Micii producători de energie regenerabilă, remunerați pentru energia vărsată în rețea

0

Deputații au adoptat legea care stabilește sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile. Legea recunoaște statutul de prosumator – o persoană care produce și consumă în același timp energie din surse curate – și oferă un tarif producătorilor mici care virează energie în rețeaua națională. De asemenea, tariful primit este scutit de orice taxă sau impozit.

Potrivit legii, prosumatorul este clientul final care deţine instalaţii de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

Astfel, prosumatorii, adică persoanele fizice care produc energie electrică din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW, vor fi scutiţi de la plata oricărei obligaţii fiscale prevăzute de Codul Fiscal, atât pentru energia pe care o produc pentru autoconsum, cât şi pentru cea pe care o vând furnizorilor. Potrivit proiectului, prosumatorii vor beneficia de derogare de la prevederile Codului Fiscal şi ale Codului de Procedură Fiscală. Aşadar, ei vor fi exceptaţi de la plata „tuturor obligaţiilor fiscale aferente cantităţii de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum şi excedentul vândut furnizorilor”.

Totodată, ei vor fi scutiţi de la plata certificatelor verzi pentru consumul propriu acoperit din propria sursa de producere. Ei vor mai putea desfăşura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unităţile de producere a energiei electrice pe care le deţin fără înregistrarea şi autorizarea funcţionării acestora,

Prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum vor putea vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.

Furnizorii de energie electrică vor fi obligaţi, la solicitarea prosumatorilor cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, să achiziţioneze energia electrică produsă, la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în anul anterior. Operatorii de distribuţie de energie electrică vor fi obligaţi să realizeze racordarea prosumatorilor în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.

Legea urmează să fie promulgată de președintele Klaus Iohannis.

Sursa: Adevărul


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger