Pledoarie pentru învățămînt: Programele haotice și demonizarea matematicii

0

În fiecare an, atenţia publicului este îndreptată spre probele de bacalaureat.  Se dispută şi se  analizează cu mult patos subiectele, nivelul de pregătire al elevilor, rezulatele obţinute. Tocmai de aceea, aş dori să aduc aici în discuţie  anumite aspecte legate de specificul predării unor materii fundamentale în şcolile româneşti.

 mate_56069200

de Dan Poenaru

 

Nu întâmplător am ales predarea matematicii în liceele tehnologice. Acest tip de licee cuprinde  un număr important de elevi în cadrul sistemului  nostru şcolar. Unii dintre noi suntem foşti absolvenţi ai acestei forme de învăţământ, înainte sau după 1989.  Puţin ştiu însă cum s-a modificat în ultimii ani  programa acestui tip special de învăţământ. În urma repetatelor experimente la care au fost supuşi atât elevii, cât şi cadrele didactice, prin nesfârşitele şi prea puţin gânditele “reforme”,  în programa şcolară  au apărut modificări care pe termen scurt şi lung afectează pregătirea şi şansele elevilor în viitor.

Pe lângă alte materii de cultură generală, precum fizica, biologia sau chimia, şi matematica a devenit victimă acestor modificări repetate. Clasele de liceu cu profil tehnologic au ajuns să aibă 10-11 ore de materie de specialitate pe săptămână, în timp ce studiul matematicii a fost… tuns la 3 ore săptămânale. Ce să mai vorbim de fizică, chimie şi biologie, care au dispărut complet în clasele a XI-a şi a XII-a la aceste profile.

Trei ore de matematică pe săptămână  sunt total insuficiente şi în cele ce urmează voi încerca să argumentez această afirmaţie.

1. În primul rând, liceele tehnologice oferă procentul cel mai mare de candidaţi pentru învăţământul superior tehnic şi economic, unde studiul matematicii rămâne materie de bază.

2. Formarea personalităţii, obiectiv specific liceului presupune studiul matematicii, alături de limba română, nediferenţiat valoric în raport cu clasele speciale de mate-info .

3. Deciziile importante în alegerea unei cariere se iau, de regulă, la vârsta de 17-18 ani.  Un elev cuprins în cadrul unui liceu tehnologic care-şi descoperă aptitudinile, talentul şi opţiunea pentru matematică şi se îndreaptă către una din facultăţile în care matematica este o prioritate absolută este net defavorizat de programa şcolară redusă oferită de liceul tehnologic în care tocmai studiază. Astfel, talentele descoperite la acesta vârstă riscă să se risipească. Deciziile majore în alegerea unei cariere nu se iau la sfârşitul clasei a VIII-a, când se face repartiţia prin calculator.

4. Alocarea unui număr mai mare de ore matematicii  în detrimentul materiilor tehnologice ar fi o măsură benefică, câtă vreme acestea din urmă vizează doar o eventuală calificare finalizată prin atestat şi oferă o vagă iluzie a unui eventual loc de muncă.  Matematica, pe lângă consolidarea  în formarea personalităţii elevului, îi oferă acestuia premise în abordarea în mod consistent a unor forme de învăţământ superior axate pe diferite specialităţi tehnologice.

5. Este total ilogică situaţia în care studiul matematicii în gimnaziu presupune  4 ore de matematică, pentru ca apoi la liceu să se reducă la 3 ore, asta în condiţiile în care matematica de liceu introduce noţiuni şi judecaţi matematice cu grad de abstractizare, rigurozitate şi subtilitate mult mai ridicate.  Această nejustificată reducere a numărului de ore, alături de câteva ciuntiri nepermise ale materiei (după cum vă poate spune orice matematician aflat la catedră), a făcut ca obiectul de studiu “Matematica” să aibă mai mult un caracter informativ decât formativ, aşa cum ar fi fost normal.

6. O eventuală statistică privind locul de muncă sau viitoarea carieră aleasă de un absolvent al unui liceu tehnologic va demonstra cu siguranţă că numărul celor ce aleg să lucreze în domeniul pentru care s-au calificat este total nesemnificativ. Majoritatea elevilor ajung în liceele tehnologice întâmplător, repartizaţi de calculator, pe baza opţiunii a “n”-a din fișa  întocmită  după Evaluarea naţională.  De aceea, un număr de 5-6 ore/săptămână alocat materiilor de specialitate care să justifice profilul liceului ar fi suficient. Momentan, la clasele 11-12, numărul acestor materii depăşeşte 50% din numărul obiectelor de studiu înscrise în catalog. Mărind în compensaţie  numărul de ore destinat studierii ştiinţelor fundamentale, precum matematica,  ar apropia mai mult competențele obţinute de elevi până la finalul liceului de cel al colegilor lor din liceele teoretice şi ar permite de asemenea obţinerea unui bacalaureat consistent şi definitoriu pentru un liceu.

7. Revenirea la programa de 4 ore de matematică pe săptămână  nu  presupune neapărat  un volum mărit de cunoştinţe, ci ar oferi mai ales necesarul de timp destinat fixării şi aprofundării noţiunilor predate. Astfel pentru o unitate de învăţare se poate aloca mai mult timp profesorului pentru a prezenta elevului mai multe exemple sau aplicaţii relativ la noţiunile predate  întărind  caracterul formativ în predarea matematicii.

Citind aceste rânduri, veţi spune poate că pledoaria ar trebui s-o adresez direct ministerului de resort. Desigur, pot să fac şi acest lucru. Eu însă mă adresez  dvs., celor ce citiţi acesta pagină.  Sunteţi poate părinţi, elevi sau tineri care vor să-şi  întemeieze o familie într-un viitor. Aceste probleme vă privesc direct. Ele vizează egalitatea de şanse,  viitorul vostru şi al copiilor voştri. Demonizarea matematicii nu va duce la un învăţământ de calitate,  iar dezvoltarea personalităţii, a gândirii abstracte, a coerenței gândirii şi argumentării în cazul  noilor generaţii va avea mult de suferit.

Nu fiţi indiferenţi faţă de aceste aspecte. Atunci când cereţi  (în mod legitim) un învăţământ performant pentru copiii voştri, vă rog să reveniţi în gând şi asupra acestor rânduri.  În fond, ştiinţa despre care un  faimos gânditor spunea că “încearcă să facă ordine în dezordine” poate fi aliatul nostru în strădania  zilnică  de a  ordona lumea în care trăim.

 

Puteți citi și:

Scrisoare deschisă către societate: POSDRU sau formele fără fond în educație

România, pe locul 45 din 65 la matematică, științe și citire


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger