Fonduri europene pentru prima împădurire a terenurilor agricole

0

Fermierii și alți deținători de teren agricol, organizațiile și autoritățile locale pot solicita fonduri europene pentru împădurire, prin măsura 221 din Axa II “Îmbunătățirea mediului și a spațiului rural”, care are ca scop folosirea durabilă a terenurilor agricole prin împădurire.

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 30 septembrie, fondurile putând fi obținute pentru suprafețe de teren agricol de cel puțin 0,5 ha pe care se înfiinţează o plantaţie forestieră, se execută lucrările tehnice de întreţinere, iar pădurea se păstrează până cel puţin la atingerea vârstei exploatabilităţii.

Prin măsura 221 se acordă o primă pentru lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (costuri standard), în funcţie de zona geografică în care se efectuează împădurirea, o primă anuală pentru lucrările de întreţinere a plantaţiei pe o perioada de 5 ani (începând cu anul înfiinţării plantaţiei), variabilă în funcţie de zona geografică în care s-a făcut împădurirea şi de anul de întreţinere, şi o primă compensatorie anuală pe ha, pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, standard pentru o perioadă de 15 ani.

Măsura este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, producerii de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea, sau, după caz, creşterea biodiversităţii.

Pentru mai multe informații și pentru documentele necesare accesați site-ul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger