Raport: Exploatarea gazelor de șist în România, o problemă de mediu, de legalitate, de transparență

2

Exploatarea gazelor de șist prin metoda fracționării hidraulice este un subiect controversat, caracterizat prin dezinformare, nerespectarea legislației, lipsa transparenței și a unor studii științifice credibile. Aceasta este concluzia raportului realizat în urma audierii publice ”Explorarea și exploatarea gazelor de șist în România. Încotro?”, ce a avut loc în data de 16 noiembrie, în cadrul unui proiect derulat de Asociația Alma-Ro și Coaliția pentru Mediu din România.

Raportul a fost realizat în urma analizei a 22 depoziții și audierii a 17 martori și 5 persoane de către o comisie de experți formată din: Liana Popa,  inginer geolog, director executiv al Fundaţiei pentru Pluralism, Afrodita Iorgulescu, matematician, prof. univ. dr. Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică și Alexandru Taşnadi, economist şi matematician, prof. univ. dr. la Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Economie Generală. La audierea publică au participat reprezentanți ai mediului de afaceri, mediului academic,  sectorului nonguvernamental şi ai diverselor instituţii publice  din România.

Concluziile raportului au subliniat următoarele aspecte:

Argumentul independenței energetice. Unii reprezentanți ai clasei politice, printre care președintele Traian Băsescu,  au invocat independența energetică a României în sprijinul exploatării gazelor de şist de către firme private. În realitate, acestea sunt  obligate să ofere statului român o redevență în bani, nu în natură, iar Legea Petrolului îi conferă companiei posibilitatea de a dispune de resursele exploatate, inclusiv să le exporte. România va putea deci să obțină gaze doar cumpărându-le, la prețul stabilit de companie.

Absența unor studii independente, credibile. Fiind o tehnologie nouă, există insuficiente date despre fracționarea hidraulică și despre impactul acesteia asupra mediului. În acest context, inclusiv membrii comunității științifice se contrazic pe marginea unor aspecte extrem de importante precum contaminarea straturilor acvifere și operațiunile tehnologice (dacă cele pentru gazele convenționale sunt identice sau nu cu cele pentru gazele neconvenționale).

Probleme de legalitate. Legislația națională reglementează strict concesionarea pentru exploatarea și explorarea petrolului și gazelor convenționale. Acordurile încheiate între statul român și compania Chevron pentru perimetrele din Dobrogea conțin o definiție falsă a gazelor naturale, definiție ce cuprinde în plus, față de definiția din Legea Petrolului, gazele neconvenționale (printre care, gazele de șist). Probleme de mediu. Nu există informații clare despre riscurile legate de poluare a solului și a apei, având în vedere că metoda fracționării hidraulice presupune utilizarea unui fluid compus din apă, nisip și substanțe chimice pe care companiile exploatatoare nu le fac publice.

Risc seismic. Nu există date despre riscurile potențiale ale fracționării hidraulice, în contextul în care trei perimetre concesionate se află în sudul Dobrogei, zonă ameninţat de reactivarea faliei seismice Vidraru-Snagov-Shabla, iar un perimetru se află în apropierea zonei seismice Vrancea.

Lipsa transparenței. Documentele privind concesionarea de perimetre în vederea explorării și exploatării gazelor de șist au fost inițial complet secrete, deși informațiile sunt de interes public și orice licență de explorare sau exploatare emisă de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) ar trebui în mod obligatoriu să aibă un studiu detaliat privind protecția mediului. Modul în care sunt ascunse informațiile privind aspectele de mediu față de public reprezintă o încălcare a principiilor și normelor europene.

Subiectivismul specialiștilor. La nivelul specialiștilor, în special din instituțiile universitare, există teama neexprimată explicit, că dacă va fi interzisă exploatarea gazelor de şist nu va mai putea fi argumentată şi susţinută pe viitor folosirea fondurilor europene pentru programe de cercetare în acest sector. Specialiştii susțin așadar doar interesul lor ştiinţific, nu şi interesul național. Unii dintre aceștia ajung cu minimizarea riscurilor fracționării hidraulice până la ridicol, comparându-le cu riscurile  mersului  pe bicicletă.

Controversă la nivel european. Reglementările la nivelul Uniunii Europen privind gazele de șist sunt un subiect aprins de dezbatere în Parlamentul European, variind de la completarea normelor existente pentru exploatările de gaze convenționale, până la a interzice în întregime procedeul.

Legislația din domeniul petrolului și gazelor naturale favorizează investorii, în detrimentul statului român. După 1995, în textele legilor privind petrolul (din 1995, 2004) şi minele (din 1998, 2003) a fost înlocuită împărţirea producţiei cu concesiunea, defavorizând statului român:  Legea petrolului  nr. 134/1995 prevedea concesionarea, cu redevenţă  variabilă în natură, pentru ca în Legea petrolului nr. 238/2004, redevenţa petrolieră  să devină fixă, în bani, nu în natură.

În condiţiile în care există încă numerose puncte divergente între părţile interesate, la care persoanele prezente la audiere nu au putut da un răspuns credibil sau pertinent, precum şi lipsa unei analize aprofundate la nivelul ţării noastre, ne face să rămânem sceptici cu privire la oportunitatea exploatării gazelor de şist.

Considerăm necesar ca înaintea oricărei decizii din partea autorităţilor, să se aibă în vedere studiile realizate de Agenţia Europeană pentru Mediu şi să se realizeze un studiu care să analizeze oportunitatea, impactul şi riscul, la care să participe experţi din diverse domenii (inclusiv protecţia mediului şi social).

Organizarea unor referendumuri locale pe teme de interes naţional nu reprezintă o soluţie, cu atât mai puţin cu cât nivelul de informare al populaţiei este foarte scăzut.

Sursa: Terra Mileniul III Foto: Flickr / Bosc d’Anjou

 

Puteți citi și:

Ce e în spatele referendumurilor pe tema gazelor de șist?


2 comentarii

  1. Pingback: Certificatul de urbanism pentru Chevron, nul de drept | TOTB.ro - Think Outside the Box

  2. Pingback: Scrisoarea unui american din Ohio, „the fracking state” | TOTB.ro - Think Outside the Box

Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger