Proiectul de reabilitare a cinematografului Favorit a fost scos de pe lista de priorități a Primăriei Sectorului 6

0

Proiectul de reabilitare a cinematografului Favorit a fost scos de pe lista de priorități a Primăriei Sectorului 6, printr-un proiect de rectificare bugetară. Deși nu există în prezent garanții clare din partea autorității locale că acest proiect va deveni realitate, până în prezent, Primăria a cheltuit peste 160.000 de euro pentru realizarea studiului geotehnic, a expertizei tehnice, a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic.

 

FOTO: Cum ar trebui să arate cinematagoraful Favorit ca centru cultural

 

de Centrul de Resurse pentru Participare Publică

 

Cetăţenii din grupul Iniţiativa “Favorit” au participat joia trecută la şedinţa de consiliu local a Primăriei Sectorului 6, unde susțin că le-a fost ingnorată opinia, pentru a contesta decizia instituției de a scoate din bugetul local suma de 2,6 milioane de euro alocată proiectului de consolidare, extindere şi modernizare a cinematografului Favorit, inclusiv consultanţă.

După o luptă de mai bine de trei ani, timp în care cetăţenilor le-au fost făcute nenumărate promisiuni din partea oficialilor privind reabilitarea cinematografului şi utilizarea viitorului spaţiu pentru activităţi educative şi culturale pentru comunitate, grupul Iniţiativa “Favorit” se află din nou în situaţia de a nu mai avea nicio garanţie din partea autorităţilor locale că Centrul Cultural pentru comunitate va deveni în scurtă vreme realitate.

Cu toate că proiectul reabilitării cinematografului Favorit a fost prioritar şi pentru autorităţile locale până în acest moment, lucru argumentat de declaraţii publice, alocări bugetare şi realizarea studiului geotehnic, expertizei tehnice, studiului de fezabilitate şi proiectului tehnic, Primăria a decis să-l amâne. Explicaţia oferită de autorităţi, în cadru informal, grupului Iniţiativa “Favorit” este legată de o constatare recentă a Curţii de Conturi, care a declarat ilegală învestiţia Primăriei într-o clădire ce nu îi aparţine. Deşi clădirea a fost preluată încă din 2010 în administrare de către autorităţile locale de la RADEF, aceastea nu au făcut până acum demersurile necesare pentru a deveni proprietarii de drept ai fostului cinematograf.

Nu resursele limitate ale primăriei par a fi problema principală, ţinând cont de faptul că au fost alocate următoarele sume din bugetul local: “2.750.000 lei doar pentru cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor şi altor studii aferente obiectivului de investiţii – Servicii de optimizare a lichidităţilor financiare necesare derulării proiectelor de investiţii ale Primăriei Sector 6. De asemenea, ADPDU (Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană) are alocate în continuare sume semnificative pentru Lucrări de amenajare spaţii verzi şi locuri de joacă” în valoare de: 1.978.000 lei investiţii în continuare şi 2.000.000 lei investiţii noi.”

Pe data de  31 octombrie, grupul de cetăţeni Initiaţiva “Favorit” a participat la şedinţa ordinară a Consiliului Local Sector 6 pentru a contesta intenţia de tăiere a costurilor alocate prin bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 pe anul 2013 pentru consolidarea, extinderea şi modernizarea cinematografului “Favorit”, buget care, la Capitolul 67.02 Cultură, Recreere și Religie, avea alocată  suma de 11.054 mii lei. Au depus la Primărie o contestație însoțită de 166 de semnături și susțin că le-a fost ignorată opinia. “Ne-am simţit umiliţi, marginalizaţi, cu demnitatea călcată în picioare, de parcă nu am fi existat în sala de şedinţe a Primăriei Sectorului 6”, “Am avut impresia că suntem doar praf pe pantofii aleşilor locali”, “Am fost ignorați și desconsiderați în ultimul hal“ – sunt câteva dintre cuvintele rostite de cetăţenii din cartierul Drumul Taberei. “Ce-o să le spunem locuitorilor din cartier, când ne vom întâlni cu ei?“, se întrebau cei din Grupul Iniţiativa “Favorit”. Aceeași întrebare și-au pus-o şi alte grupuri din Drumul Taberei, (“Callatis – Drumul Taberei” şi “Tudor Vladimirescu”), care au venit să-i susțină pe cei din Inițiativa “Favorit“.

Contestaţia a fost depusă în baza legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu actualizările şi completările ulterioare, Art. 39 (3), cu privire la proiectul de rectificare al Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 pe anul 2013. Potrivit Art. 19 (2) din aceeaşi lege, “Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora”, aşadar inclusiv obligaţia primăriei de a soluţiona această contestaţie înainte de aprobarea proiectului de rectificareÎnainte de începerea şedinţei de consiliu,  membrii Iniţativei “Favorit” au înmânat copii ale contesaţiei şi ale listelor de semnături preşedintelui de şedintă, administratorului public al Primăriei si câtorva consilieri locali, reprezentanţi ai partidelor din Consiliul Local. Niciunul dintre consilierii locali (25) nu a dorit să ia în considerare contestaţia cetăţenilor şi să o supună dezbaterii înaintea votării proiectului de rectificare a bugetului. Toate acestea cu concursul preşedintelui de şedinţă.

A fost pentru prima dată în ultimul an, de când grupul participă la şedinţele Consiliului Local, când cetăţenilor li s-a luat dreptul elementar de a-şi spune cuvântul la finalul şedinţei de consiliu, la ultimul punct de pe ordinea de zi: Interpelări şi Întrebări. În felul acesta, reprezentații Consilului și Primăriei au demonstrat că “lege” și “transparență” sunt doar vorbe pe hârtie și că în fapt funcționează excelent politica pumnului în gură.

Cetăţenii cartierului “Drumul Taberei” şi-au pus speranţa în realizarea Centrului Cultural Favorit şi au crezut în afirmaţia domnul primar Rareş Mănescu, făcută si în cadrul evenimentului de lansare a candidaţilor la alegerile locale din iunie 2012 de la Clubul Rapid din Giuleşti, când a declarat că: “Pe lângă cele 6 priorităţi ale programului de guvernare locală, primăria va adauga pe cea de-a şaptea prioritate, Cinematograful Favorit, finalizarea reabilitării acestuia se va face până la sfarşitul anului 2014. Este evident că domnia sa a uitat aceste vorbe de cum le-a rostit.

 

Citiți și:

Victorie pentru Grupul Iniţiativa Favorit

Orașul celor care nu mai stau cu mâinile în sân: Oamenii obişnuiţi fac lucrurile să se întâmple

Victorie cetăţenească: Un grup civic a obţinut sistarea defrişărilor pentru metroul din Drumul Taberei

Protest împotriva interzicerii accesului la ședințele Consiliului General al Municipiului București


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger