Propunere legislativă europeană pentru reducerea emisiilor din transportul maritim

0

Comisia Europeană a făcut primul pas în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de sectorul transporturilor maritime, propunând o legislaţie care va obliga proprietarii de nave de mari dimensiuni ce folosesc porturile Uniunii Europene să monitorizeze şi să raporteze emisiile anuale de dioxid de carbon (CO2) ale navelor. De asemenea, Comisia a publicat o comunicare care stabileşte strategia sa pentru abordarea şi reducerea acestor emisii, de preferinţă prin intermediul unor măsuri la nivel mondial.

 

 

Propunerea va crea un cadru juridic la nivelul UE pentru colectarea şi publicarea de date anuale verificate privind emisiile de CO2 generate de toate navele de mari dimensiuni (peste 5.000 tone brute) care utilizează porturile UE, indiferent de ţara în care sunt înmatriculate navele. Armatorii vor trebui să monitorizeze şi să raporteze volumul verificat de CO2 emis de navele lor de mari dimensiuni pe rute către, dinspre şi între porturi ale UE. De asemenea, armatorii vor trebui să furnizeze şi alte informaţii, cum ar fi date pentru determinarea eficienţei energetice a navelor. La bordul navelor va trebui păstrat un document de conformitate eliberat de un verificator independent, care va face obiectul unei inspecţii de către autorităţile statelor membre. Se propune ca normele să se aplice de la 1 ianuarie 2018.

Sistemul european este conceput să constituie o bază pentru elaborarea unui sistem mondial. Normele propuse sunt concepute pentru a sprijini stabilirea în etape a unor standarde de eficienţă energetică la nivel mondial pentru navele existente, propuse de Statele Unite ale Americii şi susţinute de alţi membri ai Organizaţiei Maritime Internaţionale. Normele UE ar urma să fie adaptate la standardele mondiale dacă şi atunci când va fi instituit un sistem mondial. Propunerea Comisiei are ca scop reducerea la minimum a sarcinii administrative pentru societăţi, dat fiind că normele se bazează pe documentele şi echipamentele existente la bordul navelor. Societăţile vor avea posibilitatea de a-şi selecta metodologia de monitorizare preferată. Potrivit evaluării impactului realizate de Comisie, se preconizează că sistemul propus de monitorizare, raportare şi verificare (MRV) la nivelul UE va permite reducerea emisiilor de CO2 generate de deplasările vizate cu până la 2%.

De asemenea, sistemul ar reduce costurile nete pentru armatori cu până la 1,2 miliarde EUR pe an în 2030. În plus, va oferi informaţii utile cu privire la performanţa fiecărei nave, costurile de exploatare aferente şi potenţiala valoare de revânzare. Acest lucru va fi în avantajul armatorilor, care vor fi mai bine pregătiţi să ia decizii cu privire la investiţii majore şi să obţină fondurile aferente. Propunerea urmează să fie examinată de Parlamentul European şi de Consiliu, de care trebuie aprobată pentru a intra în vigoare ca act legislativ. Emisiile generate de sectorul transportului maritim internaţional în prezent reprezintă 3% din emisiile mondiale de gaze cu efect de seră (GES) şi 4% din emisiile de GES din UE. Dacă nu se iau măsuri, se preconizează că acestea vor creşte în mod semnificativ în viitor, în concordanţă cu creşterea prognozată a volumului de schimburi comerciale între toate continentele. O asemenea creştere ar submina eforturile realizate în alte sectoare de a reduce emisiile totale de gaze cu efect de seră ale UE.

 

Sursa şi mai multe detalii: Comisia Europeană


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger