Decalogul romilor

1

Peste 2.000 de romi din România s-au întrunit la final de săptămână la congresul fondator al Alianţei Civice Democrate a Romilor (ACDR) ținut la București. Cum reprezentările mediatice au fost sublime, dar inexistente, când n-au fost de-a dreptul derizorii, vă prezentăm “Decalogul romilor” cu scopul de a marca acest eveniment important pentru coagularea politică a romilor din spaţiul românesc:

de Grupul pentru Acţiune Socială

1.  ACDR ESTE PRIMA PLATFORMĂ POLITICĂ SERIOASĂ A ROMILOR

Alianţa Civică Democrată a Romilor (ACDR) este prima platformă politică serioasă a romilor. Suntem un nucleu de tineri romi devotaţi comunităţilor de romi, capabili să pună în practică pe termen mediu şi lung un proiect politic dedicat rezolvării problemelor romilor. ACDR reprezintă motorul mişcării politice rome în România şi la nivel european, prin propunerea, susţinerea şi implementarea de politici publice integrate, pentru grupurile vulnerabile în general şi pentru minoritatea romă, în mod special. Suntem o formaţiune care promovează cultura dialogului paşnic, axat pe argumente, apărând interesele romilor şi înţelegând, totodată, sensibilităţile majorităţii.

 

2. VREM UNITATE ÎN COMUNITATE

Comunităţile dezbinate sunt cel mai uşor de manipulat. De aceea, existenţa unei formaţiuni serioase a romilor, formată din oameni cu studii şi conştiinţă civică, recunoscută şi respectată de toate formaţiunile politice şi civice româneşti şi europene, învestită cu misiunea de a apăra fără echivoc interesele acestora, reprezintă o necesitate istorică. ACDR reuneşte tineri romi cu experienţă în activităţi ale societăţii civile, lideri romi spirituali, lideri romi tradiţionali, lideri de comunităţi. Este timpul ca toate problemele, preocupările şi temele de interes ale romilor să fie dezbătute sub aceeaşi cupolă. Dacă vom fi o singură voce, vom fi respectaţi şi ascultaţi.

 

3. CETĂŢENI LOIALI, CINSTIŢI ŞI RESPECTABILI AI ROMÂNIEI

Etnia romă nu este anti-românească, chiar dacă mulţi ani romii au fost folosiţi drept masă de manevră pentru a alimenta discursurile radicale din România şi din străinătate. Romii preţuiesc valorile, idealurile şi principiile majorităţii. Luptăm pentru a reda romilor demnitatea de cetăţeni ai României cu drepturi şi obligaţii depline. Ne angajăm să fim cetăţeni loiali ai României, dar cerem statului român respect şi sprijin pentru comunităţile de romi. Vom contribui activ la combaterea oricăror excese ale etnicilor romi care lezează demnitatea naţională sau aduc atingere normelor de conduită şi civilizaţie, dar ne aşteptăm ca statul român să fie ferm în combaterea discriminărilor la adresa romilor. Statul român are obligaţia de a proteja romii prin respectarea deplină a calităţii lor de cetăţeni de prim rang, la fel cum romii au datoria de a respecta legile ţării, de a respecta normele şi valorile societăţii. Trebuie să punem capăt practicilor imorale prin care anumite instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale valorizează calitatea de cetăţean a romilor doar în preajma momentelor electorale, când se mobilizează pentru a le elibera documente de identitate.

 

4. NU VREM MILA STATULUI, CI RESPECTUL ŞI SPRIJINUL SĂU ACTIV PENTRU A PUTEA FI BUNI CONTRIBUABILI

Vrem să fim activi, vrem educaţie de calitate pentru copiii noştri şi implicit locuri de muncă mai bine plătite. Înţelegem că pentru a sprijini comunităţile de romi cu bani publici, statul trebuie să colecteze resurse din taxe şi impozite. De aceea, vom milita pentru ca romii cu o situaţie materială decentă să fie buni plătitori de taxe ai statului român.  Trebuie, vrem şi putem să plătim taxe şi impozite la stat, atâta vreme cât statul este preocupat să ne sprijine activ în depăşirea condiţiilor de viaţă inumane în care trăim. Politicile publice trebuie să elimine dependenţa de ajutorul social şi orice alt ajutor pasiv, care nu fac altceva decât să perpetueze, din generaţie în generaţie, starea de asistat social şi dependent. Nu putem să acceptăm să fim victime ale pasivităţii factorului politic şi să fim acuzaţi că nu contribuim la venitul statului, în condiţiile în care nu ni se oferă şansa să facem acest lucru prin decenţa unui venit câştigat prin sudoarea frunţilor noastre.

 

5. O COMUNITATE RESPONSABILĂ CARE RESPECTĂ NORMELE CIVILIZAŢIEI MODERNE, DAR ÎŞI PĂSTREAZĂ ARMONIOS TRADIŢIILE

Vom reafirma identitatea romilor şi ne vom asuma cu mândrie şi demnitate istoria, limba, tradiţiile şi moştenirile culturale, fără a încălca legile statului român şi normele europene de conduită civică, socială sau morală publică. O simbioză care asigură dreptul minorităţii la tradiţie şi obligaţia de a respecta legile şi regulile sociale sunt singurele căi de a forma împreună o societate interculturală echilibrată. Vrem respect în interiorul comunităţii rome şi în afara ei. Construirea încrederii pleacă de la manifestarea sinceră a respectului. Pornind de la respectul faţă de celălalt, vom clădi împreună o lume mai bună pentru noi şi pentru generaţiile viitoare.

 

6. EDUCAŢIE, LOCURI DE MUNCĂ ŞI CONDIŢII DECENTE DE LOCUIRE

Un sfert dintre romi nu ştiu să scrie şi să citească, iar jumătate au doar şcoala primară. 40% dintre romi nu au lucrat niciodată, iar 60% dintre romi nu au o locuinţă în proprietate, trăind la marginea localităţilor. Singura şansă de a fi o comunitate demnă este să ne trimitem copiii la şcoală. Programul politic al ACDR se bazează pe trei piloni care reprezintă temelia fundamentală a oricărei strategii de integrare a romilor: EDUCAŢIE – programe de sprijin pentru familii (hrană şi îmbrăcăminte), pentru a-şi trimite copiii la grădiniţă şi la şcoală; LOCURI DE MUNCĂ – obligaţia ca în proiectele publice de investiţii să fie angajaţi minim 5% persoane de etnie romă; INFRASTRUCTURĂ ŞI LOCUINŢE – programe de reabilitare a infrastructurii locuinţelor, acces la apă potabilă şi la energie electrică pentru fiecare familie de romi.

 

7. ALEŞII ROMILOR – EDUCAŢI, CINSTIŢI, IMPLICAŢI ÎN PROBLEMELE COMUNITĂŢII

Nu putem obţine drepturi pentru romi dacă în numele romilor vorbesc oameni fără şcoală. Membri comunităţilor de romi trebuie să fie reprezentaţi în diferitele structuri administrative şi politice de romi care au capacitatea să facă faţă cu profesionalism provocărilor cerute de fişele de post, din cadrul instituţiilor în care vor activa. De exemplu, o persoană cu un nivel minim de instruire 10 clase poate fi ales pentru poziţia de consilier local, dar nu poate candida din partea ACDR pentru funcţia de primar, viceprimar, consilier judeţean, preşedinte de consiliu judeţean, parlamentar sau preşedinte. În egală măsură cu principiul nivelului de instruire, persoanele care vor fi angrenate în proiectul politic al Alianţei Civice Democrate a Romilor trebuie să fie persoane etice, morale, necompromise, fără antecedente penale sau de orice altă natură prin care ar putea aduce prejudicii de imagine comunităţii pe care o reprezintă.

 

8. PARTENERIATE POLITICE CORECTE ÎN SCHIMBUL UNOR POLITICI NAŢIONALE ŞI LOCALE PRAGMATICE PENTRU SPRIJINUL ROMILOR

ACDR nu va încheia niciun parteneriat politic fără a avea garanţia adoptării unui pachet complex de legi şi politici publice dedicate sprijinirii romilor.  Măsurile, iniţiativele şi politicile publice propuse de ACDR sau în parteneriat cu alte formaţiuni politice au drept obiectiv transformarea comunităţilor de romi, din comunităţi condamnate la asistare socială în comunităţi active social şi economic, punând în lumină şi în interesul României bogăţia şi potenţialul uman, social, economic şi cultural al cetăţenilor de etnie romă.

 

9. PARTICIPAREA ACTIVĂ LA ACTUL GUVERNAMENTAL, DUPĂ 2012, PRIN SOLUŢII PUNCTUALE, NU PRIN ABORDĂRI GENERALE

De cele mai multe ori, soluţiile universale au dăunat minorităţilor. Noi propunem rezolvări adaptate la problemele fiecăruia. Scopul nostru este acela a răspunde la nevoile fiecăruia, nu de a furniza o soluţie colectivă. Ne propunem să participăm activ la actul guvernamental pentru iniţierea, elaborarea şi adoptarea de politici publice integrate, de legi, programe şi strategii politice pentru dezvoltarea comunităţilor de romi. Vom crea un cadru legal şi coercitiv prin care instituţiile statului vor fi nu doar încurajate, ci obligate să implementeze programe publice de dezvoltare pe termen mediu şi lung a comunităţilor de romi.

 

10. 500.000 DE VOTURI LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 2012

ACDR va participa activ în alegerile locale şi parlamentare din anul 2012 cu liste de candidaţi proprii. Vom da astfel posibilitatea reprezentanţilor romi să candideze, să aleagă şi să fie aleşi pe listele ACDR pentru a reprezenta politic minoritatea romă din România pentru următorii ani. Obiectul electoral declarat al ACDR la alegerile parlamentare din 2012 este obţinerea a 500.000 de voturi.

 

Foto: Alianţa Civică a Romilor din România


Un comentariu

  1. Denumirea etniei ca rom, nu este corectă.
    În limba ţigănească, indiferent de dialect, rom/roma/romalo se traduce prin: om sau fiinţă.
    Limba romanes = limba oamenilor.
    Numele corect al ţiganilor este Cingar (dupa numele tribuilui din India de nord, de unde provin) , de unde prin deformare a devenit ţigan, zingar, gitan, etc.

Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger