Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție a UE pentru poluarea aerului

0

Comisia Europeană a trimis ieri, 17 mai, în fața Curții Europene de Justiție șapte țări care nu au respectat normele privind calitatea aerului. Printre acestea, România a intrat în proces de infringement din cauza depășirii constante a limitelor admise privind particulele în suspensie din aer. 

Comisarul european pentru mediu, Karmenu Vella, a declarat: „Decizia de a trimite statele membre în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene a fost luată în numele europenilor. Am spus că actuala Comisie este o Comisie care oferă protecție. Decizia noastră este o concretizare a acestei promisiuni. Pe parcursul ultimului deceniu, statele membre trimise astăzi în fața Curții de Justiție au primit suficiente „ultime șanse” pentru a remedia situația. Este convingerea mea că decizia de astăzi va duce la ameliorări pentru cetățeni într-un timp mult mai scurt. Însă doar acțiunea în justiție nu va rezolva problema. De aceea prezentăm sprijinul concret pe care Comisia îl poate acordaautorităților naționale în eforturile lor de a promova un aer mai curat pentru orașele europene.”

Comisia a decis să trimită Franța, Germania, Ungaria Italia, România și Regatul Unit în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea valorilor-limită convenite pentru calitatea aerului și pentru neadoptarea măsurilor corespunzătoare pentru a scurta cât mai mult posibil perioadele de depășire a acestor valori. De asemenea, Comisia a decis să adreseze scrisori suplimentare de punere în întârziere Germaniei, Italiei, Luxemburgului și Regatului Unit din motivul că au ignorat normele UE privind omologarea de tip a vehiculelor.

Comisia ia măsuri pentru a remedia depășirile semnificative și persistente ale valorilor-limită pentru doi poluanți-cheie, cu impact asupra sănătății: dioxidul de azot, care provine, în principal, din emisiile generate de traficul rutier și de industrie, și particulele în suspensie, care sunt prezente mai ales în emisiile generate de industrie, de încălzirea locuințelor, de trafic și de agricultură.

Comisia a decis să trimită Franța, Germania și Regatul Unit în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea valorilor-limită pentru dioxidul de azot (NO2) și pentru neadoptarea măsurilor corespunzătoare pentru a scurta cât mai mult posibil perioadele de depășire a acestor valori. Ungaria, Italia și România sunt trimise în fața Curții de Justiție din cauza nivelurilor ridicate persistente de particule în suspensie (particulate matter – PM10). Valorile-limită stabilite în legislația UE privind calitatea aerului înconjurător (Directiva 2008/50/CE) ar fi trebuit atinse în 2010 și, respectiv, 2005.

Aceste măsuri vin în urma Summitului ministerial privind calitatea aerului, convocat de comisarul Vella la 30 ianuarie 2018, ca un ultim efort pentru a găsi soluții la problema gravă a poluării în 9 state membre. Cele 6 state membre în cauză nu au prezentat măsuri credibile, eficace și la timp pentru a reduce poluarea în cadrul limitelor convenite și cât mai curând posibil, așa cum impune legislația UE. Prin urmare, Comisia a decis să treacă la acționarea lor în justiție.

În ceea ce privește Republica Cehă, Slovacia și Spania, măsurile aplicate sau planificate, astfel cum au fost comunicate Comisiei în urma Summitului ministerial privind calitatea aerului, par a fi în măsură să soluționeze în mod adecvat lacunele identificate. Din acest motiv, Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a măsurilor respective, precum și eficacitatea lor în remedierea situației cât mai curând posibil.

Context

În Uniunea Europeană, calitatea aerului s-a îmbunătățit, în general, în ultimele decenii, adesea grație eforturilor comune depuse de UE și de autoritățile naționale, regionale și locale. Cu toate acestea, calitatea vieții multor cetățeni ai UE este în continuare afectată într-un mod inacceptabil. Poluarea atmosferică este direct responsabilă pentru boli cronice și grave precum astmul, tulburările cardiovasculare și cancerul pulmonar.

Sesizările Curții de Justiție a UE anunțate astăzi se referă la nerespectarea standardelor de calitate a aerului:

 Dioxid de azot (NO2):

  • Germania – în 26 de zone de calitate a aerului, printre care Berlin, München, Hamburg și Köln. Concentrațiile anuale raportate în 2016 au fost de 82 µg/m3 față de o valoare-limită de 40 µg/m3 (la Stutgart);
  • Franța – în 12 zone de calitate a aerului, printre care Paris, Marsilia și Lyon. Concentrațiile anuale raportate în 2016 au fost de 96 µg/m3 (la Paris);
  • Regatul Unit – în 16 zone de calitate a aerului, printre care Londra, Birmingham, Leeds și Glasgow. Concentrațiile anuale raportate în 2016 erau de 102 µg/m3 (la Londra).

În total este vorba de 13 cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în curs împotriva unor state membre (Austria, Belgia, Republica Cehă, Germania, Danemarca, Franța, Spania, Ungaria, Italia, Luxemburg, Polonia, Portugalia și Regatul Unit).

Deciziile de astăzi privind Germania, Franța și Regatul Unit sunt primele care urmează să fie înaintate Curții. Toate cele trei cazuri urmează avizelor motivate comunicate în februarie 2017.

 Particule în suspensie (PM10):

  • Italia – în 28 de zone de calitate a aerului, printre care regiunile Lombardia, Piemonte, Lazio și Veneto, valorile-limită zilnice au fost depășite în mod persistent în 2016 pentru o perioadă de până la 89 de zile;
  • Ungaria – în 3 de zone de calitate a aerului, Budapesta, Pecs și valea Sajó, valorile-limită zilnice au fost depășite în mod persistent în 2016 pentru o perioadă de până la 76 de zile;
  • România – în aglomerarea București, valorile-limită zilnice au fost depășite în mod persistent încă de la momentul în care dreptul Uniunii a devenit aplicabil României, iar în 2016 acestea au fost depășite pentru o perioadă de 38 de zile.

În total este vorba de 16 cazuri în curs de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva unor state membre (Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Franța, Ungaria, Italia, Letonia, Portugalia, Polonia, România, Suedia, Slovacia și Slovenia). Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit, la 5 aprilie 2017 și, respectiv, la 22 februarie 2018, că Bulgaria și Polonia au încălcat legislația UE.

 


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger