Parteneriat pentru mediu în Bazinul Ciucului de Jos şi Piatra Şoimilor

0

De la 1 ianuarie 2012, Organizaţia GeoEcologică ACCENT (Custodele Sitului Natura 2000 – Bazinul Ciucului de Jos şi al Ariei Naturale Protejate “Piatra Şoimilor) a demarat  proiectul Parteneriat pentru mediu“, cu scopul de a asigura şi menţine starea de conservare favorabilă a celor două regiuni mai sus amintite, implicit a speciilor şi a habitatelor de interes comunitar, prin îmbunătăţirea comunicării între factorii implicaţi, care să aducă venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural, să ducă la creşterea respectului pentru valorile acestuia şi să încorporeze valorile culturale şi tradiţionale specifice zonei.

Privelişte din Piatra Şoimilor

Situl Natura 2000 “Bazinul Ciucului de Jos” (SCI – ROSCI0007) se întinde pe o suprafaţă de 2686,20 ha şi este situat în zona sud-estică a judeţului Harghita, înglobând comunele Sâncrăieni, Sânmartin, Cozmeni şi Tuşnad şi fiind traversat de râul Olt. Situl este foarte important din punct de vedere al ocrotirii unui număr mare de specii din flora şi fauna protejată pe plan naţional şi internaţional: 4 specii de plante sunt protejate prin Convenţia de la Berna şi Directiva Habitate, 19 specii de plante sunt prezente pe lista roşie naţională şi, de asemenea, se găsesc 16 relicte glaciare: Betula humilis, Polemonium caeruleum, Ligularia sibirica, Cnidium dubium, Dryopteris cristata, Saxifraga hirculus, Drosera anglica, Carex dioica, Carex diandra, Carex elongata, Carex limosa, Carex appropinquata, Viola epipsila, Primula farinosa, Pedicularis sceptrum-carolinum, Euonymus nana.

Bazinul Ciucului de Jos

Dintre speciile de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE,  pe teritoriul sitului Natura 2000 se găsesc aproximativ 30 de perechi de Crex crex (număr estimat pe baza studiilor efectuate în anul 2004), situl reprezentând, de asemenea, zona de hrănire pentru aproximativ 60 de perechi de Ciconia ciconia şi 5-10 perechi de Aquila pomarina. Dintre amfibieni, Bombina variegata este omniprezentă, dar şi specia Hyla arborea are populaţii însemnate. Dintre nevertebratele enumerate în Anexele Directivei Habitate sunt prezente în sit speciile Vertigo angustior şi Vertigo moulinsiana.

Băile Nadaş/Mlaştina Nadaş

Situl include 6 rezervaţii naturale ocrotite pe baza Hotărârii nr. 195/2005 a Consiliului Judeţean Harghita şi a Legii nr. 5/2000: Mlaştina Valea de Mijloc – 4 ha, Mlaştina Beneş – 4 ha, Mlaştina Borşaros – Sâncrăieni – 1 ha, Mlaştina Csemo- Vrabia – 5 ha, Mlastina Nyirkert – 4 ha, Mlaştina Nadas – 4 ha. Terenurile din aria proiectului se află în marea lor majoritate în proprietatea privată a persoanelor fizice din comunele implicate.

Lupta berzelor

Aria Naturală Protejată „Piatra Şoimilor” (cod 2.484 cf. Legea 5/2000) se întinde pe o suprafaţă de doar 1 ha şi se situează la vest de staţiunea Băile Tuşnad, pe malul drept al Oltului, în lanţul eruptiv al Munţilor Harghitei, la baza versantului estic al Muntelui Pilişca. Rezervaţia face parte dintr-un peisaj de munte acoperit de vegetaţie forestieră mixtă, foioase-răşinoase. Importanţa fitogeografică a rezervaţiei se datorează faptului că, în anul 1942, a fost descris endemismul local vulturica lui Teleki (Hieracium telekianum).

Grup de copii la Aria Protejată Piatra Şoimilor

Obiectivele proiectului “Parteneriat pentru mediu” sunt:

* Elaborarea şi aplicarea “Regulamentelor de organizare şi funcţionare” care vor sta la baza măsurilor de conservare pentru Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos şi Aria Naturală Protejată “Piatra Șoimilor” prin constituirea unei structuri participative cu implicarea atât a autorităţilor, cât şi a ONG-urilor şi proprietarilor de terenuri.

* Demararea unei campanii de informare şi conştientizare a publicului privind valorile naturale ale Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos şi ale Ariei Naturale Protejate “Piatra Șoimilor” şi prezentarea beneficiilor care se pot obţine de către comunităţile aflate pe teritoriul sau în vecinătatea celor două arii protejate vizate.

* Realizarea unor activităţi practice comune de amenajări în interiorul Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos şi al Ariei Naturale Protejate “Piatra Șoimilor” cu sprijinul autorităților şi ONG-urilor locale, implicând şi comunitatea locală.

* Promovarea turismului durabil în localităţile din vecinătatea Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos şi a Ariei Naturale Protejate “Piatra Şoimilor”, care să aducă venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural.

Proiectul este implementat în parteneriat cu: Asociaţia Green Zone, Asociaţia de Turism – Băile Tuşnad, Asociaţia de Ecoturism din România, Şcoala Generală Jokai Mor – Băile Tuşnad, Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita şi Primăria Băile Tuşnad şi este finanţat prin Programul de Granturi Mici (Small Grants Programme – SGP) din cadrul Fondului Global de Mediu (Global Environment Facility – GEF), având ca agenţie de implementare Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România (United Nations Development Programme – UNDP).

 

 

 

Tags:Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger