri similare;
 • implicarea locuitorilor din Pata Rât ca beneficiari ai proiectelor de ocupare şi pregătire a forţei de muncă, derulate sub egida primăriei și/sau consiliului județean, facilizarea accesului la locuri de muncă aflate în administrația  autorităților locale și județene;
 • susţinerea unor micro-programe care să asigure integrarea copiilor din Pata Rât la şcolile din oraş, dar şi la participarea lor la activităţi extracurriculare (educaţionale, artistice, sportive etc.) integrate, și astfel să contribuie la măsurile de desegregare școlare începute din 2004;
 • facilizarea accesului la servicii medicale de specialitate și la asistență medicală în cazul bolilor cronice;

–          crearea unui fond de urgențe (din bugetul local şi/sau din sponzorizările atrase dinspre companii private sau alte resurse accesibile) în vederea soluţionării pe termen scurt a nevoilor imediate ale locuitorilor din Dallas, groapa de gunoi, Noul Pata Rât – Colina Verde şi strada Cantonului, cum ar fi asigurarea în zonă a:

 • transportului în comun,
 • încălzirii pe timp de iarnă,
 • asistenţei medicale primare permanente,
 • accesului la utilităţi (şi în condiţiile în care statutul legal al locuitorilor, datorită mai multor motive, este incert în momentul de faţă).

Salutăm inițiativa Primăriei Cluj-Napoca exprimată acum câteva zile de a constitui o comisie care să se ocupe de problema locuitorilor din Pata Rât, și așteptăm măsurile sale imediate în materie de consultări cu reprezentanții celorlalte instituții publice, organizațiilor civice (printre ele gLOC) și ai locuitorilor din zonă, ce trebuie să se materializeze urgent într-un pachet de măsuri conținând (și) propunerile noastre de mai sus.

Prin faptul că gLOC adresează această Scrisoare deschisă consiliului local, primăriei şi consiliului judeţean în contextul protestelor anti-guvernamentale şi anti-prezidenţiale curente, nu vrea să legitimeze nici acţiunile formaliste ale guvernanţilor în materie de dialog social, dar nici apelul limitat la alegeri anticipate din partea partidelor aflate în opoziţie. În acord cu acţiunile noastre anterioare, desfăşurate voluntar şi fără afiliere politică, scopul acestei Scrisori deschise este responsabilizarea autorităţilor locale, indiferent de culorile lor politice, faţă de nevoia implementării unor măsuri imediate, dar şi a unei strategii de lungă durată pentru soluţionarea  problemelor comunităţile marginalizate de romi din Pata Rât.

 

Membrii fondatori ai gLOC:

Cătălin Berescu, arhitect, Asociația Frontal, București

Ernest Creta, comitetul de locatari Noul Pata Rât, Cluj

Adrian Dohotaru, Grupul pentru Acţiune Socială, Cluj

David Mark, președinte Alianța Civică a Romilor din România

Bert Looiji, Fundaţia Pro Roma (locatarii din Dallas), filiala Cluj

Lect. univ. dr. Norbert Petrovici, Universitatea Babeș-Bolyai, Grupul pentru Acţiune Socială

Adrian Pusztai, comitetul de locatari strada Cantonului, Cluj

Lect. univ. dr. Cristina Raţ, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj

Prof. univ. dr. Maria Roth, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj

Prof. univ. dr. Enikő Vincze, Universitatea Babeș-Bolyai, Fundaţia Desire, Cluj

 


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger