Ministerul Culturii și Patrimoniului Național tratează unilateral problema patrimoniului cultural de la Roșia Montană

0

Asociația Alburnus Maior a fost invitată de către Secretarul de Stat în Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Radu Boroianu, să își prezinte „viziunea și soluțiile de conservare, restaurare a patrimoniului cultural al Roșiei Montane” în cadrul unei întâlniri anunțate pentru 21 iunie, la Roșia Montană.

Această invitație a fost comunicată pe 20 iunie, cu doar o zi înaintea vizitei secretarului de stat. Deși din partea susținătorilor proiectului minier au fost prezenți specialiști sosiți special din Franța sau din București, ceea ce indică anunțarea din timp a întâlnirii, din partea susținătorilor patrimoniului de la Roșia Montană au fost anunțate doar organizațiile locale, în ultimul moment, ignorându-se vocea specialiștilor și a organizațiilor profesionale care colaborează cu comunitatea locală pentru salvarea patrimoniului de la distrugerea provocată de proiectul minier.

Organizarea acestei întâlniri exprimă modul unilateral și superficial în care Ministerul Culturii tratează o problemă atât de gravă ca cea a protejării patrimoniului de la Roșia Montană. Ministerul demonstrează încă o dată că nu dorește inițierea unui dialog, ci urmărește validarea pe toate căile a distrugerii patrimoniului Roșiei Montane. Mimarea dialogului este dovedită de tăinuirea unor informații fundamentale referitoare la patrimoniu solicitate în mod repetat de Alburnus Maior și alte organizații în baza legii liberului acces la informații de inters public.

Alburnus Maior atrage atenția că Ministerul Culturii și-a asumat în ultimii ani un rol activ în distrugerea patrimoniului de la Roșia Montană prin eliberarea de acte administrative, prin descărcările de sarcină arheologică ale Masivului Cârnic. Deși primul certificat a fost anulat prin hotărâre judecătorească definitivă, Ministerul Culturii a eliberat un alt certificat de descărcare al aceluiași masiv muntos – depozitarul unei părți esențiale a patrimoniului Roșiei Montane: galerii și exploatări miniere istorice care atestă ca nicăieri în lume istoria mineritului tradițional de-a lungul a cel puțin două mii de ani.

În timp ce Ministerul Culturii din România face eforturi să legitimeze un proiect distructiv al patrimoniului și culturii în ansamblu, Organizația Națiunilor Unite dezbate în cadrul Agendei de Dezvoltare Globală post 2015 recunoașterea rolului și impactului culturii asupra dezvoltării. Concomitent, cu doar o săptămână în urmă, federația profesională paneuropeană Europa Nostra reafirma, în prezența și cu consensul Comisarului European pentru Educație, Cultură, Multilingvism și Tineret, doamna Androulla Vassiliou, angajamentul pentru salvarea patrimoniului Europei, anunțând lista celor mai periclitate șapte monumente și situri europene. Roșia Montană este unul dintre ele!

În acest context al preocupărilor locale, naționale, dar și internaționale la cel mai înalt nivel privind rolul patrimoniului cultural în eradicarea sărăciei și facilitarea unui model de dezvoltare viabil, Alburnus Maior cere Ministerului Culturii să își redescopere misiunea – salvarea patrimoniului cultural. Un dialog poate fi așezat numai pe acestă bază.

Sursa: Alburnus Maior


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger