Primul Ghid destinat dezvoltării abilitaţilor de viaţă ale elevilor

1

În contextul socio–economic actual, şcoala românească întâmpină dificultăţi în adaptarea elevilor la condiţiile de viaţă. Deşi încă nu figurează în programa şcolară, abilităţile de viaţă tind să se impună ca o disciplină luată în seamă în egală măsură de elevi şi de părinţi. Ghidul “Metode şi instrumente pentru dezvoltarea abilitaţilor de viaţă la clasă” vine în întâmpinarea dorinţei dascălilor de a dezvolta deprinderi practice ale elevilor. Ghidul, pus gratuit la dispoziţie online tuturor persoanelor interesate, a fost realizat în cadrul proiectului strategic “Metode inovative în formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea abilitaţilor de viaţă ale elevilor”, implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) şi Internaţional Child Development Initiatives (ICDI), între 2008–2011 şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Elevii români se confruntă cu dificultăţi de adaptare la viaţa independentă de mediul familial sau şcolar. Diferenţa dintre teorie şi practică reprezintă un obstacol considerabil pentru mulţi dintre ei. Metodele nonformale pot reprezenta o soluţie, însă nu toate cadrele didactice le folosesc. Ce ar putea să împiedice un profesor de fizică să demonstreze elevilor săi utilitatea cunoaşterii pârghiilor, electricităţii, lucrului mecanic sau forţei centrifuge? Ce ar putea presupune pentru o şcoală transformarea orelor predominant teoretice în ore cu caracter aplicat la ce se întâmplă în jurul nostru?

Ghidul este structurat în 4 capitole menite să ofere cadrelor didactice toate informaţiile necesare dezvoltării abilităţilor de viaţă ale elevilor. Primul capitol se constituie într-un “Ghid teoretic pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor””, care oferă cadrelor didactice detalii cu privire la conceptul de “abilităţi de viaţă” şi paşii concreţi de dezvoltare a abilităţilor de viaţă la clasă. Următoarele 3 capitole conţin idei de activităţi şi proiecte destinate ciclului primar, gimnazial şi liceal. Aceste idei de activităţi nu sunt limitative – autorii doresc ca prin intermediul lor să motiveze cadrele didactice pentru a-şi crea propriile activităţi de dezvoltare a abilităţilor de viaţă, în funcţie de nevoile elevilor. Ultimul capitol cuprinde câteva demersuri de succes actuale în domeniul dezvoltării abilităţilor de viaţă în România.

Ghidul este disponibil gratuit pentru toţi cei interesaţi aici.

Proiectul “Metode Inovative în formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea abilitaţilor de viaţă ale elevilor” a facilitat derularea a peste 80 de programe şi activităţi de dezvoltare a abilitaţilor de viaţă ale elevilor. Peste 1.000 de cadre didactice au participat la cursul de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale elevilor, constituit din 2 module a câte 3 zile fiecare. În cei 3 ani de proiect au fost elaborate atât ghidurile metodice, cât şi un studiu de analiză privind identificarea abilitaţilor cheie de viaţă necesare elevilor. Un pas următor, concret, va fi propunerea unui curriculum opţional de “Dezvoltarea abilităţilor de viaţă” destinat elevilor din ciclul gimnazial. Mai multe informaţii despre proiect puteţi obţine la adresa de e-mail [email protected]

Foto: Flickr/abbybatchelder


Un comentariu

  1. Pingback: Scoala Altfel in Spiritul Cercetasiei | Consiliul Director al ONCR

Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger