Reconstrucția ecologică a luncii Dunării, o posibilă soluție pentru dezvoltarea durabilă a comunităților dunărene

0

Ieri, 27 ianuarie, a fost creat contextul favorabil pentru lansarea unei platforme de dezbatere ce se adresează tuturor factorilor interesați de ideea reconstrucției ecologice a luncii Dunării, în speță zona Greaca, județul Giurgiu, în cadrul unui seminar organizat de WWF-România.

Miercuri, 27 ianuarie, la Giurgiu, a avut loc Seminarul privind beneficiile și serviciile ecosistemelor zonelor umede în lunca Dunării. Scopul seminarului a fost acela de a promova reconstrucția ecologică a zonelor umede prin prisma beneficiilor socio-economic și de mediu pe care le poate aduce comunităților locale. În cadrul seminarului au fost prezentate rezultatele  “Studiului privind evaluarea beneficiilor și serviciilor ecosistemelor zonelor umede din lungul Dunării” și au fost propuse și dezbătute oportunități și inițiative de dezvoltare a comunităților locale în contextul renaturării luncii Dunării.

„Zonele umede sunt componente ale capitalului natural foarte importante pentru dezvoltarea durabilă locală, în special în zona inundabilă a marilor fluvii. Studiul realizat de centrul nostru a abordat problema beneficiilor și serviciilor furnizate de diferite categorii de ecosisteme, inclusiv zone umede, care fac parte din configurația structurală a complexului Greaca în situația actuală sau în cea de referință, înainte de îndiguire. Analiza s-a bazat pe elaborarea unor scenarii ipotetice în care configurația structurală și implicit cea funcțională se modifică. Valorizarea beneficiilor și serviciilor ecosistemice s-a realizat din această perspectivă, utilizând diferite surse de date și informații, inclusiv cele referitoare la starea de referință. Scenariile de restaurare ecologică propuse au fost discutate și evaluate de către comunitățile locale din perspectiva serviciilor ecosistemice furnizate. Opțiunile comunităților locale au fost diferite între localități, însă toate au optat pentru restaurarea ecologică într-o măsură mai mare sau mai mică a unor tipuri de ecosisteme care au existat înainte de îndiguire în complexul Greaca” a declarat Dr. Elena Preda, coordonatorul studiului realizat de Centrul de Cercetare în Ecologie Sistemică și Sustenabilitate al Universității din București.

În cadrul seminarului au fost prezenți factori interesați de la nivel local și reprezentanți ai autorităților locale și centrale, direct și indirect afectați de aspectele care țin de restaurarea zonelor umede, reprezentanți ai Universității din București care au realizat studiul privind beneficiile zonelor umede, reprezentanți ai ONG-urilor care au expertiză în proiecte de mediu și de dezvoltare durabilă a comunităților locale prin inițiative implementate în zona luncii Dunării. Opiniile participanților și informaţiile colectate în cadrul sesiunii de lucru vor fundamenta soluțiile propuse în cadrul sesiunilor unui grup de lucru interministerial stabilit cu scopul de a identifica alternative pentru reconstrucția ecologică a zonelor umede din lungul Dunării. Organizaţia WWF-România se va implica în transmiterea acestor informații către autoritățile cu competențe în elaborarea politicilor publice cu privire la viitoarele inițiative de reconstrucție ecologică. Finalul seminarului a fost marcat de realizarea unei rezoluții privind reconstrucția ecologică a luncii Dunării.

„Rezoluția promovează reconstrucția ecologică ca o necesitate pentru dezvoltarea zonei, beneficiile acesteia fiind recunoscute de participanți. Prin rezoluție sunt propuse și agreate modalități de implementare a inițiativelor de reconstrucție ecologică, precum și noi oportunități și inițiative de dezvoltare sustenabilă a comunităților locale de-a lungul Dunării în contextul restaurării zonelor umede din lunca Dunării.” a declarat Raluca Dan, manager de proiect, WWF-România.

Seminarul a avut loc în cadrul proiectului derulat de WWF-România, Guvernare participativă activă pentru dezvoltare durabilă prin reconstrucția ecologică a luncii Dunării, ce are la bază ideea restaurării luncii Dunării, propice pentru dezvoltarea socio-economică a comunităților locale, aducând totodată beneficii autorităților locale sau proprietarilor de terenuri agricole din incintele îndiguite din lungul Dunării. Principala valoare adăugată o constituie consultarea și implicarea comunităţilor locale în identificarea celor mai bune soluții, esenţiale pentru acceptarea propunerilor pentru renaturare, în armonie cu interesele socio-economice locale.


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger