Iniţiativă civică în sectorul doi, Bucureşti: cetăţenii împotriva construcţiilor ilegale

0

Patru grupuri de cetăţeni din sectorul 2 Bucureşti, reuniţi în Coaliţia Cetăţeni Împotriva Construcţiilor Ilegale, cu sprijinul CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, au trimis o scrisoare deschisă către mai multe instituţii ale sectorului 2 şi ale statului, reclamând autorizarea şi recepţionarea de construcţii care nu respectă prevederile legale, aprobarea unor documentaţii de urbanism în zone protejate ori între blocuri, parcuri sau în zonele verzi aferente blocurilor de locuinţe, precum şi incapacitatea instituţiilor publice responsabile să verifice legalitatea acestor construcţii, să prevină şi să rezolve astfel de situaţii ilegale.

 

 

Iniţiativa grupurilor civice este deschisă oricăror altor grupuri şi oricărui cetăţean sau oricărei organizaţii care întâmpină probleme similare în Bucureşti. În acest moment, iniţiativa este formată din Grupul civic “Luptăm pentru Aleea Lunguleţu”, Grupul civic Ferdinand 83, Grupul de cetăţeni “Luptă pentru strada ta”- Luncşoara şi Grupul de iniţiativă civică Floreasca, cu sprijinul CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică. Scrisoarea a fost trimisă, săptămâna trecută, către primarul sectorului 2, Niculai Onţanu, Consiliul Local sector 2, arhitect-şef Primăria sectorului 2, Administraţia Domeniului Public sector 2, Poliţia Locală sector 2, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Prefectura Municipiului Bucureşti, Primăria Muncipiului Bucureşti, Garda Naţională de Mediu şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Scopul acţiunii este de a opri construcţiile ilegale, de a preveni apariţia acestora, de a susţine demolarea construcţiilor declarate ilegale şi revenirea la starea de fapt iniţială a peisajului urban. Grupurile semnatare ale scrisorii deschise către instituţiile statului solicită, totodată, o mai bună coordonare şi comunicare între toate instituţiile cu rol în astfel de situaţii, “pentru a preveni construcţiile ilegale şi diminuarea calităţii vieţii bucureştenilor. Modul de lucru în care fiecare instituţie pasează responsabilitatea una alteia este în detrimentul cetăţenilor şi favorizează situaţiile ilegale şi corupţia la nivel instituţional”, susţin reprezentanţii grupurilor de iniţiativă.

 

Iată textul scrisorii:

 

Scrisoare deschisă privind stoparea construcţiilor ilegale din Sectorul 2

 

Patru grupuri civice din Bucureşti, Sectorul 2, reclamă autorizarea şi recepţionarea de construcţii care nu respectă prevederile legale şi aprobarea unor documentaţii de urbanism în Sectorul 2 de către Primăria Sectorului 2 şi Consiliul Local Sector 2 în zone protejate ori între blocuri, parcuri sau în zonele verzi aferente blocurilor de locuinţe, precum şi incapacitatea instituţiilor publice responsabile să verifice legalitatea acestor construcţii, să prevină şi să rezolve astfel de situaţii ilegale: Inspectoratul de Stat în Construcţii, Disciplina în Construcţii, Poliţia Locală, Prefectura Municipiului Bucureşti, Primăria Muncipiului Bucureşti.

Grupul civic “Luptăm pentru Aleea Lunguleţu”, Grupul civic Ferdinand 83, Grupul de cetăţeni “Luptă pentru strada ta”- Luncşoara şi Grupul de iniţiativă civică Floreasca, cu sprijinul CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, au format Coaliţia Cetăţeni împotriva Construcţiilor Ilegale, coaliţie informală care este deschisă oricărui cetăţean, grup civic sau organizaţie care întâmpină astfel de probleme în Bucureşti.

Clădiri nedorite se construiesc peste tot în Bucuresti, în spaţii supraaglomerate, distrugând parcuri şi spaţii verzi, fără consultarea comunităţii şi fără a respecta prevederile legale menite să asigure un trai decent locuitorilor: evitarea supraaglomerarii, menţinerea unui grad optim de însorire, păstrarea distanţei de intimitate conform Codului Civil, siguranţa clădirilor din jur etc. În plus, sănătatea cetăţenilor este afectată prin pierderea în mod sistematic a spaţiilor verzi şi scăderea gradului de lumină şi confort. Astfel, deşi normele europene prevăd un minim de 26 mp de spaţiu verde/locuitor, Sectorul 2 este la coada listei la acest capitol – doar 12,43 mp/locuitor (în 2012).

Dezvoltarea oraşului este importantă şi trebuie să se desfăşoare armonios, legal şi ţinându-se cont de nevoile şi limitele zonei în care se construieşte, dar şi de modul în care noile clădiri afectează locuitorii din respectivele zone. În Sectorul 2 apar din ce în ce mai multe construcţii care nu respectă prevederile legale şi care scad calitatea vieţii locuitorilor din zonă.

Autorităţile locale sector 2 autorizează construirea de imobile la distanţe foarte mici faţă de celelalte clădiri, cu regim de înălţime peste cladirile existente, cu căi de acces ce încalcă prevederile de siguranţă, fără studii de oportunitate şi de însorire. Totodată, Primăria Sector 2 nu respectă drepturilor cetăţenilor de a se informa în legatură cu actele administrative emise (PUD, Autorizaţii de Construire etc.); în prezent accesul la aceste informaţii este limitat sau blocat; pe site-ul primăriei, informaţiile găsindu-se greu sau fiind inexistente ori prezentate trunchiat, sintetic; în cazul unor solicitări oficiale se blochează sistematic accesul la documentaţiile de urbanism.

Autorităţile responsabile să controleze şi să sancţioneze modul în care se construieşte tratatează cu pasivitate sesizările asupra ilegalităţilor în construcţie, neacţionând cu fermitate şi pasând responsabilitatea de la o instituţie la alta. A se vedea cazul din Str. Ghita Padureanu nr 4 – deşi autorizaţia de construire este suspendată de către Tribunalul Bucureşti – beneficiarul a edificat 3 etaje – în decursul anului 2014 autorităţile neintervenind, cautând diferte pretexte sau pasând responsabilitatea de la una la alta, situaţie ce ajută astfel dezvoltatorii imobiliari să finalizeze construcţiile în mod ilegal. Totodată în cazul “Aleea Luncşoara Nr. 2B” lucrările au continuat timp de 4 luni în mod ilegal, până la finalizarea celor 10 etaje ale clădirii.

Coaliţia solicită autorităţilor publice locale: Primăria Sector 2, Consiliul Local Sector 2, Poliţia Locală Sector 2 – Disciplina în Construcţii următoarele:

 • Verificarea şi revocarea tuturor autorizaţiilor emise pentru  construcţiile ce nu respectă prevederile legale.
 • Verificarea temeinică a documentelor, a loturilor pentru care se solicită autorizaţia de  construirea şi a prevederilor legale ce reglementează lotul respectiv înainte de a aviza o construcţie.
 • Neautorizarea  ori nerecepţionarea  construcţiilor care nu respectă prevederile legale.
 • Controale sistematice şi nepărtitnitoare pe şantiere pentru a verifica respectarea autorizaţiei de construire şi a regulior de construire.
 • Demolarea tuturor clădirilor ce au fost declarate ca fiind construite ilegal de către instanţele de judecată.
 • Demararea unor consultări reale cu cetăţenii în vederea autorizării construcţiilor.
 • Renunţarea la politica dezastruoasă de dezvoltare urbanistică, care ţine cont doar de interesele dezvoltatorilor imobiliari şi păstrarea unei legaturi permanente cu cetaţenii si organizaţiile lor civice, precum şi cu reprezentanţii mass-media.
 • Informarea permanentă şi corectă a cetăţenilor asupra tuturor măsurilor luate în domeniul urbanismului.
 • Acces neîngradit la toate documentele care au stat la baza acordării autorizaţiilor de construire, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 şi Legii 50/1991.
 • Primaria Sectorului 2 să creeze un cadru propice pentru responsabilizarea funcţionarilor cu funcţii de decizie în analizarea şi aprobarea tuturor documentelor ce stau la baza autorizaţiilor de construire.
 • Soluţii concrete şi coerente cu privire la spaţiile verzi retrocedate (ex. Parcul Verdi, loturile şi parcurile dintre blocuri localizate în Sectorul 2) pentru protejarea acestor zone verzi şi redare acestora accesului public.

 

Coaliţia solicită instituţiilor responsabile de verificarea legalităţii construcţiilor: Inspectoratul General de Stat în Construcţii, Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti – Ilfov, Prefectura Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice următoarele:

 • Demararea unui proces de verificare a autorizaţiilor de construire emise de Primăria Sectorului 2 în ultimii 5 ani şi a clădirilor construite în baza acestor autorizaţii, pentru a se constata dacă au fost respectate sau nu  prevederilor legale.
 • Revocarea tuturor PUZ-urilor, PUD-urilor şi autorizaţiile de construire ce în urma verificarilor se constatată ca nu respectă prevederile legale şi încetarea tuturor efectelor acestora cu revenirea la starea  anterioară (spre exemplu demolarea construcţiilor autorizate prin documentele mai sus menţionate).
 • Verificarea legalităţii documentelor care stau la baza emiterii unor autorizaţii de construire să se facă în baza unor planuri bine structurate cu termene şi responsabilităţi precise şi nu în mod aleator şi superficial.
 • Sancţionarea şi atragerea raspunderii penale şi civile asupra persoanelor responsabile de avizarea unor documente ce au condus la edificarea de construcţii ilegale.
 • Intervenţia activă şi eficientă a Prefectului Municipiului Bucureşti conform atribuţiilor sale pentru a împiedica autorizarea de construcţii ce nu respectă prevederile leagle, dar şi  pentru a stopa lucrările atunci când autorităţile locale tergiversează aplicarea corectă a dispoziţiilor legale (vezi cazul Luncşoara unde s-au continuat timp de 4 luni lucrările în mod ilegal).
 • Prefectul Municipiului  Bucureşti să promoveze acţiuni în instanţă atunci când ISC declară că o construcţie se realizează în baza unor documente ce nu respectă prevederile legale. Odată sesizată instanţa, să urmărească activ desfăşurarea procesului.
 • Intensificarea luptei împotriva corupţiei în cadrul instituţiilor cu responsabilităţi în domeniile disciplinei în construcţii şi al protecţiei mediului.
 • Primăria Municipiului Bucureşti să nu mai permită autorizarea de construcţii în zonele protejate şi pe spaţiile verzi şi să se implice activ în gasirea unor soluţii eficiente pentru cumpărătorii de bună credinţă  care acum au de pierdut din cauza ineficienţei autorităţilor publice şi a recepţionărilor nelegale de clădiri de către Primăria Sectorului 2.

(…)

Consiliul Local şi Primăria Sectorului 2 au făcut o practică în a aprobă documentaţii de urbanism (PUD) ce derogă de la normele generale – precum şi emiterea unor autorizaţii de construire fără respectarea caracteristicii cartierului Floreasca, fapt ce a condus la edificarea a zeci de imobile pe spaţiile verzi dintre blocuri, ducând la distrugerea acestora, afectând locuitorii prin pierderea zonelor verzi, a luminii naturale şi a gradului de confort. Din analizele publice rezultă că, din 30 de imobile noi ridicate, cel puţin 26 au fost autorizate pe spaţiile verzi dintre blocuri, procesul continuând în fiecare an.

Documentele ce atestă ilegalitatea construcţiilor, precum şi răspunsuri din partea instituţiilor publice pot fi consultate aici: http://www.ce-re.ro/new/scrisoare-const-sp-verzi. Toate situaţiile prezentate arată clar faptul că nu ne aflăm în faţă unor cazuri singulare sau întâmplătoare, ci atestă faptul că suntem în faţă unor practici generalizate la nivelul Sectorului 2, un fenomen care se extinde în fiecare an – în detrimentul locuitorilor, al spaţiilor verzi ce se diminuează cu rapiditate, al confortului şi siguranţei celor care locuiesc în aceste zone. Practic, oricând un locuitor al Sectorului 2 poate să se trezească într-o zi cu un bloc în imediata vecinătate, o construcţie nedorită, dar autorizată şi recepţionată cu uşurinţă de către instituţiile publice.

Grupurile civice doresc oprirea construcţiilor ilegale, prevenirea apariţiei acestora, demolarea celor declarate ilegale şi revenirea la starea de fapt. De asemenea, solicităm o mai bună coordonare şi comunicare între toate instituţiilor de mai sus, pentru a preveni construcţiile ilegale şi diminuarea calităţii vieţii Bucureştenilor. Modul de lucru în care fiecare instituţie pasează responsabilitatea una alteia este în detrimentul cetăţenilor şi favorizează situaţiile ilegale şi corupţia la nivel instiuţional.

 

Coaliţia Cetăţeni împotriva Construcţiilor Ilegale

 

Sursa şi foto: Coaliţia Cetăţeni împotriva Construcţiilor Ilegale

 


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger