Inițiativă legislativă pentru creșterea accesului oamenilor săraci la locuințe sociale

0

Organizațiile Căși sociale ACUM! din Cluj-Napoca, Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire și E-Romnja din București și Dreptul la Oraș din Timișoara, reunite sub inițiativa Blocul pentru Locuire, au transmis senatorilor și deputaților un apel la susținerea modificării legii privind locuințele sociale care ar putea crește accesul oamenilor săraci la locuințe.

Prin apelul “Fond de locuințe publice – răspuns la criza locuirii în România”, parlamentarii au fost chemați să susțină prin votul lor propunerile pentru modificarea și completarea Legii locuinței 114/1996 privind locuințele sociale, formulate în inițiativa transpartinică a parlamentarilor nr. B308/2017 din 28.06.2017. De ce?

Pentru că urgențele nespuse ale României sunt locuirea și fondul extrem de scăzut de locuințe
publice, precum și asigurarea de iure și de facto a unei locuințe adecvate pentru persoanele cu
venituri reduse sau fără venituri.

Pentru că asigurarea de locuințe sociale fond de stat pentru persoanele cele mai sărace înseamnă
satisfacerea nevoii lor de locuință, dar și respectarea dreptului lor la locuință adecvată. Pentru
aceste persoane, o locuință socială adecvată fond de stat ar însemna creșterea siguranței,
îmbunătățirea calității vieții și reducerea vulnerabilității în față nedreptății și a exploatării.

Pentru că este timpul ca legislația, programele guvernamentale și alocarea de fonduri de la
bugetul de stat să acționeze în vederea reducerii sărăciei și inegalităților de clasă, recunoscând că
acestea au fost cauzate și de politica statului în domeniul locuirii din ultimii aproape 30 de ani.

Pentru că este nevoie de prioritizarea, în următorii 10 de ani, a accesului la locuințe publice a
categoriilor sociale cu venituri care îi plasează sub pragul sărăciei (formând 25% din populația
României), al celor care trăiesc în zone dezavantajate și marginalizate, în locuințe inadecvate,
sau în locuințe neconvenționale, sunt amenințați de evacuare forțată, au devenit persoane fără
adăpost, sunt victime ale violenței domestice, printre ele persoane de etnie romă supuse nu doar
excluziunii locative ci și rasismului instituționalizat.

Blocul pentru Locuire s-a constituit printr-un program al Fundației Desire, membrii săi fiind în
momentul de față grupările Căși sociale ACUM! din Cluj-Napoca, Frontul Comun pentru
Dreptul la Locuire și E-Romnja din București, Dreptul la Oraș din Timișoara.


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger