Clubul de Cicloturism Napoca, protest faţă de legea specială pentru Roşia Montană

0

Clubul de Cicloturism Napoca (CCN), în calitatea sa de ONG de mediu care se opune activ de peste un deceniu proiectului minier Roşia Montană şi altor plănuite mari exploatări miniere de suprafaţă în zonele montane, protestează contra noului val de acte şi declaraţii ale autorităţilor publice şi demnitarilor statului român în favoarea propunerii de exploatare în carieră deschisă în inima Munţilor Apuseni.

„Condamnăm proiectul de lege specială recent adoptat de Guvern şi depus la Parlament, prin care se propune scoaterea de sub incidenţa multor prevederi legale importante ale proiectului minier Roşia Montană, astfel încât să se creeze un cadru de aparentă legalitate pentru această crimă contra patrimoniului naţional natural şi cultural, contra intereselor economice şi sociale pe termen lung şi contra ideii de stat de drept şi de dezvoltare durabilă.

Consideram că gestul Guvernului este un abuz fără precedent, care încalcă grosolan prevederile constituţionale şi cele de tehnică legislativă, fapt afirmat răspicat şi argumentat detaliat chiar de Ministerul Justiţiei, în avizul negativ pe care l-a emis în 13 august cu privire la respectivul proiect de lege, poziţie ignorată de Guvern, care a adoptat totuşi aberantul act şi îl susţine.

Constatăm, însă, că, prin acest gest, Guvernul a făcut implicit şi un mare pas înapoi şi a recunoscut tacit că toate declaraţiile diverşilor miniştri şi alţi demnitari făcute în prima parte a acestui an şi în anii precedenţi, cum că proiectul este perfect legal şi benefic pentru România şi că în curând se vor emite ultimele aprobări şi autorizaţii necesare şi va putea începe, au fost mincinoase, din moment ce Guvernul acceptă acum că, pentru a emite acordul de mediu şi a emite sau permite ministerelor să emită celelalte acte necesare, sunt de fapt necesare importante modificări în legislaţie sau instituirea de derogări de la normele legale în mai multe domenii.

Remarcăm perversitatea de atitudine a primului-ministru, care în trecut s-a declarat oponent ferm al proiectului minier, apoi susţinător deschis, iar recent susţinător în calitate de prim-ministru, dar oponent în calitate de parlamentar – o jonglerie retorică sfidând logica şi electoratul, cu atât mai mult cu cât vine de la o persoană care declară că are studii juridice până la nivel de doctorat şi conduce principalul partid politic de guvernământ şi există, deci, aşteptări de multă seriozitate, nu de bufonerii politice.

Apelăm la Parlament să respingă acest monstruos proiect de lege, dar nu pe criterii de inoportunitate sau politice sau procedurale, ci din motive de fond şi după dezbateri la obiect, care să pună în lumină toate aspectele de ilegalitate ale acestui proiect de lege şi ale proiectului minier Roşia Montană în general, astfel încât aceste probleme să ajungă în atenţia şi la cunoştinţa tuturor parlamentarilor şi a publicului, spărgând embargoul informaţional şi fluxul propagandistic favorabil proiectului.

Dorim ca Parlamentul, după respingerea pe fond şi în cunoştinţă de cauză, în mod neechivoc şi definitiv, a acestor planuri odioase, să ia şi măsurile necesare anchetării şi sancţionării politice şi morale a celor care le-au promovat şi să creeze cadrul sancţionării juridice a autorilor, instigatorilor şi complicilor seriei de ilegalităţi ce au caracterizat constant demersurile în favoarea proiectului minier.

Considerăm neavenită şi lansată cu rea-credinţă şi sugestia Preşedintelui României, de altfel notoriu susţinător al proiectului minier, ca decizia să nu fie adoptată nici de Parlament, ci să facă obiectul unui referendum. Considerăm că deşănţata propagandă unilaterală care a inundat în ultimul deceniu toate canalele informaţionale, poziţia partizană deschis asumată în favoarea proiectului minier de către toate autorităţile publice şi embargoul mediatic contra oponenţilor proiectului anulează, din start, premisele elementare ale oricărui referendum, nefiind asigurate condiţii egale de campanie între susţinătorii şi oponenţii chestiunii ce se doreşte a fi supusă votului electoratului. Este ca şi cum ai vrea să organizezi alegeri, dar unul dintre candidaţi este oficial susţinut de toate autorităţile, are un buget de campanie şi timpi de antenă şi spaţii de afişaj de sute de ori mai mare decât contracandidatul său, şi totuşi autorităţile ar considera că în atare conditii s-ar putea desfăşura alegeri democratice…

Salutăm faptul că unii parlamentari au avut curajul să îşi manifeste deschis opoziţia faţă de abuzivul proiect de lege propus de Guvern şi faţă de proiectul minier Roşia Montană, în ciuda presiunilor şi tentaţiilor care abundă şi vizează politicienii, presa, autorităţile şi liderii de opinie. Sperăm ca această opoziţie declarată să fie consecventă şi nu doar conjuncturală şi ne dorim să se adeverească declaraţiile mai vechi ale actualului prim-ministru că „nu toţi politicienii pot fi cumpăraţi”.

Ne manifestăm solidaritatea cu demonstranţii şi ne confirmăm participarea, în limitele legii, la protestele publice reîncepute recent, pe scara mai largă decât în trecut, contra proiectului minier Roşia Montană şi contra deciziilor favorabile acestuia adoptate de autorităţi, şi apelăm la toţi cetăţenii să se smulgă de sub influenţa propagandei uriaşe care se face în favoarea proiectului, să se informeze din surse alternative şi să îşi manifeste deschis opoziţia fermă faţă de acest iresponsabil proiect minier.

Denunăţm încercările autorităţilor şi firmei RMGC de minimalizare, ridiculizare, intimidare, boicotare mediatică, infiltrare, corupere, şantajare sau afectare negativă în alt fel a oponenţilor reali şi constanţi ai proiectului minier Roşia Montană şi constatăm că, mai ales în ultimii ani, au început să se manifeste ca oponenţi ai proiectului şi diverşi oportunişti sau entităţi cu agende ascunse, interese nelegitime sau doar conjuncturale, şi declarăm că ei nu trebuie confundaţi cu cetăţenii şi ONG-urile bine informate şi care se opun pe fond, real şi consecvent, proiectului minier, în ciuda încercărilor unora de a îi reduce la tăcere sau de a îi eclipsa.

Amintim că, în calitate de organizaţie membră a Coaliţiei pentru Mediu din România (CMR), CCN este semnatară a protestului comun lansat recent de cele 69 de ONG-uri de mediu membre CMR, care poate fi citit şi la adresa www.coalitiapentrumediu.ro/protest-guvernul-mandateaza-parlamentul-sa-incalce-legea/.

Subliniem că proiectul minier Roşia Montană este absolut inacceptabil din multipe motive de protecţia mediului, relevate şi de noi, şi de alţii, de-a lungul anilor, incluzând afectare gravă a calităţii aerului, apelor, solului şi peisajului, dar şi din motive de protecţia patrimoniului cultural, precum şi din motive sociale şi economice, şi că nu poate fi făcut acceptabil, orice noi ajustări tehnice sau organizatorice sau referitor la împărţirea riscurilor şi beneficiilor s-ar face şi nici dacă s-ar relua de la zero, de aceasta dată corect, toate procedurile de avizare şi aprobare derulate abuziv până acum, cum a fost aşa-zisa evaluare a impactului asupra mediului sau aşa-zisele dezbateri publice, de fapt jalnica mascaradă orchestrată cu complicitatea autorităţtilor de mediu.

De aceea, considerăm că este lipsită de sens orice încercare de „îmbunătăţire” a proiectului şi de implicare „constructivă” a societăţii civile şi de „dialog” cu promotorii proiectului minier şi apreciem că unicul răspuns trebuie să fie un „NU” ferm şi definitiv din partea autorităţilor şi tragerea la răspundere a tuturor demnitarilor şi funcţionarilor publici care sunt părtaşi la lunga serie de grave ilegalităţi care au însoţit întreaga istorie de iniţiere şi promovare a proiectului minier încă de la sfârşitul anilor ’90, cu complicitatea tuturor partidelor politice care s-ar perindat pe la guvernare pe plan naţional, judeţean şi local”.

Radu Mititean,

Director executiv Clubul de Cicloturism Napoca

Sursa: CCN


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger