"Educația este transformată într-o marfă, universitatea în simplu furnizor, iar studenții în clienți"

3

Asociaţiile studenţeşti din spaţiul autohton au gestat în anii 2000 într-o “tăcere asurzitoare”. Cu toate acestea, în ultimul timp, Alianța Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) se mişcă mai bine la nivel naţional în a formula revendicări democratice şi materiale în sprijinul studenţilor, semn că se poate închega un nou spirit asociativ la nivelul universităţilor. Bătălia este inegală. În general, studenţii sunt colonizaţi de marele capital şi de stat şi naturalizează limbajul ajustării la cerinţele pieţei şi formării de “competenţe”.

de Adi Dohotaru

Sursa: Grupul pentru Acţiune Socială

Studenţi-clienţi sunt văzuţi ca rotiţe în mecanismele profitului, pe foarte mulţi dintre ei nici nu îi deranjează, dar aceste trenduri pot fi inversate. Mişcările studenţeşti autohtone au încercat prin tactici variate – negocieri, petiţionări, propunerea de expertiză şi, în ultimul timp, ieşiri în stradă – să propună Ministerului Educaţiei “Statutul Studentului”, neadoptat până acum.

Daniela Alexe, preşedinta ANOSR, explică într-un interviu via e-mail care sunt mizele “Statutului studentului”, pentru care se manifestă în stradă joi, 17 noiembrie, în centrele universitare din România. La Cluj, studenţii se întâlnesc la ora 16.00, în faţa Casei de Cultură a Studenţilor. Preconizez că statutul va fi adoptat în funcţie de numărul de studenţi conştienţi că se pot asocia cu scopul de a milita pentru drepturile lor de participare la luarea deciziei în universitate. Dacă mişcările studenţeşti vor fi anemice, îi va fi mai uşor statului să se dispenseze de revendicări.

Adi Dohotaru: Care sunt cele mai importante drepturi pentru studenţi propuse în Statul Studenţilor, document neadoptat de Ministerul Educaţiei?

Daniela Alexe: Cel mai important beneficiu pentru studenți este acela că vor avea un document în care vor găsi toate drepturile lor într-un mod centralizat și legiferat astfel încât ei să le poată cunoaște și să evite abuzurile. În ceea ce privește drepturile incluse acestea sunt de la drepturi sociale, educaționale, cât și dreptul la reprezentare în toate structurile decizionale ale universității. Printre ele regăsim:

 

 1. Dreptul garantat la burse sociale, de studiu, de merit și de performanță!
 2. Dreptul de reprezentare independentă și pe BUNE în toate structurile universității
 3. Dreptul la liberă exprimare
 4. Dreptul la un învățământ centrat pe student
 5. Dreptul la un învățământ de calitate
 6. Dreptul la practica de specialitate pe BUNE
 7. Dreptul la o evaluare OBIECTIVĂ
 8. Dreptul de a participa la mobilități studențești
 9. Dreptul la un transfer POSIBIL într-o altă universitate
 10. Dreptul la suport de curs GRATUIT
 11. Dreptul de a-ți evalua profesorul de la curs și de a CONTA această evaluare
 12. Dreptul la contestarea notelor din examene și la o reevaluare OBIECTIVA
 13. Dreptul de a NU participa la cursuri/seminarii mai mult de 8 ore pe zi
 14. Dreptul de a-ți alege cursuri opționale și facultative din TOTALITATEA cursurilor oferite de universitate
 15. Dreptul de a primi gratis un Ghid al Studentului cu toate informațiile necesare
 16. Dreptul la proprietate intelectuală
 17. Dreptul de a-ți fi înregistrate toate cererile scrise sau online și de a primi răspuns scris sau online la acestea
 18. Dreptul la de a beneficia pe GRATIS la servicii de informare, consiliere academică, profesională, psihologică și socială
 19. Dreptul la cumularea bursei sociale cu celelalte tipuri de burse
 20. Dreptul la asistență medicală GRATUITĂ
 21. Dreptul garantat la reduceri cu 50%  pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, în tot timpul anului calendaristic
 22. Dreptul la tabere de vară și de iarnă
 23. Dreptul la subvenții pentru cazare dacă universitatea nu îți poate oferi loc în cămin
 24. Dreptul garantat la subvenții pentru cămine și cantine
 25. Dreptul de a fi informat cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate de universitate precum și destinația banilor
 26. Dreptul de a-ți fi eliberate GRATIS diplomele, adeverințele, legitimațiile și carnetele
 27. Dreptul de a nu ți se modifica contractul de studii în timpul anului universitar

Unde s-au blocat negocierile cu Ministerul Educației, de ce tergiversează adoptarea Statului Studenților?

Discuțiile s-au blocat din vară, dată la care ANOSR, conform Legii, a transmis MECTS varianta propusă pentru Statutul Studentului. Deși s-au discutat articolele acestuia cu Ministrul Educației și aparatul tehnic din MECTS, de peste 6 luni de zile Ministrul evită să îl adopte. Argumente publice pentru acest comportament nu sunt, nu ne putem gândi decât că studenții nu reprezintă o prioritate pentru Minister.

Descrie o situație concretă prin care noul statut poate influența democratizarea deciziei în universitate într-un mod participativ și deliberativ, în favoarea studentului.

Prin Statutul Studentului este recunoscută și legiferată participarea studenților în toate structurile decizionale, executive și consultative din universitate. Practic, studenții, prin reprezentanții lor vor putea să își exprime punctul de vedere și să influențeze deciziile în toate aspectele vieții academice de la aspecte administrative la cele educaționale sau sociale (stabilirea taxelor de studiu, cămine, burse, tabere, curriculum, competențele dobândite, calitatea educației, etc.). Mai mult, Statutul explică faptul că toți studenții pot candida și își pot alege reprezentanți fără ca profesorii sau conducerea universității să se implice în acest proces. Practic, este cel mai bun exercițiu de democrație care duce la promovarea participării tnerilor ca cetățeni activi într-o societate.

Cum se poate evita ca universitatea, ca spațiu al cunoașterii și dezbaterii, să nu devină un simplu prestator de servicii subordonat mecanismelor comerciale ale pieței și profitului?

Din păcate, întâlnim în România elemente ale comodificării educației prin care educația este transformată într-o marfă, universitatea în simplu furnizor, iar studenții în clienți. Măsurile și principiile pe care ANOSR le promovează pentru a preîntâmpina acest trend sunt: promovarea educației ca bun public,  autonomia universitară trebuie să fie direct proporțională cu asumarea răspunderii publice, studenții trebuie să fie parteneri egali în comunitatea academică și să participe la luarea deciziilor, situația economică nu trebuie să impună bariere în accesul la educație etc. În acest context, am promovat eliminarea tuturor taxelor nejustificate din universități (pentru că universitatea nu trebuie să realizeze profit de pe urma contribuțiilor financiare ale studenților), universitățile trebuie să își asume toate rolurile educației (atât de formare pentru piața forței de muncă, dar și de realizare și diseminare de cunoaștere, dezvoltarea personală a studenților și dezvoltarea lor ca participanți activi într-o societate democratică) etc.

Ce fel de acțiuni creative de protest ați planificat în centrele universitare la evenimentul din 17 noiembrie?

Deși atât obiectivul cât și mesajele transmise vor fi comune, organizațiile locale au ales fiecare forme de protest specifice modului lor de organizare și de comunicare cu studenții. Astfel, se vor organiza flashmob-uri prin care studenții vor sugera lipsa legiferării drepturilor lor (prin adunări organizate în care aceștia se vor lega simbolic la gură sau la mâini, vor lansa baloane în universitate ca simbol al faptului că drepturile noastre sunt în aer, vor colecta pixuri de la studenți pentru a le transmite Ministrului [acțiune butaforică menită a arăta că pe Funeriu îl doare în pix de statut – nota mea], vor arunca tot într-un mod simbolic cu legitimațiile de studenți în instituția prefecturii sau vor scrie din persoane “Statutul Studentului” ).

În ce măsură sunteți legați de alte mișcări asociative ong-iste, sindicale, informale (prezente pe TOTB în zona eco sau pe CriticAtac în zona socială) din ce în ce mai prezente în ultimii ani în România?

ANOSR comunică și discută și cu alte structuri reprezentative la nivel național. În acest sens, suntem membri in Alianța pentru o Românie Curată, suntem parteneri în diferite acțiuni sociale. În funcție de context, am reacționat și ne-am implicat și pe alte domenii care vizează bunul mers al societății și care, indirect, afectează și viața studențească. Încă această direcție este în curs de dezvoltare, însă suntem deschiși oricărei forme de parteneriat cu orice structura activează în societatea civilă (bineînțeles atât timp cât respectă principiul independenței decizionale).

Care sunt proiectele ANOSR din viitorul apropiat?

ANOSR se axează mai mult pe activități de reprezentare a studenților la nivel național și internațional. În acest sens, direcțiile în care acționăm în această perioadă sunt: Statutul Studentului, dimensiunea socială a educației, asigurare calității sau cadrul calificărilor). Pe de altă parte tot în această perioadă mai desfășurăm în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret 4 sesiuni de training-uri pentru studenții reprezentanți, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Calificări o conferință națională pe tema dezvoltării Cadrului Calificărilor, în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior un training pentru formarea viitorilor studenți evaluatori externi. Tot în această perioadă reprezentăm studenții români într-o serie de evenimente internaționale prin intermediul ESU (European Students Union). Acestea sunt o parte din activitățile federației până în luna decembrie a acestui an.

 


3 comentarii

 1. Acestea drepturi chiar ar trebui adoptate si studentul merita un alt statut. In principal ar trebui sa se mearga pe calitate si nu cantitate, Universitatile s-au transformat in fabrici mai ales in concurenta cu cele particulare, de aici si decaderea statului de student

 2. De acord ca DREPTURILE STUDENTULUI ar trebui sa fie adoptate si larg cunoscute – ca si DREPTURILE CONSUMATORULUI si DREPTURILE PACIENTULUI, de exemplu…
  Dar sa nu uitam ca fiecare DREPT presupune in prealabil o anumita RESPONSABILITATE!Sigur ca universitatea este cu totul altceva decat o fabrica…
  Dar daca vrem sa mergem pe CALITATE si in universitati, asa cum doreste ANOSR si se subliniaza in comentariul precedent, ar trebui ca acestea sa se inspire din ceea ce se face in marile companii de la noi si de la altii pentru A CONSTRUI CALITATEA…
  Altfel, CALITATEA ramane o simpla dorinta pioasa iar construirea ei (prin asigurarea calitatii sau managementul calitatii) – o simpla lozinca
  Din pacate, noi avem parte in Romania doar de un SIMULACRU DE ASIGURARE A CALITATII in scoli si universitati, conform prevederilor Legii 87/2006 privind asigurarea calitatii educatiei – plina de confuzii, erori si lacune, dar … originala pe plan comunitar! – generand INEFICIENTA SI BIROCRATIA OBEZA specifice ARACIP si ARACIS
  Printre aceste erori si confuzii se situeaza si cele reiesite din titlul articolului VOIT SNZATIONAL dar de fapt demonstrand IGNORAREA TOTALA DE CATRE AUTOR a conceptelor specifice standardelor internationale de Managementul calitatii (SR ISO IWA 2 : 2006 si SR EN ISO 9001:2008).
  Conform acestora, scoala/ universitatea este un FURNIZOR DE EDUCATIE, in care se desfasoara PROCESE EDUCATIONALE si se ofera PRODUSE EDUCATIONALE elevilor/ studentilor (CLIENTI INTERNI), spre satisfactia angajatorilor si a parintilor (CLIENTI EXTERNI)…Produsul scolii, COMPETENTA, se plateste (de stat si de educabili) deci este intr-adevar o MARFA! Tot mai cautata si mai scumpa!
  De ce trebuie sa ne batem joc de acesti termeni consacrati ? Doar pentru a fi senzational/ original ? Mai bine am studia metodele, tehnicile si instrumentele Managementului calitatii ignorate cvasitotal in scolile si unele dintre universitatile noastre!
  Pacat ca studentii si cadrele ANOSR instruite (si) de mine in Managementul calitatii nu au retinut aceste detalii esentiale…

  UN PROFESOR DE MANAGEMENTUL CALITATII

 3. Pingback: Protestele studențești continuã | TOTB.ro - Think Outside the Box

Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger