ONG-urile contestă procesul de numire a reprezentanţilor societăţii civile în CES. Scrisoare deschisă către premier şi ministrul muncii

0

Coaliţia de Mediu, formată din 69 de organizaţii neguvernamentale, alături de Coaliţia ONG Natura 2000, din care fac parte 55 de organizaţii neguvernamentale, contestă modul de numire al reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul Economic  şi Social (CES) ca fiind o abatere de la principiile democratice şi un mare pas înapoi faţă de anul 2006, când au fost organizate alegeri libere şi corecte în cadrul sectorului societăţii civile.

Numirea directă,  fără criterii clare, fără alegeri şi lipsită total de transparenţă a reprezentanţilor societăţii civile în CES nu face onoare actualei guvernări şi girează o practică periculoasă, care va lipsi această instituţie de conţinut şi valoare a reprezentativităţii.

Organizaţiile societăţii civile au fost întodeauna ataşate de un set de valori şi principii democratice care nu le permite să gireze un proces ce nu respectă regula de bază a reprezentativităţii pe bază de auto-organizare a procesului de selecţie a celor ce îi vor reprezenta.

Faptul că organizaţiile din domeniul protecţiei mediului şi dezvoltare durabilă din cadrul Coaliţiei de Mediu şi al Coaliţiei ONG  Natura 2000 nu au fost invitate sau consultate cu  privire la acest proces limitează participarea democratică şi aduc totodată un rezultat nedemocratic, arbitrar al întregului demers de organizare a CES.

Deşi Legea dialogului social nr. 62/201 permite Primului Ministru numirea directă a reprezentaţilor societăţii civile în CES, considerăm că această numire trebuie să fie rezultatul unui proces democratic şi reprezentativ pentru diversele sectoare acoperite de societatea civilă. Aducem la cunoştinţă că în mandatul precedent CES, în anul 2006, nominalizările făcute de primul ministru au fost rezultatul unui proces democratic şi nu al unuia discreţionar.

În plus, subliniem faptul că avem de-a face cu o discriminare inacceptabilă în raport cu alte categorii din cadrul CES, aşa cum este cazul reprezentaţilor patronatelor şi al sindicatelor, unde legea prevede clar dreptul acestora de a-şi desemna singuri persoanele care îi vor reprezenta în CES.

Menţionăm că nu vom recunoaşte reprezentativitatea membrilor societăţii civile în CES în cazul în care aceştia vor fi desemnaţi printr-un proces viciat, care nu respectă principiile de bază ale democraţiei.

Scrisoare deschisa (Coalitia de Mediu)

Coalitia de mediu (info)

Coalitia Natura2000 (info)

Consiliul Economic si Social (CES)


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger