Ar trebui modificată Constituția României, pentru a garanta o mai bună protecție a mediului?

2

România e stat național, suveran și independent, unitar, indivizibil și ecologic. Așa ar putea suna articolul 1 din constituția ei, dacă propunerile Coaliției pentru Mediu vor fi luate în considerare de Comisia pentru Revizuirea Constituției. Vor fi parlamentarii români la fel de prietenoși cu mediul ca și cei din Ecuador, care au introdus în premieră “legea naturii” în constituție?

 

Plaman verde WWF

de Roxana Bucată

 

Asta au dezbătut membrii Coaliției, pe marginea mai multor propuneri de modificare. Vă invităm să le parcurgeți și să ne spuneți ce părere aveți despre ele. Legiuitorii din lumea democratică încep să ia în considerare ecologia când definesc statul, un exemplu fiind Muntenegru, explică Raul Cazan, fondatorul asociației 2Celsius, în argumentația care însoțește propunerea sa de introducere a cuvântului “ecologic” în primul articol din Constituție.

Claudiu Crăciun, membru al forumului constituțional format din membri ai societății civile care analizează propunerile de modificare, spune că introducerea cuvântului “ecologic” în definirea statului român nu ar avea consecințe directe în legislație, ci în interpretările Curții Constituționale, dar acestea sunt contradictorii de multe ori.

Constituția României, în forma actuală, conține doar două articole care fac referire la protecția mediului, iar ecologiștii speră ca parlamentarii români să ia exemplul unor țări ca Ecuador, Portugalia, Ungaria sau Grecia. Ungaria trebuie să garanteze sănătatea fizică și psihică a cetățenilor, printr-o agricultură fără organisme modificate genetic, asigurând accesul la hrană sănătoasă și apă, protecția mediului și promovarea sporturilor, se arată în Constituția maghiară. Este de datoria statului să protejeze mediul natural și patrimoniul, iar schimbarea destinației pădurilor este interzisă, se arată și în legea de bază a statului grec.

“Parlamentarii trebuie să înțeleagă că sănătatea oamenilor înseamnă sănătatea mediului”, a declarat Liviu Mihaiu, președintele Asociației Salvați Dunărea și Delta în cadrul dezbaterilor, care e de părere că, din păcate, “ecologic” e încă un neologism pentru români.

Potrivit unui sondaj ISOP, prioritățile constituționale ale cetățenilor români sunt următoarele: prevederile referitoare la economie – 66%, cele referitoare la drepturi și libertăți – 57%, mediul și sănătatea – 56,8%, problemele sociale – 56%, relațiile dintre Guvern și Parlament – 51%. Mediul și sănătatea sunt de două ori mai importante decât problema regionalizării în viziunea românilor, subliniază Claudiu Crăciun. Acesta a mai spus că formului constituțional a primit până acum peste 500 de propuneri de modificare a Constituției și au existat 40 de dezbateri pe tema acestor contribuții.

Ce părere aveți despre aceste propuneri?

Text articol existent:

Titlul 1. Art. 1. Statul român

(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

(2) Forma de guvernământ a statului român este republica.

(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale.

(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

Text articol propus:

Titlul 1. Art. 1. Statul român

(1) România este un stat independent și suveran.

(2) Forma de guvernământ a statului român este republica.

(3) România este un stat de drept, democratic, ECOLOGIC și social. 

Autor: Raul Cazan, 2Celsius

 

Text articol existent:

ARTICOLUL 35 Dreptul la mediu sănătos

CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale

TITLUL II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.

(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

Text articol propus:

(1) Dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic este GARANTAT.

(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

(3) Statul este obligat să ia măsuri pentru respectarea cadrului legislativ privind protejarea mediului înconjurător în timp util și în mod preventiv, adică înaintea producerii de prejudicii grave sau ireversibile mediului.

(4) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

(5) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a se constitui parte vătămată în proces pentru a proteja mediul, chiar dacă aparent nu este direct afectat de prejudiciul de mediu în cauză.

(6) Pedepsele privind orice fel de prejudiciu sau distrugere a mediului înconjurător nu se prescriu.

(7) Cetățenii care se organizează sub orice formă, ca organizații neguvernamentale sau persoane asociate fără personalitate juridică pentru a proteja mediul înconjurător se pot adresa direct Curții Constituționale pentru asigurarea dreptului lor la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.

(8) Persoanele care întreprind acțiuni pentru a proteja mediul înconjurător au dreptul de a fi apărate sau protejate de stat proporțional cu nivelul de amenințare la care sunt supuși, ca urmare a acțiunii lor ele devenind vulnerabile și putând fi supuse unor amenințări fizice și psihice, intimidări, șantaj sau alte atacuri.

Autor: Bako Mihaly, Fundația Strawberrynet

 

Text articol existent:

ARTICOLUL 35

Capitol: CAPITOLUL II. Drepturile şi libertăţile fundamentale

Secțiunea: Dreptul la mediu sănătos

(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.

(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

Text articol propus:

(1)   Statul asigură dreptul oricărei persoane la un mediu natural sănătos şi echilibrat ecologic, ca fiind un drept de interes public major;

(2)   Persoanele fizice şi juridice au obligația de a proteja mediul natural şi de a contribui la reconstrucţia ecologică a mediului afectat;

(3)   Exploatarea resurselor naturale, de la suprafaţă şi subsol, se poate face numai în măsura în care nu afectează echilibrul ecologic, local şi general;

(4)   Pentru menţinerea echilibrului ecologic se percepe o taxă de mediu de cel puţin 25% din valoarea exploatării resurselor naturale;

(5)   Exploatarea resurselor naturale peste limitele de menţinere a echilibrului ecologic, constituie infracţiune catalogată ca fiind „crimă de mediu”;

(6)   Statul asigură educaţia ecologică prin sistemul de învăţământ;

(7)   Asigurarea permanentă a unei suprafeţe împădurite de minim  33% din suprafaţa ţări;

(8)   Pentru exploatarea resurselor naturale, cu impact economic şi ecologic major, aprobările se dau de forurile naţionale.

Sursa: Teclu Codreși, Fundația A.E.R. și Asociația ECOS Dolj

 

Foto: WWF


2 comentarii

Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger