Investiții în regenerabile și eficiență energetică cu bani de la BERD

0

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare va susține dezvoltarea energiei regenerabile în România, potrivit Strategiei pentru Români. Banca va investi în producţia de energie regenerabilă în scopul sprijinirii României de a-şi atingă obiectivele stabilite de UE 2020, având în acelaşi timp în vedere necesitatea de protejare a biodiversităţii şi a siturilor Natura 2000 din România. Potrivit strategiei, cota de electricitate produsă din surse regenerabile trebuie să crească până la 38% faţă de nivelul actual de 28%.

”În ciuda îmbunătăţirilor din ultimii ani, România este încă o economie bazată pe consum intensiv de energie şi trebuie să înregistreze progrese suplimentare în ceea ce priveşte trecerea la o economie eficientă şi cu un nivel redus de emisii de carbon”, se arată în document.

Dificultăţile sectorul energetic

Strategia BERD relevă faptul că până în prezent, în România s-au făcut investiţii limitate în sectorul energiei regenerabile (cu excepţia sectorului hidroenergetic), datorită în parte cadrului legislativ şi de reglementare incert. Chiar dacă UE a aprobat schema de sprijin pentru energie regenerabilă la începutul anului 2011, abia de curând aceasta a fost incorporată în lege şi urmează a fi susţinută de un cadru de reglementare.

Pe de altă parte, România continuă să rămână un mare consumator de energie (comparativ cu statele UE27) şi persistă decalaje de tranziţie (în ceea ce priveşte legislaţia şi reglementarea) precum şi alte obstacole – precum gradul de conştientizare şi accesibilitatea – în calea investiţiilor în eficienţă energetică şi energie regenerabilă.

Adaptarea la schimbările climatice

Schimbările climatice ridică o serie de riscuri pentru o serie de activităţi propuse de BERD pentru România. Peste 90 % din modelele climatice realizate de autoritățile române prognozează secete acute pe parcursul verii până în cea de a doua jumătate a secolului XXI, în special în sudul şi sud-estul României. Variaţiile mai mari de precipitaţii ar putea să conducă la fluctuaţii ale nivelurilor hidrologice ale râurilor şi la mai multe fenomene extreme, cum ar fi inundaţiile.

Problemele ridicate de apă vor afecta în special sectorul minier şi cel agroindustrial, care implică adesea procese mari consumatoare de apă. Pentru operaţiile din sectorul energetic va fi necesar să fie avute în vedere riscurile asociate cu accesul la apa pentru răcire, în lumina vulnerabilităţii crescute la secetă.

”Nevoia de investiţii în sisteme mai eficiente şi mai bine gestionate de alimentare cu apă va creşte în faţa presiunii exercitate de lipsa apei cauzată de schimbările climatice”, se precizează în Strategia BERD. Documentul mai arată că orice investiţii în facilităţi portuare va trebui să ţină seama de impactul schimbărilor climatice asupra nivelului apei din Marea Neagră.

Împrumuturi pentru energie eoliană și hidro

La sfârşitul anului 2011, Banca semnase 311 de proiecte şi alocase României 5,6 miliarde euro. Cu aceasta ocazie s-au mobilizat finanţări suplimentare în valoare de 9,9 miliarde euro, conducând la o finanţare totală în valoare de 15,5 miliarde euro.

Pe parcursul perioadei 2008-2011, în cadrul Facilităţilor Comune de Finanţare UE-BERD pentru Eficienţă Energetică si Energie Sustenabilă, Banca a majorat cu 100 milioane euro valoarea împrumuturilor acordate celor şase bănci participante la creditarea din fonduri atrase a societăţilor private, în scopul implementării investiţiilor în domeniul eficienţei energetice; în luna iunie 2011, erau finanţate 67 de sub-proiecte, care generau economii energetice anuale în valoare de 803.000 MWh şi înregistrau reduceri de emisii în valoare de 288.443 tone CO² echivalent.

Printre companiile care au beneficiat de finațare de la BERD se numără societatea portugheză Energias de Portugal Renovaveis (EDPR), care a obținut două împrumuturi în valoare de 188 milioane euro, Hidroelectrica a beneficiat anul trecut de 110 milioane euro și Energobit ESCO, cu un credit de 10 milioane euro în vederea finanţării investiţiilor destinate economiilor de energie.

Sursa: Terra Mileniul II


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger