Mii de noi baraje vor distruge cel mai mare sistem de râuri din Europa

0

Reprezentanții țărilor din bazinul Dunării, reuniți Innsbruck, în Austria,  în cadrul unei întâlniri la nivel înalt a Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), discută pentru prima oară despre cum pot preveni distrugerea ecosistemelor râurilor de către noile proiecte de hidrocentrale planificate a fi construite în bazinul hidrografic al Dunării de 800.000 km2.

Un grup de ONG-uri ce reunește: WWF, Asociația Internațională pentru Studiul Dunării (IAD), Alianța Europeană a Pescarilor (EAA) și Forumul de Mediu al Dunării (DEF) solicită aplicarea unor criterii comune pentru nivelul bazinului Dunării pentru catalogarea râurilor foarte importante din punct de vedere ecologic și care nu pot fi folosite pentru producerea de energie.

”Facem apel la autoritățile naționale, să cadă de acord asupra unui set de criterii comune pentru cartarea acelor sectoare de râuri care necesită cel mai înalt nivel de protecție, în conformitate cu Directiva Cadru pentru Apă și obiectivele de conservare ale Uniunii Europene”, a declarat Irene Lucius, din partea WWF.

Gerhard Nagl, din partea Forumului de Mediu al Dunării, subliniază: ”Fără reguli internaționale clare privind protejarea biodiversității din ultimele râuri care curg liber în bazinul Dunării, o raritate în Europa, vor fi sacrificate pentru interese naționale pe termen scurt, fără  a rezolva problema schimbărilor climatice”.

În Austria, de exemplu, construirea de baraje pe ultimele râuri cu potential hidroenergetic ar răspunde nevoii de energie pe o durată de cinci ani, cauzând, în schimb, daune ireversibile asupra ultimelor râuri intacte, adică mai puțin de 13%. În Germania, în Landul Bavaria, potențialul hidroenergetic a fost epuizat, în timp ce porțiunile de râuri naturale sunt adevărate comori ce trebuie protejate pentru generațiile viitoare.

În multe țări din bazinul Dunării, precum România, Bulgaria, Croația, Serbia și Ucraina, potențialul pentru creșterea eficienței energetice este enorm. Acest lucru demonstrează că numai folosirea mai multor tipuri de măsuri, în primul rând economisirea energiei și utilizarea mai multor surse de energie regenerabilă, poate reprezenta o soluție pe termen lung.

Multe dintre hidrocentralele proiectate sunt situate fie în arii protejate, fie în apropierea acestora, iar efectele negative vor anula, practic, toate eforturile de conservare a naturii, derulate până acum la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. De aceea este esențial ca hidrocentralele să nu fie construite în zone valoroase din punct de vedere ecologic, minimizându-se astfel distrugerile. Cum mediul înconjurător nu are granițe, ariile protejate de importanță mai ridicată sau mai redusă trebuie să fie definite la nivelul întregului bazin al Dunării, nu doar la nivel național.

ONG-urile susți că ICPDR, Comisia Internațională pentru Protejarea Fluviului Dunărea, trebuie să faciliteze, în următoarele luni, un acord între țările din bazinul Dunării, pentru respectarea zonelor unde dezvoltarea de hidrocentrale este interzisă, pentru a conserva valorile naturale.

“Peste 80 de milioane de locuitori din bazinul Dunării depind de multitudinea de servicii de mediu oferite de râurile care nu au fost distruse: de la capacitatea naturală de retenție a inundațiilor până la asigurarea rezervelor de pește pentru consumul populației și a apei potabile”,  a menționat Helmut Belanyecz din partea Alianței Europene a Pescarilor (EAA). “Multitudinea de noi proiecte de hidrocentrale pune aceste funcții vitale ale râurilor în pericol. Chiar dacă hidrocentralele sunt mult mai prietenoase față de mediu decât centralele pe bază de combustibil fosil, există și alte opțiuni care asigură atingerea în mod durabil a obiectivelor privind clima și energia”, a adăugat Jurg Bloesch din partea IAD.

Hidrocentralele au nenumărate efecte negative asupra sistemelor râurilor. Barajele blochează migrația peștilor spre locurile de depunere a icrelor, sau spre locurile de hrănire. Construcția barajelor provoacă modificarea formei și a cursului râurilor, ceea ce afectează atât habitatele de râu, cât și cele din lunca râului. În plus, construcția barajelor diminuează funcția de purificare a apei pe care o dețin râurile.

Sursa: WWF Romania


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger