Coaliția pentru Mediu cere deputaților să susțină interzicerea fracturării hidraulice

2

Coaliția pentru Mediu solicită deputaților să suțină propunerea legislativă privind interzicerea exploatării zăcămintelor de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturare hidraulică şi anularea licenţelor exclusive de explorare a tuturor proiectelor care recurg la această tehnică, propunere respinsă de senatori. Reprezentanții celor 69 de organizații din CMR adresează, în acest sens, o scrisoare deschisă adresată președinților Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisiei pentru industrie şi servicii, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și, respectiv, Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din cadrul Camerei Deputaților unde urmează a fi discutată propunerea legislativă în sesiunea următoare.

 

 

Reamintim că un moratoriu asupra exploatării gazelor neconvenţionale prin metoda fracturării hidraulice face parte din programul actual de guvernare. Având denumirea „Instituirea imediată a unui moratoriu privind exploatarea gazelor de şist până la finalizarea studiilor ce se află în derulare la nivel european privind impactul asupra mediului prin procedeul de fracţionare hidraulică”, moratoriul presupune, practic, sistarea oricărei activităţi de extracţie. În plus, menţionăm că un astfel de moratoriu a fost adoptat în mai multe ţări din lume, printre care Franţa şi Bulgaria şi, mai recent, Danemarca şi Olanda. În alte ţări, au fost sistate operaţiunile de fracturare hidraulică din cauza impactului asupra mediului şi au fost adoptate moratorii locale – exemple sunt landul Renania de Nord-Westfalia, din Germania, şi zona Blackpool din Marea Britanie, se arată în scrisoarea deschisă.

În România au avut loc în primăvară proteste la care au participat mii de oameni care au manifestat împotriva folosirii acestei metode periculoase în România. Există dovezi că metoda fracturării hidraulice are numeroase consecinţe negative asupra mediului, multe dintre ele abia în curs de descoperire, de vreme ce vorbim de o metodă relativ nouă. Aceste consecinţe au la bază, în primul rând, cantitatea uriaşă de apă în amestec cu substanţe chimice, pompată la presiuni enorme. Dintre efectele negative ale acestei metode amintim:

  • scoaterea din circuitul agricol a terenurilor şi contaminarea a milioane de litri de apă pentru fiecare foraj;
  • emisii poluante de gaz metan în atmosferă;
  • contaminarea pânzei freatice şi implicit a resurselor de apă potabilă;
  • scurgeri poluante de substanţe chimice în sol;
  • explozii necontrolate;
  • mişcări seismice provocate de activitatea umană.

Efectele sunt amplificate de densitatea mare de puţuri de forare – în mod obişnuit, există 6 puţuri pe km2. Sursa pentru efectele enumerate mai sus este un studiu comisionat de Comisia de Mediu, Sănătate Publică şi Siguranţă Alimentară din Parlamentul European.

Nu mai puţin important este faptul că exploatarea acestor resurse „neconvenţionale” (de fapt, gaz natural, deci combustibil fosil) ne îndepărtează de energia verde, regenerabilă, pe care ne-o dorim cu toţii şi care face parte din obiectivele clare, asumate ale Uniunii Europene în lupta pentru combaterea schimbărilor climatice. Investiţiile şi subvenţiile în industria de exploatare a gazelor de şist nu fac decât să întârzie cercetările şi investiţiile în energii regenerabile în adevăratul sens al cuvântului.

În condiţiile în care, pe lângă impactul major asupra mediului, metoda fracturării hidraulice nu este supusă unei legislaţii specifice, nici la nivel naţional, nici european, şi în condiţiile în care societatea civilă din România este împotriva folosirii metodei pe teritoriul ţării, Coaliţia de Mediu cere deputaților să voteze pentru adoptarea propunerii legislative ce interzice această metodă.

În plus, solicită organizarea de dezbateri care să includă reprezentanţi ai societăţii civile, înainte de procedura de vot din comisii şi din plenul Camerei Deputaţilor.


2 comentarii

  1. Pingback: Shell vrea gazele de șist din China | TOTB.ro - Think Outside the Box

Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger