Râul Alb din Munţii Retezat, mai aproape de libertate

0

Federaţia Coaliţia Natura 2000 România anunţă câştigarea procesului de suspendare a executării Deciziei Etapei de Încadrare pentru proiectul “Construire şi Exploatare de Microhidrocentrale pe Râul Alb” al S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L., amplasat pe Râul Alb din Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului şi situl Natura 2000 Strei-Haţeg, până la soluţionarea pe fond a acţiunii în contencios administrativ, informează un comunicat al WWF România, organizaţie care face parte din Coaliţia Natura 2000.

 

Râul Alb Copyright Călin Dejeu

 

Federaţia Coaliţia ONG Natura 2000 a solicitat în instanţă anularea proiectului, în luna aprilie 2015, cu suspendarea lucrărilor până la soluţionarea cazului. În data de 9 iulie a avut loc pronunţarea sentinţei în cazul suspendării Deciziei Etapei de Încadrare emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara în favoarea reclamantei Federaţia Coaliţia Natura 2000 România. Proiectul presupune construirea de microhidrocentrale pe Râul Alb, comuna Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara, care va cuprinde două tronsoane înglobând în total 3 MHC-uri.

Prin dispoziţiile Deciziei Etapei de Încadrare  nr.1327/26.08.2013, revizuită la data de 11.09.2014, s-a decis că proiectul privat “Construire şi Exploatare de Microhidrocentrale pe Râul Alb”, al S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L., poate fi amplasat în extravilanul comunei Sălaşu de Sus, sat Coroieşti, jud. Hunedoara, în interiorul ariei protejate situl Natura 2000 ROSCI0236 Strei-Haţeg, desemnat pentru specii de floră şi faună incluse în Anexa II a Directivei Consiliului conform Formularului standard Natura 2000.

Prin plângerea prealabilă, Federaţia Coaliţia Natura 2000 a cerut Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara revocarea Deciziei Etapei de Încadrare, apreciind că aceasta contravine atât reglementărilor naţionale, cât şi prevederilor comunitare în domeniul protecţiei mediului, afectând speciile şi habitatele protejate la nivelul Uniunii Europene şi distrugând valea naturală a Râului Alb.

Decizia contestată încalcă grav dispoziţiile restrictive ale Avizului de mediu nr. 10938/10.12.2012 la Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2012, actualizată pentru perioada 2011-2020, emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin care se interzice în mod expres avizarea favorabilă a unor asemenea proiecte de „investiţii”, conform Cap. III – Măsuri de prevenire, reducere şi compensare a efectelor adverse asupra mediului, alin.(9): „În aceste situri de interes comunitar (SCI-uri) care au fost propuse pentru protejarea speciilor de peşti, vidră, rac sau pentru habitate care sunt influenţate, nu se vor propune/aproba/accepta dezvoltarea/amplasarea microhidrocentralelor”.

Sentinţa din 9.07.2015 va permite oprirea executării oricăror lucrări în zona proiectului, până când instanţa se va pronunţa privind legalitatea avizării acesteia, procesul fiind în continuare pe rolul Tribunalului Hunedoara.

 

Despre Federaţia Coaliţia Natura 2000

Federaţia Coaliţia Natura 2000 România acţionează informal din 2003, când 55 de membri, organizaţii nonguvernamentale din domeniul protecţiei naturii, s-au reunit pentru a-şi consolida puterea de acţiune la nivel naţional şi local, şi pentru a contribui la desemnarea siturilor Natura 2000 în România. Din 2013, federaţia are personalitate juridică şi 15 membri înregistraţi oficial. Printr-un parteneriat al organizaţiilor nonguvernamentale, ce oferă reprezentativitate şi forţă la nivel naţional, Federaţia acţionează în domeniile: arii protejate, conservarea biodiversităţii, implementarea reţelei Natura 2000 în România. În perioada iunie 2014-aprilie 2016 Federaţia derulează proiectul Capacitate si Implicare pentru Ariile Naturale Protejate din România , proiect finaţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

 

Despre WWF (World Wide Fund for Nature)

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai multe detalii la: www.wwf.ro.

 

Sursa: WWF România

Foto: Călin Dejeu

 

Puteţi citi şi:

Râurile din Munţii Ţarcu au fost salvate de la distrugere


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger