Autorizaţia de mediu a Complexului AquaLand din Deva a fost anulată

0

Curtea de Apel Alba a luat o decizie irevocabilă de anulare a autorizaţiei de mediu pentru complexul de agrement AquaLand din oraşul Deva, judeţul Hunedoara, ca urmare a acţiunii în justiţie a unui grup de cetăţeni din vecinătatea complexului, afectaţi de zgomotul şi poluarea  produse staţia de producţie a energiei electrice şi termice pentru complex, informează un comunicat al asociaţiei Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu (CIDRM – care a intervenit în acţiune în interesul reclamanţilor).

 

 

„În anul 2010, Primăria Deva a terminat lucrările şi a pus în funcţiune un complex de agrement tip ‚AquaLand’ situat în oraşul Deva, aceasta fiind şi proprietarul instalaţiei. Incinta complexului, în suprafaţă totală de 10.000 de mp, cu bazine de înot, restaurante şi terase, este o sursă permanentă şi masivă de zgomot şi vibraţii pentru locuinţele învecinate, aflate la numai 5 m distanţă. Cea mai problematică instalaţie a complexului este, însă, o staţie de producţie de energie electrică şi termică în cogenerare, care produce un zgomot ce depăşeşte cu mult valorile admise în zonele rezidenţiale. Pe data de 3 decembrie 2009, Agenţia de Protecţie a Mediului (APM) Hunedoara a emis o autorizaţie de mediu pentru funcţionarea staţiei de cogenerare a complexului.

Proiectul complexului nu a trecut prin procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi a consultării populaţiei. Mai mult, conform PUG Deva (planul urbanistic general al municipiului Deva – n.r.), în zona în care este amplasat obiectivul sunt interzise construcţiile în care se desfăşoară activităţi poluante, producătoare de noxe. Mai mulţi locuitori, proprietari ai caselor din zona de impact a instalaţiei, au deschis o acţiune în instanţă împotriva Primăriei Deva, a APM Hunedoara şi a titularului actual al autorizaţiei de mediu, SC Aqualand Deva SRL, prin care au solicitat anularea autorizaţiei de mediu eliberate de APM Hunedoara pentru staţia de cogenerare a complexului. CIDRM a intervenit în acţiune în interesul reclamanţilor. După ce Tribunalul Hunedoara a respins acţiunea, reclamanţii şi asociaţia au făcut recurs împotriva hotărârii primei instanţe, recurs soluţionat de Curtea de Apel Alba prin decizia din 01.10.2012, pronunţată în dosarul 1216/97/2010.

„Începând cu luna decembrie a anului 2009, eu şi vecinii mei am depus numeroase sesizări la toate autorităţile locale competente privind faptul că suntem deranjaţi de zgomotul, vibraţiile şi noxele eliberate în aer de instalaţie, însă toate acestea au rămas nerezolvate. Autorităţile locale negau că există zgomot produs de staţia de cogenerare şi pentru mine a devenit o certitudine că, pentru a ne rezolva problemele cauzate de abuzul acestor autorităţi, soluţia era instanţa de judecată. Cred că orice cetăţean care se consideră nedreptăţit de consecinţele care se răsfrâng asupra lui în urma unor anumite decizii şi acte emise de autorităţi publice ar trebui să apeleze la instanţele de judecată. S-ar ajunge, astfel, la o atenţie mărită şi din partea autorităţilor publice atunci când emit acte cu posibil impact asupra populaţiei”, a declarat domnul Sorin Lucaciu, iniţiatorul acţiunii în instanţă.

„Vom monitoriza atent felul în care Primăria Deva, APM Deva şi tutularul actual al autorizaţiei vor înţelege să respecte decizia pronunţată de Curtea de Apel. Deşi decizia ar trebui să ducă la încetarea imediată a funcţionării staţiei de cogenerare a complexului, aceasta încă funcţionează, titularul autorizaţiei susţinând că este încă în curs de a identifica o soluţie de oprire a sa”, a declarat Ştefania Simion, director executiv al CIDRM”.

 

Sursa: Comunicat de presă Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu

Foto: Mihaela Gîscă (blog)


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger