Peste 70% dintre români cred că, în ultimii 10 ani, calitatea aerului s-a deteriorat

1

Conform unui studiu recent, majoritatea europenilor (56%) cred că, în ultimii 10 ani, calitatea aerului s-a deteriorat. În Italia, nu mai puțin de 81% dintre intervievați sunt de această părere, iar în România, Cipru, Franța, Grecia, Ungaria și Spania, 70-75% dintre participanți cred acest lucru.

 

ENVIRONMENT-AIR POLLUTION

Studiul – un sondaj Eurobarometru intitulat Atitudinile europenilor în privința calității aerului – arată că aproape patru din cinci participanți (79%) consideră că UE ar trebui să propună măsuri suplimentare pentru rezolvarea problemei poluării aerului. În cadrul sondajului, participanții au fost întrebați anume dacă știu de existența standardelor UE de calitate a aerului și a plafoanelor naționale de emisii, iar dintre cei care știau de aceste instrumente (25% în ambele cazuri), peste jumătate (58%, respectiv 51%) au fost de părere că acestea ar trebui să fie și mai riguroase. Se va ține seama de aceste rezultate la revizuirea în curs a politicii UE în domeniul calității aerului realizată de Comisie, care se va încheia în a doua jumătate a anului 2013.

Sondajul dezvăluie o largă nemulțumire legată de acțiunile întreprinse în prezent pentru combaterea problemelor de calitate a aerului, șapte din zece europeni (72%) considerând nesatisfăcătoare eforturile autorităților publice de a îmbunătăți calitatea aerului. De asemenea, sondajul indică un sentiment general că nivelul de informare pe acest subiect este insuficient; aproape șase din zece europeni (59%) simt că nu sunt suficient informați cu privire la chestiuni legate de calitatea aerului, iar 31% dintre participanții din Spania și 27% dintre cei din Luxemburg, Cipru și Letonia consideră că nu sunt informați deloc.

La întrebarea care ar fi cel mai eficient mod de combatere a poluării atmosferice, 43% au sugerat controale mai stricte ale emisiilor provenite din industrie și din producția de energie. Emisiile având ca sursă vehiculele (96%), industria (92%) și transporturile internaționale (86%) sunt considerate a avea cea mai mare influență asupra poluării aerului.

Un alt motiv de îngrijorare este și impactul poluării atmosferice asupra sănătății și asupra naturii. Aproape 9 din 10 europeni consideră că bolile legate de calitatea aerului, precum cele respiratorii sau cele cardiovasculare, constituie o problemă gravă. Tot probleme grave sunt considerate, de către 8 intervievați din 10, acidificarea și eutrofizarea.

Mașinile electrice și cele hibride, electrice/pe benzină, sunt considerate benefice pentru calitatea aerului, iar electricitatea cea mai prietenoasă pentru mediu dintre modalitățile de încălzire a locuințelor, urmată de biomasa lemnoasă, de gaz și de biomasa sub formă de pelete. Șapte din zece participanți cred că energia din surse regenerabile ar trebui să fie prioritară ca opțiune energetică în viitor. Circa 85% dintre europeni sunt de acord cu principiul „poluatorul plătește”, conform căruia cei care poluează ar trebui să suporte costurile impactului negativ al poluării asupra sănătății și mediului. La întrebarea ce ar putea face la nivel personal pentru îmbunătățirea calității aerului, majoritatea participanților (63%) au numit reducerea utilizării mașinii personale și înlocuirea echipamentelor vechi cu modele mai eficiente energetic (54%) drept cele mai importante acțiuni ce pot fi întreprinse individual.

În pofida progreselor înregistrate în ultimii ani, câteva standarde de calitate a aerului sunt încă cu mult depășite în majoritatea zonelor cu mare densitate de populație din UE, în special poluanții precum pulberile în suspensie, ozonul troposferic și dioxidul de azot. În 2013, va avea loc revizuirea politicii actuale a Comisiei din acest domeniu, cu accent pe găsirea de modalități de ameliorare a calității aerului pe care îl respirăm.

Studiul Eurobarometru privind calitatea aerului, în cadrul căruia li s-au adresat întrebări legate de acest subiect unui număr de peste 25 000 de cetățeni ai UE din toate statele membre, s-a desfășurat în toamna anului 2012. Rezultatele vor fi incluse în revizuirea în curs a politicii UE din domeniul calității aerului.

Citiți o investigație despre calitatea aerului în România – Aerul care ne îmbolnăvește: “E”-urile respirate de bucureșteni provoacă sute de morți


Un comentariu

  1. Pingback: Többet kellene tenni az EU-ban a légszennyezés ellen, vélik a polgárok » Think Outside The Box

Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger