Munca invizibilă a unor oameni ca noi: Voluntariatul în România

0

În fiecare clipă, foarte mulţi voluntari participă, cu discreţie şi extrem de multă dăruire, la programe care, puse cap la cap, fac lumea mai bună. Fie că este vorba de proiecte de protecţia mediului, de iniţiative menite să-i ajute pe cei nevoiaşi, de ajutarea copiilor aflaţi în dificultate sau de protejarea pădurilor. Voluntariatul – “activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o persoană fizică îşi oferă timpul, talentele şi energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată” este o componentă esenţială a implicării civice în societăţile momentului.

 

2011 a fost Anul European al Voluntariatului, când reţelele voluntarilor de pe acest continent au reuşit să devină mai vizibile atât la nivelul comunităţilor în care activează, cât şi la nivelul unui dialog între voluntarii din mai multe contexte socio-culturale. Am stat de vorbă cu cei de la Pro Vobis, Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat, şi am aflat cum arată peisajul voluntariatului în România, cum s-au schimbat atât implicarea acestor oameni, cât şi percepţia comunităţilor asupra muncii depuse de ei, ce a însemnat prima ediţie a Galei Voluntarului şi cum se configurează anul viitor pentru cei care vor să-şi ajute semenii fără alte mize.

Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat există pentru a dezvolta voluntariatul prin activităţi de instruire, consultanță, cercetare şi facilitare a colaborării tuturor factorilor interesaţi şi de a promova voluntariatul în România ca resursă viabilă şi de neînlocuit în soluţionarea problemelor cu care se confruntă societatea. Pro Vobis are viziunea unei societăţi în care implicarea într-o activitate de voluntariat în beneficiul comunităţii reprezintă o parte acceptată şi apreciată a existenţei fiecărei persoane şi în armonie cu celelalte angajamente ale sale faţă de familie, educaţie, munca şi recreere.

Pro Vobis este un centru de resurse complex în domeniul voluntariatului, acţionând potrivit următoarelor direcţii strategice:

  • training şi consultanta personalizată (managementul voluntarilor, dezvoltarea programelor de voluntariat, dezvoltarea de centre de voluntariat etc)
  • dezvoltare de resurse (publicaţii, colecţii de instrumente şi modele de bune practice în lucrul cu voluntarii, programe pilot în domeniul voluntariatului)
  • informare documentată cu privire la voluntariat
  • dezvoltarea calităţii activităţilor de voluntariat
  • dezvoltarea infrastructurii pentru voluntariat la nivel naţional şi internaţional.

Astfel, la Pro Vobis nu lucrăm direct cu voluntari, acesta fiind rolul centrelor locale de voluntariat (26 în prezent, în peste 20 de judeţe din ţară – o listă completă a acestora aici. Pro Vobis lucrează mai degrabă cu organizaţii şi instituţii care implică voluntari în activităţile lor, noi având ca scop dezvoltarea acestora pe componenta de voluntariat, pentru a crea o infrastructură naţională de voluntariat cât mai eficientă şi care să permită realizarea de activităţi de voluntariat de calitate, indiferent de domeniul în care acestea se desfăşoară. Am lucrat de-a lungul anilor cu categorii foarte variate de organizaţii din întreaga ţară, organizaţii mari precum: World Vision, Habitat for Humanity, Salvaţi Copiii, Fundaţia Principesa Margareta a României, Fundaţia Noi Orizonturi, Fundaţia pentru Dezvoltarea Popoarelor, dar şi cu organizaţii mai mici sau în creştere: Asociaţia Hercules din Costeşti, Asociaţia Accept, Fundaţia Raţiu pentru Democraţie, Fundaţia pentru o Viaţă Demnă Roman, Asociaţia Rom pentru Rom Panciu, Asociaţia Team for Youth Baia Mare, ARAS Iaşi, ONG Mare Nostrum Constantă şi multe altele.

Desigur, avem şi programe şi proiecte proprii, în care implicăm voluntari – cum ar fi evenimentele noastre (SNV, conferinţe, activităţi de promovare a voluntariatului). În plus, din 2009 trimitem tineri români în stagii transnaţionale de voluntariat, prin intermediul Serviciului European de Voluntariat – până în prezent 15 tineri au plecat cu ajutorul Pro Vobis ca organizaţie de trimitere, efectuând stagii de la 1 lună la 12 luni, în ţări precum Olanda, Spania, Norvegia, Finlanda, Turcia, Austria, Liechtenstein, Lituania, Şerbia sau Cipru, în domenii din cele mai variate: protecţia mediului, activităţi educative cu copii, lucru cu tinerii, artă, centre comunitare, comunicare, organizare de evenimente.

Despre voluntari şi voluntariat

Nu poate fi realizat un portret tipic al voluntarului şi noi chiar încercăm să nu limităm prin astfel de caracterizări – voluntarul este o persoană dornică de implicare, cu un grad mai mare de entuziasm şi disponibilitate decât ceilalţi, care decide să îşi asume un rol într-o schimbare pe care o doreşte şi care acţionează potrivit cu valorile în care crede. Poate fi tânăr, adult sau chiar vârstnic, poate fi un om fără experienţa specifică sau din contră, un profesionsit în domeniul său, cu multe studii şi o expertiza bogată. Ce e important de reţinut este ca oricine poate face voluntariat şi poate găsi o activitate de voluntariat potrivită cu interesele, abilităţile şi dorinţele sale. Desigur, aici un rol esenţial au şi organizatorii activităţilor de voluntariat (fie ei organizaţii non-guvernamentale sau instituţii publice) care trebuie să trateze voluntarii cu respect şi apreciere, ei fiind resurse umane cu un specific deosebit, cu nevoi reale de implicare şi recunoaştere, care variază extrem de mult de la o persoană la alta. Astfel, organizaţia trebuie să îşi cunoască foarte bine voluntarii, să le creeze un cadru profesionist de muncă, sub ghidarea constantă a unui coordonator de voluntari, să le aprecieze eforturile şi să recunoască public contribuţia lor la succesul unui program de voluntariat – acestea sunt doar câteva din recomandările de bună practica în lucru cu voluntarii pe care Pro Vobis le susţine.

În România, voluntariatul a început să se dezvolte după 1990, când organizaţii internaţionale precum Peace Corps au început să plaseze voluntari străini în ţară, iar alte organizaţii internaţionale cu filiale în România precum World Vision, Habitat For Humanity, etc. au adus cu ele expertiza necesară în managementul voluntarilor. De asemenea, tot atunci au început să apară linii de finanţare adresate specific sprijinirii unor componente de voluntariat din activitatea ONG-urilor. În aceeaşi perioadă, ONG-urile locale încep la rândul lor să recruteze şi să implice voluntari în activităţile lor. În 1997 încep deja să apară primele departamente de voluntariat în ONG-uri din România, cu sprijinul Uniunii Europene, iar Pro Vobis devine primul centru de voluntariat independent din ţară. Declararea de către ONU a anului 2001 drept Anul Internaţional al Voluntariatului atrage după sine în anii următori o pleiadă de iniţiative în acest domeniu care, împreună, conturează cu adevărat mişcarea de voluntariat din România: se adopta Legea Voluntariatului, se constituie noi centre de voluntariat în ţară şi Pro Vobis devine Centrul Naţional de Voluntariat, se pun bazele Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat din România şi a unui Consiliu Naţional al Voluntariatului, se organizează prima serie de conferinţe cu privire la voluntariat, apare primul portal web cu informaţii dedicate – www.voluntariat.ro şi prima revistă de specialitate adresată coordonatorilor de voluntari, se organizează primele Gale locale de decernare a premiilor pentru implicarea în comunitate şi se pun bazele unor evenimente de amploare naţională precum SNV – Săptămâna Naţională a Voluntariatului.

Mişcarea de voluntariat din România s-a dezvoltat constant în ultimii 20 de ani şi implicit numărul voluntarilor a crescut. O prezentare a mişcării de voluntariat din România în termeni numerici este însă în continuare o provocare majoră datorită cifrelor multiple şi contradictorii pe care diferite cercetări le-au produs de-a lungul

ultimilor 20 de ani. Potrivit ultimului Eurobarometru din primăvara anului 2010, România are aproximativ 4,4 milioane de voluntari, respectiv 20% din populaţia ţării, fiind implicaţi în principal cei sub 35 de ani şi cei care sunt angajaţi sau se află încă în sistemul de învăţământ. În acelaşi timp însă 90% dintre organizaţiile neguvernamentale active raportează implicarea voluntarilor în activităţi şi peste jumătate din liderii acestor orgnizaţii declară că voluntarii vin singuri la organizaţie, potrivit studiului realizat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în 2010.

Dincolo de cifre însă, este cât se poate de evident că voluntariatul în România devine o activitate mai cunoscută şi mai apreciată, mai practicată şi mai încurajată. În acelaşi timp însă, voluntarii au şi ei aşteptări mai ridicate de la activităţile de voluntariat în care decid să se implice, doresc să fie implicaţi punctual şi cu efecte concrete, au nevoie de coordonare şi stimulare, aşteaptă un tratament profesionist din partea organizaţiilor şi „sancţionează” încălcarea acestor aşteptări prin simplă renunţare la o activitate de slabă calitate, din care transpare doar o nevoie de forţă de muncă neplătita şi nu o preocupare reală pentru plus-valoare în serviciile furnizate beneficiarilor de către organizaţii.

2011 – Anul European al Voluntariatului

Anul 2011 a fost unul extrem de important pentru Pro Vobis ca susţinător al voluntariatului din ţara noastră, dar şi pentru întreaga mişcare de voluntariat din România. A însemnat materializarea unor eforturi susţinute încă din 2009, atât la nivel naţional cât şi european, de a avea un an tematic dedicat voluntariatului, ca valoare de necontestat a societăţii. Astfel 2011 – Anul European al Voluntariatului a fost un an tematic ce a permis unor concepte precum “voluntar” şi “voluntariat” să facă parte din discursul obişnuit al membrilor comunitătilor în care trăim, de la reprezentanţi mass-media sau ai autorităţilor publice de la toate nivelurile, la cei care lucrează în sectorul non-profit, voluntari şi chiar cetăţenii neimplicaţi în această mişcare.

AEV 2011 în România a oferit posibilitatea fiecărei persoane să îşi găsească o activitate de voluntariat potrivită cu interesele sale. Anul acesta, sub egida AEV 2011, au fost organizate acţiuni de voluntariat în domenii pornind de la ecologie la sănătate, social, educaţie, cultura, civic: târguri de oferte de voluntariat, evenimente stradale, acţiuni de igienizare, colecte de obiecte şi cărţi, campanii de sensibilizare, acţiuni în beneficiul persoanelor instituţionalizate, construcţia de adăposturi, manifestări cultural-artistice, gale, prezentări şi dezbateri pe teme de voluntariat şi multe altele, derulate în locaţii dintre cele mai diverse. Calendarul naţional de activităţi a cuprins câte o oportunitate pentru fiecare doritor. Atât tinerii cât şi cei în vârstă s-au implicat cot la cot, după puterile fiecăruia, pentru a aduce o schimbare pozitivă în viaţa semenilor lor şi a comunităţii în care trăiesc.

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) şi Gala Voluntarilor 2011 au fost două dintre evenimentele cele mai importante la care Pro Vobis a avut o contribuţie importantă în partea de organizare şi coordonare.

SNV este un eveniment naţional anual menit să mobilizeze cât mai multe organizaţii şi cât mai mulţi voluntari care să contribuie împreună la dezvoltarea comunităţilor lor şi să atragă sprijinul celorlalţi pentru activitatea voluntarilor şi recunoaşterea meritelor acestora. Mii de voluntari, peste 500 de evenimente publice cu şi pentru voluntari, peste 200 de organizaţii – parteneri locali afiliaţi evenimentului, peste 150 de localităţi din 40 de judeţe plus capitala! – acesta este bilanţul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2011 ce s-a derulat anul acesta în perioada 9-15 mai.

Gala Voluntarilor 2011 a fost primul eveniment naţional dedicat recunoaşterii voluntarilor, proiectelor de voluntariat, coordonatorilor de voluntari şi centrelor de voluntariat din întreaga ţara. Pentru noi la Pro Vobis organizarea acestei gale naţionale a fost un vis îndeplinit – un eveniment pe care ni l-am dorit de mulţi ani, pentru recunoaşterea publică a voluntarilor din întreaga ţară, alături de cei care construiesc infrastructura de voluntariat din România, şi care, iată că a devenit posibil tocmai în contextul în care voluntariatul a fost în acest an un subiect la ordinea zilei. Iar acest lucru a fost cât se poate de vizibil în condiitile în care peste 200 de nominalizări au fost înscrise în concurs la cele 22 de secţiuni, de către organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice care lucrează cu voluntari, iar în seara marelui eveniment, în 12 decembrie, peste 250 de persoane au aplaudat public voluntarii şi munca lor de peste an. Câştigătorii pot fi regăsiţi aici.

Ce urmează pentru Pro Vobis în 2012

În primul rând continuarea demersurilor începute în 2011, pentru că acestea să se concretizeze în documente de politici publice adoptate de autorităţile naţionale şi implementate de acestea şi de secotrul ONG. Alături de alţi membrii ai Grupului Naţional de Coordonare al AEV ne propunem să continuăm eforturile pentru crearea unei strategii naţionale pentru voluntariat, bazată pe Agenda Publică pentru Voluntariat în România pentru 2012-2020 adoptată la Conferinţa finală a AEV, în 12 decembrie.

De asemenea, vom urmări îndeaproape procesul de modificare a Legii Voluntariatului demarat pe parcursul lui 2011 şi vom continua promovarea platformei www.evoluntar.ro, pentru întâlnirea cererii şi ofertei de voluntariat, alături de celelate rezultate concrete ale muncii din cadrul AEV – Sistemul de recunoaştere a competentelor dobândite prin voluntariat şi Codul etic al organizatorilor activităţilor de voluntariat.

Vom continua să organizăm evenimentele noastre tradiţionale – Săptămâna Naţională a Voluntariatului şi lansarea publicaţiei Portret de Voluntar cu ocazia zilei de 5 decembrie – Ziua Internaţională a Voluntarilor. Speram că şi în 2012 să putem face lansarea acestei publicaţii în cadrul Galei Naţionale a Voluntarilor – prima a avut un mare success şi răsunet şi toate semnalele primite de la autorităţile centrale şi organizaţiile participante indica nevoia transformării Galei Naţionale a Voluntarilor într-un eveniment anual.

Nu în ultimul rând, vom marca Anul European al Îmbătrânirii Active – 2012 – an care vine ca o continuare firească a AEV, având în mare măsură o legătură şi cu dezvoltarea voluntariatului, de data aceasta în rândul unei categorii de voluntari potenţiali care este, din păcate, prea mult ignorată de organizaţii şi instituţii, şi anume voluntarii vârstnici. Există cerere din partea acestora pentru a se implica, exista dorinţa şi mai ales, exista o mulţime de activităţi care pot fi realizate cu şi pentru voluntari vârstnici, beneficiind astfel de experienţa lor de viaţă, de nevoia lor de activitate zilnică, de a dărui din ce au acumulat într-o viaţă şi de a se face utili. Ne vom implica în acest an în promovarea oportunităţilor de voluntariat specifice vârstnicilor şi încurajarea organizaţiilor să creeze activităţi de voluntariat potrivite acestora.

Serviciul European de Voluntariat

Contextul oferit de AEV a însemnat şi o mai mare vizibilitate pentru oportunităţile de voluntariat la nivel internaţional. Contextul filantropiei la nivel internaţional şi a activităţilor de voluntariat transnaţionale este în continuă schimbare. Din ce în ce mai mulţi tineri sunt interesaţi de implicare în acţiuni în beneficiul comunităţii în care trăiesc iar pentru aceşti tineri participarea la activităţi de voluntariat începe să fie recunoscută şi apreciată. În plus, realitatea globalizării manifestata printr-o creştere a interacţiunii între oameni din toate categoriile sociale, diferite ţări şi comunităţi se adauga ca un factor ce a amplificat în ultimul timp dorinţa celor tineri pentru a cunoaşte şi comunităţi din ţările din vecinătate, precum şi de a contribui la rezolvarea unor probleme cu care se confrunta acestea, prin forţa propriei implicări.

Rămânând fidelă misiunii sale, Pro Vobis şi-a continuat şi în 2011 munca de promovare a oportunităţilor de voluntariat internaţional pentru tineri, oferite prin acţiunea Serviciul European de Voluntariat a programului Tineret în Acţiune.

SEV sau EVS – European Voluntary Service este un program al Comisiei Europene care permite tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani să desfăşoare stagii de voluntariat pentru perioade de la câteva săptămâni până la 12 luni în organizaţii dintr-o altă ţară decât ţara lor de reşedinţă, de regulă în ţări din cadrul UE însă şi alte ţări partenere în acest program.

SEV aspiră la dezvoltarea coeziunii sociale, a solidarităţii, toleranţei şi înţelegerii reciproce între tinerii europeni, totodată promovând cetăţenia activă. Dincolo de participarea la proiecte venite în sprijinul comunităţilor locale din ţările gazdă, SEV este în primul rând un serviciu de învăţare adresat tinerilor europeni; prin intermediul experienţelor de învăţare non-formală, aceştia capătă sau îşi îmbunătăţesc competenţe pentru dezvoltarea lor personală, educaţională şi profesională, cât şi pentru mai buna lor integrare socială.

Construirea încrederii, dezvoltarea simţului de angajament şi solidaritate, diversitatea de competenţe şi capacităţi a fiecărui voluntar, oportunitatea pentru tineri de a îşi aduce contribuţia  precum şi perspectivele diferite pe care voluntarii le aduc din exterior sunt doar câteva dintre aspectele ce se regăsesc într-un stagiu de voluntariat prin SEV.

“Mi-am dat seama că îmi doresc să continui să fiu activa în mediul ONG, pentru că în mediul ăsta mă simt înconjurată de oameni cu care am foarte multe lucruri în comun. Şi, de asemenea, că odată intrat în familia SEV nu mai ai cum să ieşi şi că e foarte frumos să găseşti variante în care să continui să fii implicat într-o formă sau alta în această mişcare, în care eu cred cu tărie!” declară Ioana Bere din Cluj-Napoca, ce a participat, timp de 8 luni, ca voluntar SEV în cadrul asociaţiei Internaţional Youth Center Villa Elba din Finlanda.

“Pentru mine Serviciul European de Voluntariat a fost un lucru magic. A aprins în mine o energie care este în continuă creştere. Este o energie care mă duce spre lucrurile care mă pasionează, spre educaţie, spre transmiterea unor valori morale, spre schimbare şi optimism. După ce am revenit în România, am voluntariat mult în ONGuri care lucrează cu tineri, precum Prison Fellowship şi Fundaţia Noi-Orizonturi. În timpul stagiului de voluntariat în Olanda am simţit mult dorinţa de a înfiinţa o asociaţie prin care să-mi pun în aplicare viziunea mea asupra muncii cu tinerii. Acest lucru s-a materializat la începutul lunii noiembrie, când s-a născut asociaţia Dreams for Life, prin care îi sprijinim pe tineri să-şi descopere sensul autentic în viaţă, spre dezvoltarea lor şi a comunităţii. Uitându-mă la mine, la cine sunt acum, pot spune cu tărie ca SEV schimba vieţi.” spune Bogdan Romanica, voluntar SEV în Olanda, reflectând la ce impact a avut perioada petrecută într-o altă ţară asupra dezvoltării sale personale şi profesionale.

Pentru mai multe detalii şi cum poţi să participi la un stagiu prin intermediul Serviciului European de Voluntariat accesaţi www.voluntareuropean.ro. Tot aici pot fi găsite povesti şi mărturii reale ale foştilor voluntari SEV – care se pot concretiza în exemple inspirationale pentru cei nehotărâţi încă să încerce această experienţă.

 

 

 

 


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger