Casa Mihail, locul unde șase persoane cu dizabilități mintale învață să fie independente

0

Habitat for Humanity România, Pro ACT Suport și Open Society Foundations -Inițiativa de Sănătate Mintală au demarat proiectul de construcție a unui centru pilot de incluziune socială pentru 6 persoane cu dizabilități mintale care acum locuiesc în centre rezidenţiale aparţinând DGASPC Giurgiu. Casa va fi complet accesibilizată, adaptată oricărei situații care poate apărea la un moment dat în starea de sănătate a oricărei persoane, designul fiind realizat de arhitecţii de la Institute for Human Centered Design din Boston, SUA. Construcția casei începe în luna martie şi se încheie pe 31 august 2013.

 

 

Proiectul este finanţat de către Open Society Foundations – Iniţiativa de Sănătate Mintală şi se desfăşoară cu sprijinul autorităţilor locale din comuna Mihăilești, judeţul Giurgiu. Scopul proiectului este de a dezvolta şi promova un model de incluziune şi valorizare socială cu o contribuţie importantă în dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilități mintale.

“Casa Mihail oferă cadrul necesar dezvoltării abilităţilor de viaţă, viitorii locatari câştigându-şi astfel demnitatea şi implicându-se în viaţa comunităţii, fără a fi segregaţi în instituţii în care deseori sunt privaţi de drepturi fundamentale”, declară Zamfir Todor, Manager Programe, Habitat for Humanity România.

Pornind de la nevoile reale ale beneficiarilor proiectului şi ţinând cont de valorile comunităţii în care se dezvoltă, Casa Mihail reprezintă un model care poate fi replicat în alte comunități la nivel național.

“Casa Mihail este mai mult decât o casă, este un cămin care dezvăluie potenţialul fiinţei umane, contribuind la crearea unei comunităţi în care oamenii sunt valorizaţi”, spune Cerasela Porumb, Director Pro ACT Suport.

Conform Institutului Naţional de Statistică, la data de 31 martie 2012, în România existau 17.194 de persoane în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu handicap (instituţionalizate). În anul 2006 a fost adoptată strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap și în 2010 a fost ratificată Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Articolul 19 din cadrul Convenţiei – ”Viaţă independentă şi integrare în comunitate” – recunoaște dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilităţi de a trăi în comunitate, cu şanse egale cu ale celorlalţi. În ţara noastră încă nu s-au înregistrat progrese semnificative în vederea dezinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și a dezvoltării soluțiilor alternative pentru integrarea în comunitate.

Parteneriatul pentru demnitate aduce laolaltă instituţii naţionale şi internaţionale, care prin pledoaria lor la dreptul la viaţă în comunitate aduc o contribuţie semnificativă la creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. Open Society Foundations – Inţiativa pentru Sănătate Mintală este unul dintre puținii finanțatori ai dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilități din România, în condițiile în care politicile europene promovează alternativele de locuire în comunitate.

Habitat pentru Umanitate România construiește casa având o abordare centrată pe muncă voluntară și atragerea unor personalități marcante şi, în acelaşi timp, se va ocupa de activitățile de informare și conștientizare, organizare de evenimente, campania de advocacy și atragerea de parteneri și susținători ai proiectului.

Pro ACT Suport oferă toată gama de servicii sociale necesare viitorilor locatari ai Casei Mihail. Se ocupă de selecţia şi evaluarea nevoilor viitorilor locatari, elaborarea designului alături de echipa Habitat, se implică în toate activitatile de lucrul cu pesoanele cu dizabilitătți în timpul construcției şi în campania de advocacy. Pro ACT Suport contribuie la incluziunea socială şi schimbarea radicală a percepţiei cu privire la persoanele cu dizabilităţi, acestea fiind puse în situaţii de normalitate şi roluri care îi valorizează (de exemplu: locuitor într-o casă şi în comunitate, angajat, vecin, prieten, cumpărător etc).

Institute for Human Centered Design din Boston – S.U.A. promovează conceptul de casă multifuncţională, adaptată oricărei situații care poate apărea la un moment dat în starea de sănătate a membrilor care locuiesc în casa respectivă. Se ocupă de planurile și designul casei în colaborare cu echipa Habitat și oferă acesteia cadrul și resursele necesare dezvoltării expertizei interne pentru design universal și accesibilizare.

Open Society Foundations – Inițiativa de Sănătate Mintală finanțează proiectul, începând de la construcția şi accesibilizarea casei până la derularea serviciilor de incluziune socială. Astfel, aduce laolaltă parteneri care, în funcție de expertiza deținută, contribuie la crearea mediului propice dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilități şi creșterea calității vieții acestora.


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger