Ocrotirea patrimoniului natural din trei situri Natura 2000 din județul Cluj

1

Asociația „Apáthy István Egyesület” a început cu data de 1 iulie 2013 derularea proiectului “Elaborarea planurilor de management integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”. Obiectiv general al proiectului: protecţia biodiversităţii şi a patrimoniului natural în trei arii de importanță comunitară, toate aflate în zone periurbane ale județului Cluj.

1383463_417341908367059_893112312_n

„Sperăm ca prin acest proiectul vom reuși să atragem atenția oamenilor asupra comorilor Clujului, și să le oferim un pachet de instrumente cu ajutorul cărora să le fie mai ușor să ocrotească toate aceste bogății ale naturii” – a declarat dr. Bálint Markó, managerul proiectului cu ocazia conferintei de lansare, organizata in Cluj-Napoca.

 Proiectul are o durată de 30 luni și este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, aferent Programului Operațional Sectorial „Mediu”. Valoarea totală a proiectului este de 1,738,623 lei (circa 390.000 Euro). Proiectul va fi implementat in județul Cluj, în zona metropolitană a municipiului Cluj-Napoca și în zonele periurbane a municipiilor Dej și Gherla. Activitățile majore ale proiectului vor consta în inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de importanță comunitară, precum și cartarea mediului fizic al siturilor; elaborarea planurilor de management ale siturilor; derularea unei campanii de informare și conștientizare privind patrimoniul natural al siturilor vizate și protejarea, conservarea acestuia.

 În scopul de a crește gradul de conștientizare a comunității locale, Asociația a organizat conferința de lansare a proiectului, la care a invitat reprezentanții comunitățiilor, instituțiilor locale, organizațiile neguvernamentale, experți locali si mass media. La conferinta de lansare a proiectului au participat 120 persoane, experti, reprezentanții  diferitelor instituții și primării, studenți ai universităților din Cluj-Napoca etc.

 Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate, care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar. A fost fondată în 1992 pentru protejarea naturii și pentru menținerea acestor bogății naturale pe termen lung. Siturile Natura 2000 sunt de doua tipuri: Situri de Importanță Comunitară (SCI) și Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA). În România exista 108 situri SPA și 273 situri SCI. In siturile respective nu este interzisă activitatea umană; în multe cazuri existența habitatelor și prezența speciilor din siturile Natura 2000 se datorează în special modului în care de sute de ani pădurile, pășunile sau fânațele sunt gospodărite durabil – a atras atentia stakeholderilor dr. Bálint Markó. Localitățile implicate în proiectul Asociației sunt municipiul Cluj-Napoca, comuna Feleacu, comuna Florești, comuna Ciurila, comuna Săvădisla, comuna Baciu, municipiile Dej și Gherla, comuna Mintiu Gherlii si comuna Mica.

 Un obiectiv important al proiectului constituie creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului şi al stakeholderilor. Managerul proiectului a anuntat la conferinta de lansare a proiectului organizarea numeroase evenimente: workshop-uri în localitățile aferente celor trei arii protejate, expoziții de fotografii, seminarii în școli generale şi licee, caravane ecologice, acțiuni de conștientizare (Ziua Pământului, Ziua Biodiversității, Ziua Fluturilor, Ziua Orhideelor, Monitoring de Broaște, Ziua Păsărilor etc.)

 In elaborarea planurilor de management pentru speciile, habitatele și siturile vizate, este foarte important consultarea cu publicul, cu stakeholderilor. Grupul de implementare a proiectului vrea sa colaboreze cu custodele siturilor (APM Cluj), cu autorități locale și județene, cu instituții publice și cu stakeholderi, în general; cu școli, cu universități si cu specialiști în domeniu – a afirmat dr. Markó.

 Reprezentanții Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj au făcut o scurtă prezentare a reţelei Natura 2000 în judeţul Cluj. Sunt 27 de situri Natura 2000, dintre care 22 sunt Situri de Importanţă Comunitară (SCI), iar 5 sunt Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA). Începând cu anul 2011, suprafaţa siturilor Natura 2000 din judeţul Cluj a crescut cu peste 48%, ajungând de la 11.52% (76 845 ha) la 17.08% (113982 ha) – a declarat doamna Ligia Stanca din partea APM Cluj.

 H. Beáta Nagy, biolog si expert consultant al proiectului a prezentat siturile vizate și speciile de țintă. Făgetul Clujului – Valea Morii are o suprafata de 1.667 ha. Făgetul Clujului este una dintre cele mai importante zone de recreere din zona periurbană a Clujului, care, deşi puternic ameninţată de intervenţii antropice (construcţii, drumuri, turism) încă mai adăposteşte o diversitate uimitoare. Poienile de la Șard (Poiana Sântivan) are o suprafata de 47 ha, este deosebit prin faptul că datorită utilizării tradiţionale s-au păstrat pajişti mezofile cu floră și fauna diversă. Situl Someșul Mic are o suprafaţa de 117 ha, și este unicul sit desemnat pe acest râu, prin care se dorește protecția faunei ripariene și fluviale.

 Speciile de țintă sunt: plante ca pipiriguț (Eleocharis carniolica), moșioare (Liparis loeselii), curechi de munte (Ligularia sibirica) și Adenophora lilifolia, specii de fluturi ca Euphydryas aurinia, Maculinea teleius, Colias myrmidone, Lycaena dispar, Euphydryas maturna, Eriogaster catax, Leptidea morsei și un cosaș (Isophya stysi), specii de pești ca boarța (Rhodeus amarus), porcușorul de nisip (Gobio kessleri) și zvârluga (Cobitis taenia), broasca buhaiul de baltă cu burtă galbenă (Bombina variegata), broasca țestoasă de baltă (Emys orbicularis) și singurul mamifer vidra (Lutra lutra).

 Anna Szabó, biolog de la Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare a prezentat un rezultatele unui proiect similar (Planificarea participativă a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al râului Tur), și a vorbit despre experiențele pozitive și negative întâlnite în decursul derulării proiectului. Astfel, generația tânără, copiii și elevii, s-a dovedit un public foarte entuziast, dar societatea a avut greutăți în ceea ce privește relația cu publicul în mediul rural. În final au primit suport din partea consiliilor locale, și au reușit să colaboreze cu diferite instituții în scopul implementării proiectului (Asociația Crescătorilor de Animale, Direcția Silvică etc.).


Un comentariu

  1. Pingback: Sajtóvisszhang | Wildlife near a metropolis

Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger