Rezoluția Conferinței "Roșia Montană în Istoria Universală"

5

Conferinţa Roșia Montană în Istoria Universală, organizată de Universitatea Babeş-Bolyai, Academia Română şi ICOMOS România, cu participarea unor specialişti geologi, geografi, chimişti, biologi, istorici, arheologi, arhitecţi, economişti, ingineri, sociologi, agronomi, lingvişti etc. din ţară şi străinătate (Germania, Italia, Marea Britanie, Ungaria), analizând patrimoniul natural, istoric, arheologic şi cultural al zonei Roşia Montană, în contextul implementării proiectului RMGC, a ajuns la următoarele concluzii:

1. Roşia Montană posedă un potenţial natural (morfologic, hidrografic, climatic, biogeografic) specific, ce va fi afectat iremediabil de proiectul actual.

2. Patrimoniul geologic al Roşiei Montane, ca şi al întregului “patrulater aurifer” al Munţilor Apuseni este alcătuit din zăcăminte de aur, argint, cupru, telur, wolfram etc, de o mare valoare economică. In actuala situaţie, a unei crize internaţionale de resurse minerale, aceste zăcăminte sunt resurse strategice ale statului român ce trebuie valorificate in strânsă corelaţie cu interesele majore ale acestuia.

3. Se apreciază că zăcământul de la Roşia Montană conţine mai mult aur şi argint decât s-a estimat de către investitorul implicat. O evaluare riguroasă a acestuia de către specialiştii statului român, conform principiului audiatur et altera pars, inclusiv pentru alte minerale asociate şi conţinutul de metale rare, deosebit de valoroase, este imperios necesară.

4. Prin efectul contractului actual, statul român a cedat practic zăcământul de la Roşia Montană gratuit unei companii externe. Reevaluarea sa este stringentă şi imperios necesară, inclusiv sub aspectul costurilor sociale şi de asigurare a riscurilor, luând în calcul costurile sociale şi de asigurare a riscurilor proiectului.

5. Patrimoniul istoric, arheologic şi cultural de la Roşia Montană este de notorietate mondială (Panteon al Daciei Romane, Miracolul arheologic al Daciei Romane – referitor la tăbliţele cerate – Eldorado arheologic), a cărui distrugere nu poate fi justificată de nicio formă de exploatare economică.

6. Prin distrugerea vestigiilor unice istorice, arheologice şi culturale de la Roşia Montană(galeriile daco-romane, siturile arheologice, cimitire, edificii de cult etc.) sunt afectate iremediabil numeroase dovezi ale etnogenezei şi continuităţii poporului român, constituante ale civilizaţiei europene.

7. Din zona arheologică de la Roşia Montană a fost cercetată arheologic în mod ştiinţific doar o infimă parte. Anularea imediată a tuturor avizelor de descărcare de sarcină arheologică, inclusiv a celui din 14.07.2011-Cârnic, se impune deoarece contravin legislaţiei în vigoare.

8. Autorităţile publice chemate să apere patrimoniul istoric, arheologic şi cultural de la Roşia Montană trebuie să îşi facă datoria şi să acţioneze conform intereselor naţionale.

9. Riscurile induse peisajului şi mediului de proiectul RMGC sunt multiple, severe şi de lungă durată, iar gestiunea efectelor acestora rămâne după încheierea exploatării, în seama exclusivă a statului român. Iazul de decantare din Valea Cornei va fi o veritabilă bombă ecologică cu potenţial de explozie întârziată.

10. Proiectul contravine majorităţii absolute a principiilor dezvoltării teritoriale ale Uniunii Europene: dezvoltarea durabilă, coeziunea teritorială, principiul ecologic, principiul dezvoltării economico-sociale echilibrate, principiul avantajului comparativ.

11. Proiectul este deficitar conceput în ceea ce priveşte peisajul şi mediul aferent. El vizează obţinerea de avantaje maxime şi rapide pentru promotor, prin extorcarea unei resurse economice şi strategice de primă importanţă, în vreme ce statului român îi revine o infimă parte din câştigurile preconizate. În schimb, toate consecinţele nefaste de după închiderea exploatării miniere (gestiunea unui imens depozit de metale grele şi cianuri secole la rând, distrugerea unui patrimoniu ştiinţific şi cultural inegalabil) urmând să fie suportate numai de cetăţenii statului român.

12. Derularea proiectului va avea efecte psihologice incalculabile asupra populaţiei zonei, care va migra în masă din vecinătatea unui lac cu cianuri şi metale grele ce pot polua pânza freatică şi pot fi antrenate de agenţii atmosferici pe suprafeţe mult mai extinse decât cele ale exploatării propriu-zise. În acest context orice afirmare a turismului în zonă, aşa cum susţin promotorii proiectului, devine iluzorie.

13. Reconsiderarea modului de valorificare a zăcământului în folosul statutului român şi în respectul dreptului la proprietate, în condiţii de prezervare a valorilor peisagistice, istorice, arheologice şi culturale, este obligatorie.

14. Valorificarea turistică inspirată a peisajului şi vestigiilor istorice şi arheologice de la Roşia Montană poate aduce localităţii, zonei şi poporului român, pe o durată nedeterminată,beneficii mult mai mari decât exploatarea zăcământului aurifer într-o perioadă de timp limitată, cu costuri materiale şi spirituale infinit mai mici.

15. Proiectul actual trebuie oprit şi înlocuit cu o strategie de dezvoltare economică durabilă a localităţii în respectul valorilor şi potenţialului său cultural şi natural în care turismul, agricultura, valorificarea fondului forestier şi alte activităţi tradiţionale să coabiteze eficient cu mineritul. În acest context, elaborarea unui nou PATZ de către o instituţie avizată şi echidistantă, este stringentă.

16. Participanţii la conferinţă susţin, cu argumente ştiinţifice de necontestat, necesitatea continuării demersurilor pentru înscrierea Roşiei Montane în lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Participanţii la Conferinţa Roșia Montană în Istoria Universală solicită autorităţilor statului român să ia notă de opiniile ştiinţifice autorizate ale specialiştilor români şi străini şi să oprească proiectul actual, deja menţionat, extrem de defavorabil intereselor propriului popor. El trebuie substituit cu un plan de amenajare şi o strategie de dezvoltare durabilă a zonei, în condiţii de prezervare a patrimoniului său material şi spiritual de valoare mondială.

Foto: Călin Caproș

Text preluat de pe radardemedia.ro


5 comentarii

  1. Pingback: Cu brațele și inimile deschise, în stradă, pentru Roșia Montană | TOTB.ro - Think Outside the Box

  2. Foarte corect, cu o singura conditie:
    SA SE FACA CEVA! Sa se zmenajeze zona sa se dezvolte turismul. Daca singurul lucru pe care are sa-l faca statul roman va fi doar sa blocheze proiectul actual nu e de-ajuns. Locuitorii zonei au de pierdut in continuare.
    Deci faceti ceva! Nu doar contrati toate ofertele.

  3. Domnule Caius, a existat o întreagă secţiune a conferinţei dedicată soluţiilor alternative (pe turism, agricultură, locuri de muncă în domenii altele-decât-mineritul etc.), mai precis DEZVOLTĂRII DURABILE a localităţii Roşia Montană. Personal, sunt… lingvist, deci mai puţin capabil a ajuta concret şi exact în această dimensiune, principala mea miză rămâne stoparea proiectului şi a spolierii intenţionate a zonei pe care, după părerea mea, o practică de pe acum rmgc prin intermediul autorităţilor locale. Dar am rămas surprins şi foarte, foarte impresionant de soluţiile nu generale, nu ‘din avion’, propuse în lucrări ştiinţifice cu studii de caz şi cifre, pentru această localitate şi cele imediat învecinate. Deocamdată, însă, cum probabil ştiţi şi Dvs., Roşia este în continuare declarată zonă monoindustrială, ceea ce înseamnă că nici o investiţie alternativă – mai mult, nici un proiect de cercetare sau dezvoltare cu fonduri europene nu poate, LEGAL vorbind, să fie implementat acolo. RMGC şi-a făcut bine temele: a închis vechea mină pentru a-i aduce pe locuitorii rămaşi la disperare; a obţinut, prin intermediul consiliilor local şi judeţean, monopol industrial asupra oricărei activităţi lucrative în regiune, şi mai ales a reuşit să blocheze foarte eficient orice iniţiativă privată alternativă. E oarecum firesc, fiindcă numai sugerând că proiectul lor e unica soluţie puteau ei spera să şantajeze opinia publică înspre acceptarea distrugerii ecologice a zonei.

  4. Pingback: O nouă recunoaștere internațională a importanței istorice a Roșiei Montane | TOTB.ro - Think Outside the Box

Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger