"Ocuparea" Facultății de Istorie s-a încheiat: Text final după 100 de ore

0

Timp de 100 de ore amfiteatrul Vasile Pârvan, Facultatea de Istorie, București a fost locul privilegiat al dezbaterii. În jur de 500 de persoane, studenți, profesori și membri ai societății civile au dovedit că se pot depăși non-acțiunea, pasivitatea și logica beneficiului imediat și individual. Problema aici nu s-a pus sub forma a ceea ce obținem dacă acționăm, ci ce se întâmplă dacă nu acționăm. Non-acțiunea este în sine un mesaj: legitimează practicile abuzive, ineficiente și non-etice din societate. Solidaritatea, participarea și identificarea de soluții au fost principiile de bază ale dezbaterii.

via Istoria se ocupă și se dezbate

 

100 de ore de ISTORIA SE OCUPĂ ȘI SE DEZBATE s-au încheiat.
Continuă UNIVERSITATEA SE OCUPĂ ȘI SE DEZBATE.

REVENDICĂRI

PROBLEMELE SISTEMULUI

 • Educația trebuie să reprezinte o prioritate a statului. Cerem respectarea Pactului Național pentru Educație din 2008, unde se specifică acordarea a minimum 6% din PIB pentru educație și a minimum 1% pentru cercetare.
 • Vrem reformarea programelor universitare (50% din trunchiul canonic impus de senat, restul de 50%, la alegerea studentului, format din cursuri teoretice sau cu aplicabilitate practică).
 • Dorim participarea studenților la ședințele Consiliului Facultății si ale Senatului Universității, precum și accesul la programele cu subiectele ce urmează a fi dezbătute și la stenogramele ședintelor.
 • Cerem introducerea admiterii pe bază de examen (proiect, probă practică etc.) pentru toate cele trei forme de învățământ (zi, frecvență redusă, învățământ la distanță).
 • Cerem adoptarea imediată a Statutului Studentului prin ordinul Ministrului Educației.
 • Universitatea aparține tuturor. Oricine trebuie să poată participa la evenimentele și cursurile Universității, nu doar studenții.
 • Vrem ca Universitatea să nu reprezinte un spațiu de discriminare, opresiune, umilire. Trebuie să se poată problematiza, discuta și descuraja aceste atitudini. Dorim acces la un proces real de rezolvare a acestor probleme, care să acorde demnitate și protecție părtilor implicate.
 • Studenții și cadrele didactice sunt parteneri egali în procesul educațional.
 • Cerem obligativitatea evaluării profesorilor de către studenți. Rezultatele acestor evaluări trebuie să fie publice și să fie luate în considerare.
 • Cerem ca accesul studenților în Universitate noaptea să fie permis pe bază de legitimație sau carnet de student.
 • Cerem ca Biblioteca Centrală Universitară să fie deschisă pe timpul nopții.
 • Cerem alegerea reprezentanților studenților pe o perioadă de 1 an, cu o perioadă de campanie electorală de 2 săptămâni iar votul să se desfășoare în decurs de o săptămână pe toată durata programului zilnic de curs, și concomitent în toate universitățile din țară.
 • Solicităm autorităților competente să cerceteze măsurile abuzive luate împotriva persoanelor care au dorit să participe la dezbaterea publică „Universitatea și rolul ei civic” din data de 24 noiembrie 2011.

CONDIȚIA SOCIALĂ A STUDENTULUI

 • Cerem statului mărirea subvenției fondului de burse. Actuala suma alocată fiecărui individ ca bursa este insuficientă pentru a avea un trai decent. Considerăm inacceptabilă această umilința sistematică aplicată studenților.

CONDIȚIA SOCIALĂ A PROFESORULUI

 • Statutul actual al profesorului este sub demnitatea umană ce poate fi acceptată. Mai mult, remunerația este inacceptabilă, contribuind la scăderea drastică a calității educației.

ARGUMENT

 • Universitatea trebuie să fie un loc fundamental al dezbaterii. Un spațiu al gândirii critice asupra conceptelor, obiectivelor şi metodelor prezentului.
 • Factorii de decizie îi încorsetează în prezent discursul şi practicile, înregimentând-o în pofida discursului oficial despre autonomia universitară.
 • Universitatea a devenit un spaţiu steril, deposedat de idei, convingeri şi idealuri, al cărui unic rost astăzi este de a produce indivizi cu diplomă.
 • Cunoașterea și accesul la educaţie sunt drepturi inalienabile ale tuturor cetăţenilor. Orice formă de monopol asupra acestora este inacceptabilă, la fel ca și orice formă de mercantilizare a învățământului.
 • Denunțăm cultura obedienței promovată în școala autohtonă!
 • Revendicăm autonomia cunoașterii! Dezvoltarea personală, formarea intelectuală, cercetarea și dezvoltarea spiritului critic sunt bunuri comune care nu pot fi înstrăinate de către sfera intereselor private.
 • Revendicăm Universitatea! Vrem ca rolul Universității să fie cel de a reflecta asupra societății în ansamblu, și nu doar de a răspunde problemelor formulate de piață. Avem nevoie de un spaţiu deschis de dialog şi coeziune socială.
 • Revendicăm Universitatea pentru că vrem să-i redăm vocaţia iniţială de spaţiu dinamic al efervescenţei ideilor, capabil să analizeze critic prezentul în căutarea unor soluţii mai bune pentru viitor.

 

Foto: Vlad Ursulean


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger