Norme noi de mediu pentru combustibilii marini pe teritoriul Uniunii Europene

0

Noile norme de mediu privind combustibilii marini au intrat în vigoare de ieri, 17 decembrie. Scopul lor este de a reduce în mod substanţial poluarea aerului şi impactul acesteia asupra sănătăţii umane, informează un comunicat al Comisiei Europene.

 

 

Poluanţii atmosferici proveniţi din transportul maritim sunt transportaţi pe distanţe lungi şi, prin urmare, contribuie din ce în ce mai mult la apariţia problemelor privind calitatea aerului în multe oraşe europene.  Dacă nu s-ar lua nicio măsură, emisiile de sulf provenite din transportul în zonele maritime ale UE le-ar depăşi pe cele provenite din toate sursele terestre până în 2020. Legislaţia revizuită va stopa această evoluţie prin reducerea nu numai a emisiilor de sulf, ci şi, mai important, a pulberilor în suspensie, marcând un pas clar înainte în domeniul protecţiei sănătăţii oamenilor şi a mediului.

Directiva care a intrat în vigoare pe 17 decembrie se bazează pe standarde elaborate la nivelul Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI). Aceasta reduce în mod progresiv conţinutul maxim de sulf al combustibililor marini, de la nivelul actual de 3,5% la 0,5% până în ianuarie 2020. În unele ecosisteme foarte fragile, cum ar fi Marea Baltică şi Marea Nordului, inclusiv Canalul Mânecii, conţinutul maxim de sulf va fi redus la 0,1%, încă din 2015. Ca alternativă la carburanţii cu conţinut redus de sulf, navele pot opta pentru metode echivalente de punere în conformitate, cum ar fi sistemele de purificare a gazelor de evacuare sau navele propulsate cu GNL. Instrumentele actuale ale UE de finanţare a sectorului transporturilor, cum ar fi cele corespunzătoare reţelei TEN-T şi programului Marco Polo, alături de Banca Europeană de Investiţii (BEI), acordă sprijin financiar proiectelor ecologice în domeniul transportului maritim. În plus, Comisia a iniţiat activităţi care încurajează utilizarea GNL drept combustibil pentru nave. De asemenea, Comisia va continua să pună în aplicare măsuri pe termen mediu şi lung pentru a promova tehnologii navale ecologice, combustibili alternativi şi dezvoltarea de infrastructuri de transport ecologic, în contextul pachetului de instrumente pentru transportul sustenabil pe apă, împreună cu reprezentanţi ai industriei de profil şi ai statelor membre.

Această directivă este cel mai recent element al cadrului de politici ale UE privind poluarea aerului care a fost dezvoltat în ultimii 30 de ani. Comisia Europeană efectuează în prezent o revizuire cuprinzătoare a cadrului de politici în vederea actualizării acestuia în 2013. Ca etape următoare intrării în vigoare a directivei menţionate, până în 17 aprilie 2014, statele membre ale UE vor trebui să îşi modifice legislaţia existentă privind calitatea combustibililor marini, în vederea armonizării cu noua directivă. Începând din anul 2015, statele membre sunt invitate să se asigure că navele utilizează combustibili cu un conţinut de sulf de maximum 0,10% în Marea Baltică şi Marea Nordului, inclusiv în Canalul Mânecii. Sunt acceptate metode echivalente de punere în conformitate, cum ar fi sistemele de purificare a gazelor de evacuare.

Începând cu 2020, navele care operează în toate celelalte zone maritime europene trebuie să utilizeze combustibili cu un conţinut de sulf mai mic de 0,50%. În mod tradiţional, navele utilizează păcura grea ca mijloc de propulsie. Păcura grea poate avea un conţinut de sulf de până la 5%. Prin comparaţie, conţinutul de sulf al combustibililor utilizaţi de camioane sau autoturisme nu trebuie să depăşească 0,001%. Emisiile de dioxid de sulf pot cauza ploi acide şi pot genera pulberi în suspensie. Aceste pulberi sunt periculoase pentru sănătatea umană, cauzând boli respiratorii şi cardiovasculare şi reducând speranţa de viaţă în UE cu până la doi ani.

 

Sursa: Comisia Europeană

Foto: Worldmaritimenews.com


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger