Asociația Vira, acuzată că e plătită de concurență

4

Presa locală din Vaslui îi acuză pe membrii Asociației Vira din Bîrlad, care a desfășurat, în județ, o campanie de informare pe tema exploatării gazelor de șist, de legături cu Petrom și intenții acunse în spatele acestei campanii.

 

 

Potrivit articolului, “oamenii sunt plătiți să desfășoare o campanie pasivă, fără a induce o concluzie, iar apoi, după ce vor fi devenit lideri de opinie în legătură cu subiectul dezbătut și au câștigat încrederea celor vizați, vor transmite mesajul dorit de plătitor”. Asociația Vira a transmis un drept la replică ziarului vasluian, care nu a fost publicat. Îl redăm mai jos:

„În urma articolului intitulat “Încurcate sunt căile fracționării hidraulice! Protestatarii anti-Chevron, plătiți de Petrom” semnat de Alex Sava și publicat în data de 25 octombrie 2012 de cotidianul Obiectiv de Vaslui, Asociaţia Vira face următoarele precizări privind afirmaţii eronate referitoare la activitatea noastră, cuprinse în textul articolului menţionat:

1. Deși le citează ad-litteram, textul articolului dovedește că obiectivele proiectului “Campanie de informare cu privire la impactul explorării si exploatării gazelor de șist prin metoda fracționării hidraulice”, derulat de Asociaţia Vira, au fost interpretate trunchiat pentru a susţine o afirmaţie falsă.

Afirmaţia falsă este cea conform căreia aceste obiective nu sunt decât un pretext pentru “o strategie de comunicare, implementată cu succes în diverse ţări și situaţii“ ce constă în  câștigarea încrederii “grupului ţintă tocmai prin opoziţia făţișă faţă de subiectul proiectului (în cazul nostru exploatarea gazelor de șist), cei care au implementat proiectul sunt plătiţi să-și schimbe părerea“.

În acest sens, reamintim faptul că :

– Activitatea Asociaţiei Vira în ceea ce privește tema gazelor de șist nu este restrânsă la perimetrul judeţului Vaslui și a comunităţilor din această regiune. Prin dezbaterile, grupurile de lucru sau evenimentele publice la care am participat, activitatea Asociaţiei are o acoperire naţională.

– Activitatea Asociaţiei Vira pe tema exploatării gazelor de șist prin metoda fracţionării hidraulice nu se rezumă la proiectul menţionat de articol. Asociaţia Vira a întreprins activităţi pe această temă în paralel cu proiectul “Campanie de informare cu privire la impactul explorării si exploatării gazelor de șist prin metoda fracționării hidraulice”. Aceste activităţi pot fi consultate pe siteul http://apanugaze.ro/. Proiectul finanţat de FDSC este o parte din activitatea Asociaţiei Vira pe tema gazelor de șist.

– Implicarea Asociaţiei Vira în subiectul exploatării gazelor de șist prin metoda fracţionării hidraulice a început cu mult înainte ca subiectul să intre pe agenda publică și să capete amploarea pe care autorul o menţionează în textul articolului. Asociaţia Vira s-a implicat în acest subiect începând cu luna ianuarie 2012 și a desfășurat campanii de informare în mediul rural dinainte de obţinerea finanţării FDSC, aceste acţiuni nebeneficiind de nicio finanţare (cheltuielile au fost suportate de membrii asociaţiei).

– Implicarea Asociaţiei Vira în subiectul gazelor de șist nu s-a oprit după finalizarea proiectului la care face menţiune articolul.

– În cadrul proiectului sus amintit, Asociatia Vira nu a desfășurat proteste, asa cum este menționat în articol, ci s-a concentrat pe sesiuni de informare, ateliere cu elevi, dezbateri publice în zonele rurale.

– Detaliile acestui proiect au fost publicate și trimise prin comunicate presei locale la începutul proiectului, cât și cu ocazia tuturor evenimentelor publice. Mai mult, un jurnalist al Obiectiv de Vaslui a fost prezent la (vestitul) seminar numit ‘Gazele de șist, un subiect deschis’. Astfel, nu înțelegem de ce acest articol apare tocmai acum.

2. În ceea ce privește interpretarea trunchiată a obiectivelor proiectului “Campanie de informare cu privire la impactul explorării si exploatării gazelor de șist prin metoda fracționării hidraulice”, facem următoarele menţiuni :

– obiectivele proiectului transcriu la nivel local o problemă naţională pe care o considerăm deosebit de gravă și anume absenţa consultării publicului (cetăţenilor) în procesul decizional. Vă reamintim că decizia publică de concesionare a zăcămintelor de gaze de șist a fost luată în absenţa: unei legislaţii care sa reglementeze utilizarea metodei fracţionării hidraulice; a studiilor naţionale de impact; a consultării societăţii civile, a mediului academic și a experţilor; consultării autorităţilor și comunităţilor locale. De asemenea, vă reamintim că acordurile de concesiune au fost secrete. Considerăm că dezvoltarea societăţii civile și întărirea culturii participative sunt una din soluţiile pentru depășirea gravelor probleme socio-economice care s-au dezvoltat în România post-comunistă, iar obiectivul proiectului nostru de a crea celule de dezbatere privind tema gazelor de șist: sustenabilitate, probleme de mediu, probleme de sănătate vine tocmai în sprijinul stimulării culturii participative la nivel local.

– lipsa informaţiilor cu privire la metoda exploatării gazelor de șist prin fracţionare hidraulică este o problemă reală în mediul rural. De asemenea, mijloacele prin care oamenii de la sate își pot face auzită vocea, prin care se pot implica în luarea deciziilor care îi privesc există doar în teorie: comunităţile vizate de proiect nu cunosc și nu știu să utilizeze instrumentele democratice de participare la procesul decizional. Acest punct a fost vizat de proiectul Asociaţiei Vira.

– având în vedere cele spus mai sus, considerăm că rezumarea proiectului “Campanie de informare cu privire la impactul explorării si exploatării gazelor de șist prin metoda fracționării hidraulice” la “stabilirea și menținerea permanentă a legăturii cu societatea civilă din zonele aflate în vecinătatea exploațiilor, punerea în discuție a câtorva noțiuni bazice, fără a induce (încă) o concluzie” este o deformare gravă a conţinutului activităţii noastre în scopul susţinerii unei concluzii false.

3. În ceea ce privește legătura dintre Asociația Vira și compania Petrom, menționăm următoarele :

– Asociația Vira nu are nicio relație cu compania Petrom. Niciun membru al Asociației Vira nu a avut niciun fel de contact cu vreun reprezentant al companiei Petrom. Nu există niciun fel de contract între Asociația Vira și Petrom. Astfel, afirmația din articol oficialii Petrom au angajat protestatari “profesioniști” este falsă.

– Prin contractul de finanțare din partea Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, care a și expirat cu ocazia finalizării proiectului pe data de 6 octombrie 2012, Asociația Vira nu are niciun fel de obligație ulterioară încheierii activităților. FDSC sau altă organizație/entitate nu au influențat în niciun fel desfășurarea proiectului, așa cum a fost el conceput înainte de depunerea lui în cadrul apelului FAR.

– Programul FAR din cadrul FDSC este una din liniile de finanțare accesate de Asociația Vira în vederea implementării de proiecte din diferite arii corelate obiectivelor noastre. În cadrul FAR, Asociația Vira a participat alături de alte 83 de organizații la apel. Proiectul nostru a primit sprijin alături de alte 5 proiecte desfășurate de organizații precum Institutul pentru Promovarea Democrației, Asociația ProDemocratia, Asociația Hands Across Romania, Asociația Pentru Apărarea Drepturilor Omului din România – Comitetul Helsinki și Asociația Romanian Youth Movement for Democracy.

Nu în ultimul rând, poziția Asociației Vira cu privire la fracționarea hidraulică a fost stipulată clar încă de la începutul implicării în această temă și a fost reafirmată cu fiecare ocazie (materiale, dezbateri, grupuri de lucru, scrisori deschise).

În final, dorim să mulțumim ziarului Obiectiv de Vaslui pentru faptul ca ne-a pus la dispoziție forma întreagă a articolului, disponibilă doar pentru abonați și pentru eventuala publicare a acestui material. Și regretăm faptul că autorul nu a reușit să ia legatura cu noi, pentru exprimarea unei poziții, înainte de publicarea articolului. Apreciem consecvența cu care au fost publicate articole cu privire la acest subiect în paginile Obiectiv de Vaslui”.


4 comentarii

  1. Trebuie respectate toate standardele de mediu, atat cele europene cat si cele internationale. De altfel, recent si Departamentul pentru energie din SUA a finalizat un nou studiu din acest punct de vedere. Deci, trebuie respectate toate standardele de mediu dar in acelasi timp trebuie sa iti folosesti toate resursele,a declarat premierul.

  2. Guvernul doreşte să îşi conserve veniturile bugetare, după ce respectivele două impozite sunt programate să expire la sfârşitul acestui an.

Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger