La masă cu oamenii Deltei

0

Asociaţia “Ivan Patzaichin Mila 23” şi Catedra de Sociologie a SNSPA Bucureşti au lansat la Librăria Bastilia din Bucureşti proiectul cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural  Naţional, “La masă cu oamenii Deltei -Cercetarea gastronomiei tradiţionale din Delta Dunării”. Proiectul îşi propune să documenteze şi să patrimonializeze cunoaşterea gastronomică tradiţională specifică Deltei Dunării în trei localităţi (Crişan-­Mila 23, C.A.Rosetti, Sfântu Gheorghe), pe baza unei cercetări de specialitate în perioada iunie­octombrie.

 

© dr. Peter Lengyel

 

Cercetarea îşi propune să surprindă practicile culinare tradiţionale, reţete, ingrediente specifice, instrumentar de preparare a hranei, forme de cunoaștere şi apreciere a gustului, sezonalitatea hranei şi continuumul dintre alimentaţia domestică şi publică, festivă şi cotidiană, dar şi rolul comunitar al hranei. Din moment ce Delta Dunării e formată aproape exclusiv din comunităţi rurale şi e greu accesibilă din exterior, spaţiul ei cultural a putut dezvolta o serie de expresii particulare. În măsura în care patrimoniul natural al locului beneficiază de recunoaştere internaţională, proiectul îşi propune să atragă atenţia asupra oamenilor Deltei punând la dispoziţia publicului larg poveştile lor identitar­‐gastronomice.

Opţiunea pentru această regiune, scriu promotorii proiectului, este dată de încercarea de a rupe seria de reportaje care prezintă Delta ca pe un teritoriu populat exclusiv de vietăţi şi floră bune de prezervat şi de a pune în lumină rezerva de produse gastronomice unice specifice  teritoriului deltaic şi bagajul de cunoştinţe şi practici locale legate de prepararea acestor produse. Proiectul este inovator prin accentul pe care îl pune pe observarea legăturii dintre cadrul socio-­economic al gospodăriei deltaice şi practicile alimentare şi gastronomice.

Stilurile de viaţă contemporane, post-­‐industriale şi determinate de globalizare afectează aproape automat şi pe termen lung nu doar modelul de consum alimentar – prin uniformizare şi standardizare – ci şi patrimoniul viu al felurilor de mâncare şi păstrarea reţetelor locale. Multitudinea de târguri şi festivaluri cu profil gastronomic tradiţional apărute în ultima decadă în marile oraşe (ex. Târgul Ţăranului) pot fi interpretate ca forme de recuperare a cunoaşterii gastronomice de tip tradiţional. Publicul este extrem de interesat de reţetele de produse tradiţionale şi sugerează, atât prin volumul şi frecvenţa participării la demonstraţii culinare, târguri şi alte forme de celebrare a gastronomiei, o tendinţă de revalorizare a hranei ca expresie culturală locală sau naţională.

Recuperarea reţetelor locale ca elemente de patrimoniu imaterial este importantă pentru valorizarea existenţei populaţiilor locale, îmbogăţirea şi diversificarea experienţei celor care pătrund în Delta Dunării. Pe termen lung, identificarea şi prezervarea culturii gastronomice locale poate contribui la conservarea acesteia şi la asigurarea unei resurse economice suficiente în cadrul economiei locale. Activitățile proiectului se vor concretiza într-­‐un  ghid de cercetare, publicaţia “La masă cu oamenii Deltei: gastronomia tradiţională din Delta Dunării”, un atelier etnografic online şi o expoziţie de etnografie vizuală.


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger