Mobilizare pentru Roșia Montană: 100 de ONG-uri cer demisia secretarului de stat care susține că cianura nu reprezintă niciun pericol

43

Opozanții proiectului minier de la Roșia Montană prin care ar urma să se extragă aur folosind cianuri cer demiterea secretarului de stat în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, Marin Anton, care s-a pronunțat în cadrul dezbaterii Judecă tu! de la TVR pe subiectul Roșia Montană că cianurile nu reprezintă niciun pericol, iar proiectul propus de RMGC este “un proiect de aur curat pentru România”. Vă prezentăm, mai jos, scrisoarea deschisă a societății civile, adresată primului ministru Răzvan Mihai Ungureanu. Cei care susțin acest demers sunt pot completa acest formular.

 

“Semnatarii prezentei scrisori solicităm demiterea dlui Marin Anton, secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor, ca urmare a afirmaţiilor scandaloase şi a poziţiei exprimate în calitatea sa oficială în cadrul emisiunii „Judecă tu!” din data de 23 februarie 2012, difuzată de TVR1.

Domnul Anton a fost invitat în emisiune în calitate de reprezentant al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi de preşedinte al Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) a proiectului Roşia Montană, organism interministerial care, conform H.G. 445/ 2009, art.7, are rolul esenţial în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pe care îl va avea acest extrem de controversat proiect minier. Aşa cum stipulează alineatul 3 al articolului de lege citat, Comisia are misiunea de a evalua sine ira et studio soluţiile tehnice propuse de titular şi să judece răspunsurile oferite de acesta atunci când i se solicită precizări. Prin aceasta, comisia reprezintă garanţia oferită cetăţenilor că proiectul a fost corect evaluat de către autorităţi.

Cu toate acestea, deşi Comisia nu şi-a finalizat încă dezbaterile, dl Anton, în calitatea sa de preşedinte al CAT, a afirmat în cadrul emisiunii sus-menţionate că cianurile nu reprezintă niciun pericol şi, în consecinţă, proiectul propus de RMGC este un „proiect de aur curat pentru România” care nu pune, per ansamblu, niciun fel de probleme pentru mediu sau pentru sănătatea oamenilor. Confruntat cu cifre concrete (citate de dna Ştefania Simion, consilierul juridic al Asociaţiei „Alburnus Maior”), referitoare la cantitatea enormă de acid cianhidric emis în aer, cifre oferite chiar de către Roşia Montană Gold Corporation în Raportul la Studiul de impact asupra mediului, dl Anton şi-a dovedit incompetenţa atât prin aiuritoarea afirmaţie că emisiile de acid cianhidric nu reprezintă o problemă de mediu cât şi prin necunoaşterea conţinutului documentului menţionat pe care ar fi trebuit sa-l evalueze („de unde a scos dna Simion acele cifre?”). Aşadar, dl Anton nu ştie că emisiile de acid cianhidric în atmosferă reprezintă o problemă gravă de mediu, aşa cum a statuat şi CEDO (în cauza 6702/01 Tătar şi Tătar contra României) Prin urmare, dl Anton, ca reprezentant al autorităţilor, nu ia în seamă cifrele relevante şi îngrijorătoare pe care chiar compania RMGC le pune la dispoziţie, considerând proiectul mai puţin problematic decât afirmă titularul însuşi!

Un argument în plus pentru a pune la îndoială rezultatul evaluării făcute de  Comisia de Analiză Tehnică prezidată de dl Anton este procesul-verbal de verificare a amplasamentului, redactat de CAT în data de 23.10.2011 şi care poate fi accesat pe site-ul Ministerului Mediului. În acest proces-verbal regăsim o descriere halucinantă a realităţii din teren. Menţionăm doar câteva aspecte: conform CAT, bisericile istorice şi casele locuite de pe Valea Cornei nu sunt altceva decât „construcţii izolate”, fauna este practic inexistentă deoarece „în timpul vizitei nu au fost observate exemplare sălbatice de animale (probabil şi din cauza transportului cu autovehicule de teren)” (sic!), locuinţele şi clădirile istorice din zonă (existente in situ!) sunt cele care „se suprapun” peste amprenta iazului de decantare (care se află încă în stare de proiect!) şi nu invers. Insinuând asupra unor metode de persuasiune pe care preferăm să nu le amintim aici, în procesul verbal se afirmă că unii dintre locuitorii din aria de exploatare „nu au optat ÎNCĂ” [s.n.] pentru niciuna dintre soluţiile oferite de companie, respectiv relocarea sau despăgubirea în bani. Lecturarea acestui document lasă impresia că este redactat de compania RMGC nicidecum de un organism al Statului interesat într-o evaluare obiectivă. Documentul redactat de CAT pleacă de la premisa că proiectul este benefic şi, în orice caz, aplicarea lui este considerată ca prioritară faţă de orice alt considerent. Membri CAT şi dl Marin Anton, în calitate de preşedinte şi semnatar al procesului verbal menţionat, nu par să fi auzit de dreptul constituţional la respectarea proprietăţii, de legea monumentelor istorice sau chiar de legea minelor, care interzice exploatarea în zone locuite şi ocupate de monumente istorice.

Acest tip de atitudine, refractară la argumente şi sfidătoare faţă de situaţii şi fapte verificabile, manifestată în repetate rânduri de autorităţile statului în raport cu proiectul minier de la Roşia Montană, au obligat societatea civilă să apeleze la instanţele de judecată. Numeroasele acţiuni câştigate sunt motive de bucurie pentru triumful justiţiei, dar sunt mai ales un motiv de îngrijorare pentru cauzele care le-au generat.

În mai multe rânduri în cursul emisiunii, dl Anton a amintit principiul conform căruia „poluatorul plăteşte”, dar fiind întrebat cine a plătit pentru accidentul cu cianuri de la Baia Mare din anul 2000, a afirmat iniţial – în mod fals – că poluatorul este cel care a plătit, pentru a recunoaşte ulterior că nu ştie nimic despre acest important subiect. Prin urmare, informaţii care privesc deversările cu cianură, responsabilitatea asumării costului de refacere a mediului (100 milioane de euro datorate Ungariei) şi rolul statului român de a trage la răspundere poluatorul sunt necunoscute dlui Marin Anton.

Superficialitatea cu care autorităţile de mediu tratează cel mai grav accident de deversare de cianuri din Europa pune sub semnul întrebării întreg procesul de evaluare a riscului de mediu în cazul proiectului minier propus la Roşia Montană şi conduce la concluzia că nu se doreşte a se învăţa nimic din greşelile trecutului.

În concluzie, ne permitem, domnule prim-ministru, să vă aducem la cunoştinţă că prestaţia dlui secretar de stat Marin Anton la emisiunea menţionată a adus prejudicii statului român, deoarece a exprimat cu insistenţă admiraţia şi susţinerea faţă de proiectul pe care ar trebui să-l evalueze de pe o poziţie imparţială. Această atitudine a amplificat efectul negativ pe care l-a avut intervenţia reprezentantului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, dl Vasile Timis, care a afirmat că decizia de a da sau de a nu da undă verde hotărârii de guvern privind acordul de mediu este exclusiv o „decizie politică”. Prin aceasta s-a recunoscut public de către demnitari ai statului că politizarea administraţiei publice româneşti a atins o cotă periculoasă, opinia publică fiind îndreptăţită să creadă că oportunismul politicianist poate înlocui o analiză de specialitate într-un proiect cu un grad de periculozitate extrem de ridicat.

În consecinţă, considerăm că procedura de evaluare a impactului asupra mediului al proiectului minier Roşia Montană este în realitate un simulacru birocratic.

Vă rugăm să luaţi în considerare că exemple asemenea celor de mai sus alimentează suspiciunea societăţii civile cu privire la poziţia adoptată de guvernul României faţă de proiectul propus de RMGC. Aceste exemple au capacitatea de a reflecta practici nedemocratice şi sfidătoare la adresa bunului-simţ.

Demiterea secretarului de stat Marin Anton ar fi un semnal adresat societăţii civile, o speranţă că acum, în ultimul ceas pentru viitorul Roşiei Montane, Comisia de Analiză Tehnică a Ministerului Mediului îşi va îndeplini corect misiunea.

Semnatari

1. Eugen David

Presedinte

Asociaţia „Alburnus Maior” Rosia Montana

[email protected]

tel. 0740-280309

 

2. Costel Popa

Pentru Secretariatul Coalitiei pentru Mediu din Romania

E-mail: [email protected]

Tel./Fax: 021- 230 03 53

 

Asociatiile membre ale  Coaliției sunt:

 

Actiunea Civică Directă

Acţiunea Ecologică Română

Amoeba Eco Center

Asociaţia 22 Decembrie 1989

Asociaţia Agent Green

Asociaţia AGORA – Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabilă

Asociaţia ALMA-RO

Asociaţia ARIN

Asociaţia Biosilva

Asociaţia Braşovul Verde

Asociaţia Centrul pentru Strategia de Dezvoltare Durabilă

Asociaţia de Ecoturism din România

Asociaţia de Hidroecologie şi Bioclimatologie

Asociaţia de Turism şi Ecologie Caltun – Club UNESCO

Asociaţia EcoAssist

Asociaţia Ecologică Turismverde

Asociaţia Ecologie-Sport-Turism

Asociaţia Ecologistă “Floare de Colţ”

Asociaţia EcoPrut

Asociaţia Ecouri Verzi

Asociaţia Greeninitiative

Asociaţia Grupul Milvus

Asociaţia Heidenroslein

Asociaţia Iubim Natura

Asociaţia Mai Bine

Asociaţia MaiMultVerde

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Timiş

Asociaţia pentru Mediu şi Turism Ulmul Cerasului

Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România

Asociaţia pentru Protecţia Mediului Green Cross Şimleul Silvaniei

Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta

Asociaţia Sighişoara Durabilă

Asociaţia Tinerilor pentru Excelenţă

Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde

Asociaţia Transilvania Verde

Asociaţia Turistica Sportivă Civică şi Ecologistă Clubul de Cicloturism “Napoca”

Asociaţia WWF Programul Dunăre-Carpaţi România

Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi

Centrul de Resurse Ecopolis

Centrul Regional de Supraveghere Ecologică “Munţii Apuseni”

Clubul de Ecologie şi Turism “Floarea Reginei”

Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont

Clubul de Turism şi Ecologie Transmont Făgăraş

Clubul Eco Montan “Origini Verzi”

Clubul Ecologic Transilvania

Clubul Sporturilor Montane Hunedoara

Eco-Civica

Ecotop Oradea

Federaţia Reţeaua de Acţiune pentru Climă

Focus Eco Center

Fundaţia ACTIVITY pentru Resurse Umane şi Dezvoltare Durabilă

Fundaţia pentru Parteneriat

Fundaţia TERRA Mileniul III

Geo Natura

Mare Nostrum

Organizaţia GeoEcologică ACCENT

ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate

Re.Generation

Societatea Carpatină Ardeleană

Societatea Ornitologică Română

Tinerii Ecologi Români din Iaşi

UJPI Dolj

Viitor Plus – Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă

Fundatia de Ecologie si Turism POTAISSA

Asociatia ECO Sud-Vest Romania

Fundatia Strawberrynet

Asociatia 34Life

Centrul de Informare asupra Organismelor Modificate Genetic – InfOMG

 

3. Luminița Dejeu

Președinte

Fundația culturală ExtrAArt Cluj

[email protected]

 

4. Dan Mercea

Presedinte

Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu Cluj

[email protected]

 

5. Alexandru Binescu

Asociatia Bucuresti

[email protected]

 

6. Voicu Radescu

Green Hours

[email protected]

 

7. Ecaterina Evanghelescu

Alliance Belgo-Roumaine a.s.b.l.

[email protected]

 

8. Roxana Wring

Presedinte

Asociatia pentru protectia si documentarea monumentelor si patrimoniului din Romania (ProDoMo)

[email protected]

 

9. Luiza Boldizsar

Presedinte

Asociatia Eco Ruralis – In sprijinul taranilor ecologici si traditionali

[email protected]

10. Mihail Bumbes

Președinte

Asociația Miscarea Civică Militia Spirituală

[email protected]

 

11. Stefana Bianu
Presedinte RPER-Fr “Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie”
[email protected]

12. Mircea Gheorghiu

Presedinte

Asociatia Frontul Negustoresc Obor

[email protected]

 

13. Camelia Lucia Alexandru

Presedinte

Asociatia Bio Eco Genuri Baita

[email protected]

 

14. Cornel Alexandru

Presedinte

Clubul Alpin Roman – sectia Deva

 

15. Nicusor Dan

Presedinte

Asociatia Salvati Bucurestiul

Tel. 0767-576794

[email protected]

 

16. Dan Patzelt

Asociatia pentru Dezvoltare Urbana

[email protected]

 

17. Alexandru Nagy Vizitiu

Asociatia “Pro Urbe” Arad

[email protected]

 

18. Ioana Bogdan Cataniciu

Presedinte

Asociatia RPER – Rencontres du Patrimoine Europe – Roumanie

[email protected]

 

19. Alina Mungiu Pippidi

Presedinte

Societatea Academica din Romania

[email protected]

 

20. Mircea Matei

Presedinte

Centrul Independent pentru Protectia Mediului Sebes

[email protected]

 

21. Alina Banu

Membru Fondator

Asociatia NUCA – Animal Welfare

[email protected]

22. Mircea Toma
Presedinte

ActiveWatch – Agentia de Monitorizare a Presei

[email protected]

 

23. Roxana Pencea

Presedinte

Asociatia Efectul Fluture

[email protected]

 

24. Arh. Silvia Oostveen
Vicepresedinte
Asociatia HERITAGE – Partener UNESCO

[email protected]

 

25. Maria Berza

Expert în politici culturale

Fost secretar de stat în Ministerul Culturii 1997-2000

[email protected]

 

25. Ioan Piso

Presedinte

Fundatia Culturala Rosia Montana

[email protected]

 

26. Monica Mărgineanu Cârstoiu

Presedinte

Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”

[email protected]

 

27. Mirabela Gradinaru

Presedinte

Asociatia SOS Orasul

[email protected]

 

28. Daniel Velicu

Membru Fondator

Asociatia Orasul Verde

[email protected]

 

29. Aline Lykiardopol Popovici

Membru Fondator

Asociatia pentru Conservarea Integrata a Patrimoniului Natural si Cultural

[email protected]

 

30. Dr. Raul C. Muresan

Institutul Roman de Stiinta si Tehnologie

[email protected]

 

31. Dr.Liviu-Marius Harosa

Lect.universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai

Avocat

[email protected]


43 de comentarii

 1. Sa inteleg ca domnul secretar de stat Marin Anton trebuie sa ia in considerare opinia unor oameni care nu sunt calificati sa vorbeasca despre cianura, in loc sa asculte de opinia expertilor? Ma intreb, oare de ce tari eco-friendly si mult mai civilizate ca noi (Finlanda, Suedia, Noua Zeelanda) folosesc cianurile in minerit si nu au nicio problema si noi nu le putem folosi? pt ca nu suntem atat de deschisi in gandire?

  • @Anda
   Dar EXISTA multi oameni calificati sa vorbeasca despre cianura, care se opun proiectului Rosia Montana si care vin cu argumente grele pentru a-si sustine afirmatiile.

   Consideri ca domnul Anton de la mediu ar trebui sa ignore opinia Academiei Romane?
   Iti recomand intai sa vezi ceea ce zice Presedintele Academiei Romane, Academician Ionel HAIDUC, Chimist, doctor în chimie despre exploatarea la suprafata in emsiunea “Judeca tu”, de la TVR1, minutul 1:04:03 http://www.youtube.com/watch?v=oK7peibdBxg

   Si iti aduc aminte ca exploatarile cu cianura incep sa fie interzise atat in UE, cat si in afara ei, tocmai din cauza efectelor dezastruoase pe termen lung: SUA (Montana , Colorado , Wisconsin ), Turcia, Honduras , Cehia , etc http://www.coalitiademediu.ro/ri1n25/cianura.html

  • Anda, sunt la fel de calificat (daca nu cumva mai calificat) decat domnul Anton sa vorbesc despre chimismul cianurilor in mediu. Poate nu sunt la fel de calificat ca si acad. Ionel Haiduc, dar… domeniul meu de baza se numeste chimia mediului. Tarile alea “eco-friendly” folosesc tehnologia asta la o scara mult mai mica, usor controlabila (nu ca monstruozitatea de la Rosia), si in zone oarecum izolate, in care populatia expusa este strict cea participanta la proiect. Efectul pe termen scurt este, intr-adevar, cianura. Dar efectele pe termen lung sunt mult mai grave, datorita mobilizarii unor metale grele nevalorificabile: As, Cd, Pb, Cr, Hg etc. Stii ce inseamna 3 ppm cianura in lacul decantor? Cam 5-6 ppm metale grele in stare solubila. Stii cat este limita maxim admisa pentru metalele astea grele in apele de suprafata? Miimi de ppm (ppb = parti pe miliard).

   Sa nu uitam ce s-a intamplat in Honduras, Guatemala si Turcia, tot de la exploatari cu cianura. Iar exeple de genul “nu traim in Honduras” nu tin. traim in Romania, unde, ca sa citez un alt sustinator al RMGC, Mihai Tatulici, “legea este facultativa” (replica data lectorului Stefan Balici in cadrul dezbaterii televizate din data de 05.02 a.c.)

   • traim in Romania, in UE, unde se aplica cele mai stricte norme din lume in acest domeniu! Nu in Honduras!! Ce treaba are Honduras cu asta? In Honduras nu se face cu circuit inchis, in honduras nu se neutralizeaza cianurile folosite. Si se folosesc cianurile in 90% din exploatarile miniere din lume, s-a creat la noi in tara o panica cu asta. Si in Finlanda e o exploatare cu cianuri mare, langa o zona populata dar si langa cea mai vizitata statiune de schi din acea tara.

   • Confirm cele spuse de dl. Giani şi doresc să atrag atenţia asupra faptului că arsenul este prezent în cantităţi mari în minereul de la Roşia Montană.

    “Aș vrea să vă dau doar niște date, pe care le am și în față. În 1970, uzina de la Baia Mare a extras din concentratele noastre: seleniu, indiu, galiu. În 1962, Icechim din București, evidențiează prezența germaniului, 20 de grame pe tona de minereu. În 1973 am recoltat din cariera din muntele Cetate o probă de 350 kilograme de zăcămînt și am trimis-o la analiză la Institutul de Cercetări din Baia Mare. Vreau să vă prezint cîteva din metale identificate: aur – 1,5 grame pe tonă, argint – 11, 7 grame pe tonă, arseniu – 5000 grame pe tonă, titan – 1000 grame pe tonă, molibden – 10 grame pe tonă, vanadiu – 2500 grame pe tonă, nichel – 30 de grame pe tonă, crom – 50 grame pe tonă, cobalt – 30 grame pe tonă, galiu – 300 grame pe tonă. Aceste probe și rezultate se află în documentația pe care RMCG-ul a cumpărat-o de la Agenția Națională de Resurse Minerale.”

    http://www.kamikazeonline.ro/2011/09/aurel-santimbrean/

    Concentraţia admisibilă de arsen în apa potabilă este de 10 ppb (10 μg/l) conform standardelor europene. Organizaţia Mondială a Sănătaţii estimează că expunerea pe durată îndelungată la arsen provenit din apa freatică, în concentraţii de peste 500 μg/l, cauzează moartea a 1 din 10 adulţi.

 2. Poate ar fi trebuit sa ceara si demisia intregului directorat de mediu de la Comisia Europeana, pentru ca ei au spus dinainte ca mineritul cu cianuri e sigur tocmai datorita normelor extrem de stricte. Ce stiu expertii de la Comisia Europeana….

  • Poate ai uitat ca in Uniunea Europeana se discuta despre interzicerea mineritului cu cianura, tocmai pentru ca genereaza consecinte extrem de nefaste pe termen lung (indiferent cat de mult s-ar respecta procedurile). Ce s-a intamplat, ai o memorie selectiva si nu iti aduci aminte lucrurile care nu iti convin?
   Mai mult, Marin Anton este unul dintre cei mai corupti oameni care se afla momentan la putere (saracu, din salariul de bugetar a strans cel putin vreo 8-9 milioane de euro conform declaratiei din 2010). TREBUIE SA DISPARA ASTFEL DE OAMENI DIN CLASA POLITICA!

   • se discuta interzicerea in Parlamentul European. Expertii de la Comisia Europeana au spus dupa aia ca nu exista motive pentru interzicerea cianurilor, pentru ca tehnologia e sigura. asa ca nu-mi spune mie de memoria selectiva.

 3. Si totusi se intampla ca un secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor sa promoveze cianura si sa ne arate ce buna este pentru noi …

  Oare sa o servim si la masa ca delicatesa?

 4. Linişte, postăcuţi, linişte, că prea sunteţi ridicoli?
  Omul calificat să vorbească despre cianură, chimistul Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române (dacă nu aţi auzit despre acest for ştiinţific, mereţi de consultaţi Wikipedia), a vorbit cu toată claritatea. Marin Anton e un personaj mai mult decât dubios, îmbogăţit din mizeriile comise prin diversele instituţii unde a fost ‘împins’ pe considerente pur politice. În plus, e neinteligent şi arogant, funcţionarul simptomatic pentru un Stat care îşi înşală şi dispreţuieşte cetăţenii. Aşadar, stimaţi remegecişti, cu toate că, fireşte, v-ar durea dispariţia principalului vostru pion în CAT, uitaţi-vă bine la el, că o să cadă repede de tot şi ar fi mare păcat să pierdeţi ‘faza’.

 5. Sorinanda, postacul meu preferat dupa Norbi…intelege ca de aceasta data, oengistii/ecologistii (cum va place voua sa alintati opozitia) chiar nu se iau de procesul de lesiere prin cianurare in sine, de proiect sau de rmgc-ul vostru slavit…acum chiar este vorba de un caz grav de lobby, conflict de interese, lipsa de etica profesionala, incompetenta rau voita sau coruptie (alegeti termenul care va place mai mult), in care actorul principal, infractorul, este un inalt functionar de stat (secretar de stat) angajat al poporului roman (da, da chiar si al vostru postacilor, stiu ca voi sunteti invatati sa aveti doar stapan, dar uite ca in cazul asta, Anton este platit si de voi). Acest angajat al clientului (poporul roman), platit de client sa verifice un proiect, sa-l evalueze din punct de vedere al impactului asupra mediului, face reclama chiar procesului tehnologic prin care va fi realizat proiectul pe care tocmai el trebuie sa-l verifice….scuzati-ma, dar asta cum se cheama??? (repet, Anton nu este angajatul rmgc-ului…cel putin nu oficial)

 6. De minele Gold Corporation din Honduras si Guatemala ati auzit? Cu dezastrele aferente, desigur… De dezastrul ecologic de la Baia Mare ati auzit? Beti, mancati, inhalati cianuri pana nu mai puteti, dar nu ne obligati pe toti sa credem povestea conform careia otrava are efecte benefice. 🙂

  • Ai auzit ca nu suntem in Honduras sau in Guatemala? Ai auzit ca nu mai suntem in anul 2000? Ai auzit ca s-au dat acum cativa ani in UE din care facem parte niste norme care sunt cele mai stricte din lume? Ai auzit ca datorita acestor norme se foloseste procedeul de cianurare chiar si in tarile scandinave? Asa ca nu o sa bea, nu o sa manance si nu o sa inhaleze nimeni cianuri 🙂

   • dar tu ai auzit ca traim in Romania unde nu se aplica nici o norma din UE , decat daca e in avantajul lor ? Se spunea mai sus despre cazul Baia Mare, ai auzit de el ? Cunosti problemele aparute in acel caz si cati bani a cheltuit statul roman (deci inclusiv tu) pentru acel accident ? Numeste tu o tara din Europa care trebuie sa-si rada 4 munti (cu potential turistic enorm) si sa-i inlocuiasca cu un lac cu cianuri .

    • asta ziceam mai jos, e in primul rand in interesul celor de la RMGC sa se respecte normele, atlfel pot fi zburati oricand. Si isi pierd si garantia de mediu. Si la cat de mediatizat e proiectul asta de pe acum iti dai seama ca o sa fie absolut toata lumea cu ocii pe ei dupa ce incepe. De aia au invitat si societatea civila sa monitorizeze respectarea normelor. Legat de Baia Mare, repet, nu suntem in 2000, normele actuale nu existau pe atunci.

     • Mi tatutza! pana o sa ‘zboare’ ei, tu si copii tai o sa fiti otrviti si n-o sa mai aiba cine sa-i traga la raspundere. (Sau te gandesti ca te doare-n cot ca oricum esti departe ?)
      Si chiar daca o sa aiba cine sa-i traga la raspundere, o sa fie un joc dea ‘prinde orbul, scoate-i ochii’

 7. Omul acesta este de o ipocrizie si o incompetenta rar intalnite – pe parcursul emisiunii l-am auzit contrazicand concluzii ale raportului de evaluare realizat chiar de ministerul din care face parte…si asta deoarece a crezut ca ele au fost scornite de reprezentantii Salvati Rosia Montana (si nu ca se regasesc in continutul unui document pe care trebuia sa-l cunoasca din scoarta in scoarta). Incredibil!

 8. Tuturor celor care sustin ca exista norme le spun doar atat: normele vor trebui respectate de oameni. Oamenii gresesc! Normele nu sunt o garantare a calitatii, in schimb calitatea oamenilor e o garantare pentru evolutia unei tari, iar voi cei de la RMGC stati bine in ce priveste calitatea manipularii! Atat!

  • daca ai aplica pe bune acest mod de gandire in viata reala, nu cred ca ai mai avea curajul sa iesi din casa sau chiar sa locuiesti intr-o casa construita de om. Totusi, exista o gramada de mecanisme de siguranta, de verificare, cei de la RMGC au invitat si societatea civila sa monitorizeze respectarea normelor si e in primul rand in interesul lor sa se respecte normele.

    • Dar interesele tale sa nu se faca care sunt? Mie mi se pare stupid sa nu se faca in conditiile in care se respecta toate normele de mediu si in conditiile in care oamenii de acolo VOR sa inceapa proiectul minier. Pentru ca ei traiesc acolo, nu internetul.

 9. cine suntem noi, simpli muritori, sa comentam despre ‘menirea’ unui Luptator al Cianurii??? (el tot insista: menirea lui este sa faca proiectul si pace, nicidecum sa-l verifice cum scrie in job description :))))) daca asa are directiva, ce sa faca si el saracul?

 10. N-as vrea sa fiu prezent cad d-ul Anton serveste o cafeluta cu apa cianurata, fie si de 3 ppm.
  Ce sa mai vorbim de ditamai lacul cu apa cianurata din varful dealului!
  Cine vrea sa vada un rau cu produsi de flotatie[ substante chimice folosite pentru concentarea substantelor minerale, chiar fara cianura] poate da o fuga pana-n Baia Mare si sa vada cati pesti gasesti in raul Sasar!

 11. pentru postaceii Sorin, Anda si ceilalti (care lipsesc, dar ii rog pe cei 2 sa le transmita) am o propunere pentru voi, sincer as vrea sa recompensez pe primul postac care va refuza banii RMGC pentru postari mincinoase, sunt dispus sa-i dau acei 2 % din impozitul pe venit sau poate mai mult, mai vedem …
  asa ca astept renuntari la contractul cu RMGC !

 12. @renard: chiar as vrea sa-i cunosc si eu pe postacii aia de care vorbesti. Cred ca e fain sa fii platit sa sustii o idee. Din pacate, mai sunt oameni aici care au propria opinie, neplatita, dar probabil tie, vanatorule, iti este greu sa intelegi asta. Oare chiar tu esti platit sa arunci acuze oricui?

 13. @kilroy: de ce sa-l punem sa faca asta cand nimeni nu va fi obligat si nu va avea ocazia sa bea apa cu cianuri? Cianurile sunt folosite doar in circuit inchis si ce ajunge in iaz are concentratii nepericuloase, ceea ce va face ca apa din el sa fie baubila. Si, stai linistit, s-au aratat destui interesati sa bea, ca sa puna capat dezinformarii pe aceasta tema.

 14. Intraţi pe mmediu.ro să vedeţi ce avere are baştanul ăsta… ca să vă convingeţi că tot ceea ce face, face din “pasiune”. Nu are nevoie de bani, are nevoie de Putere. De Drogul Suprem. Daca l-aţi auzi cum vorbeşte cu subordonaţii din Ministerul Mediului, sigur aţi schimba eticheta “Demisia!” cu mai potrivita solicitare “Execuţia!”
  Caracterizare scurtă? Un individ grotesc, cinic, violent intelectual, sfertodoct, proaspăt îmbogăţit – asemeni oligarhilor ruşi, pentru care nu contează mediul, omul, adevărul ci doar interesul “patronului”. Stiţi voi care e ăla, hăhăhă…

 15. Aurul e al Romaniei si tara asta trebuie sa il valorifice, nu o firma straina. Sa scoata aurul statul roman in momentul in care va fi in stare sa-si achizitioneze utilajele conforme

  • dar nu e o firma straina, RMGC e inregistrata in Romania, e firma romaneasca, angajati romani, plateste aici taxe, contributii, aici contribuie la PIB, la bugete, tot. Si pe langa asta statul primeste peste jumatate din profituri, deci se valorifica pentru tara practic..

 16. @misu: Oho, daca stam dupa stat, o sa treaca cine stie cate generatii pana cand statul roman va fi in stare sa-si achizitioneze utilajele conforme. Nu vezi ca nu a avut bani pt pensii si salarii,de a trebuit sa se imprumute la FMI, de unde sa aloce fonduri si pentru industria miniera, care e pe duca? ramane intrebarea: vrem sa ne imprumutam,mereu, la FMI sau sa ne intre niste sume valoroase in buget?

 17. mi se pare interesanta treaba cu RMGC firma romaneasca. fondatorul ei, Vasile “Frank” Timis, este emigrant roman in Australia. el este din Borsa, Maramures, nascut in anii ’60, exact ca si Vasile Timis care tocmai si-a dat demisia; mi se pare exclus ca cei doi sa nu se cunoasca.
  Frank Timis e un personaj interesant. la inceputul anilor ’80 a terminat scoala profesionala de mecanici auto si apoi a fugit in Australia. mi se pare foarte suspect modul in care a emigrat, intr-o perioada in care agentii SIE erau majoritatea celor care scapau dincolo, suspect modul in care a facut avere si suspecte legaturile avute in Ro care i-au permis sa inceapa afaceri pe o scara larga. firmele lui au in Ro 5% din teritoriu in administrare.
  cred ca aceasta exploatare este una tipic romaneasca, un tun securistic care va imbogati cativa oligarhi.

  • putea sa fie fondata si de un turc sau un african sau un american sau asiatic. nici macar nu e important. Important e ca e inregistrata in Romania. dar cum e tun daca primim peste jumatate din profituri?

 18. legat de un eventual dezastru ecologic dupa modelul de la Baia Mare cred ca problema este prost pusa. nu conteaza prea mult cine suporta cheltuielile pentru ca un asemenea dezastru nu are pret. nu poti sa cumperi cu nimic distrugerile iremediabile ale mediului si vietile distruse ale oamenilor.
  indiferent daca se intampla sau nu un eveniment in care sa scape otravurile in mediu, contaminarea se produce iar exploatarea este un dezatru in sine. dupa cei douazeci de ani de exploatare in zona vor locui niste oameni care nu vor mai avea nimic; aceasta nu este in nici un caz dezvoltarea durabila despre care ni se vorbeste. douazeci de ani este un termen pe care il includ in proiectia de viitor a vietii mele si refuz sa accept acest dezastru.

  • legat de un eventual dezastru ca cel de la Baia Mare, nu se pot compara cazurile din multe motive. in primul rand barajul, o sa fie unul dintre cele mai sigure din lume, in timp ce la Baia Mare era un dig de pamant, in campie. Concentratia de cianuri o sa fie infima la Rosia, spre deosebire de Baia Mare, iar pe atunci nu existau normele extrem de stricte din prezent. Iar daca nu se intampla un eveniment in care sa scape “otravurile” (desi o sa fie concentratie non-toxica in iaz), atunci cum se contamineaza?

Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger