Sărăcia şi familia-cauze ale abandonului şcolar în mediul rural

0

Problemele în familie şi lipsurile materiale sunt printre cele mai frecvente cauze ale abandonului şcolar în mediul rural. Aceasta este principala concluzie a Studiului-diagnostic privind situaţia abandonului şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii în mediul rural, cercetare calitativă realizată în 42 de comunităţi rurale în care abandonul şcolar are o incidenţă ridicată, selectate din judeţele: Brăila, Buzău, Călăraşi, Harghita, Neamţ, Prahova şi Suceava.

 

Fundația Soros România


Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului Parte de Carte, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi derulat de Fundaţia Soros România.

Apartenenţa la o familie dezorganizata, lipsa de educaţie a părinţilor, neglijenta acestora, lipsa unui loc de muncă sau consumul excesiv de alcool sunt dificultăţi din familie cuimpact important asupra parcursului şcolar al unui copil. Conform studiului, copiii proveniţi din astfel de medii tind să urmeze modelele oferite de părinţi şi concepţiile acestora, conform cărora educaţia nu este o prioritate iar frecventarea şcolii nu sporeşte şansele unui viitor mai bun.

Sărăcia este o altă cauză pentru abandonul şcolar. Acest factor acţionează în două sensuri: fie copiii nu se pot prezenta la şcoală din cauza neputinţei părinţilor de a le cumpăra haine, rechizite sau pentru a plăti transportul, fie sunt nevoiţi să contribuie la întreţinerea familiei, ceea ce nu le mai permite să aloce timp învăţăturii.

În cazul familiilor cu mulţi copii, adeseori fraţii mai mari sunt nevoiţi să aibă grijă de cei maimici sau să se ocupe de gospodărie, în timp ce părinţii muncesc. Fetele sunt cele care renunţă mai des la şcoală din acest motiv.

Conform interviurilor realizate în cadrul cercetării, o cauză a abandonului şcolar întâlnită mai ales în rândul copiilor romi este faptul că aceştia nu stăpânesc foarte bine limba romană. Atunci când copiii sunt înscrişi în sistemul de învăţământ direct în clasa a I-a, ei întâmpina dificultăţi majore de adaptare la viaţa şcolară şi, adeseori, părăsesc timpuriu sistemul de învăţământ, odată ce au învăţat să scrie şi să citească.

O situaţie aparte relevată de către cercetarea noastră o reprezintă copiii cu cerinţe educative speciale, pentru care fie nu există în şcoala resursele materiale sau umanenecesare educării lor, fie părinţii nu doresc obţinerea unui certificat medical care să ateste faptul că aceştia au cerinţe educative speciale, considerându-l stigmatizant şi, astfel, nu există condiţiile formale pentru adaptarea curriculum-ului sau pentru crearea serviciilor de care ar avea nevoie aceşti copii.

Alte cauze ale abandonului şcolar identificate în cadrul studiului sunt lipsa comunicării dintre părinţi şi cadrele didactice sau dintre părinţi şi copii, plecarea părinţilor în străinătate şi lăsarea copiilor în grijă unor persoane cu mai puţină autoritate (bunici sau vecini) sau influenţa negativă a anturajului tinerilor.

Proiectul Parte de Carte se derulează în perioadă mai 2011-aprilie 2014 şi are ca obiectiv prevenirea abandonului şcolar în mediul rural prin dezvoltarea unor servicii socio-educative integrate şi prin implicarea membrilor comunităţilor în menţinerea în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în risc de a părăsi şcoala.

Studiul-diagnostic privind situaţia abandonului şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii în mediul rural este o cercetare calitativă realizată de Institutul Roman pentru Evaluare şi Strategie în perioada octombrie-decembrie 2011, în 42 de localităţi din mediul rural- câte 6 localităţi din fiecare dintre judeţele: Brăila, Buzău, Călăraşi, Harghita, Neamţ, Prahova şi Suceava.

 

Foto: Presalocala.com


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger