Alburnus Maior solicită oprirea evaluării de mediu a proiectului de la Roșia Montană

0

Asociația Alburnus Maior solicită Ministrului Mediului Rovana Plumb să suspende procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului de la Roșia Montană până la refacerea documentației de urbanism necesare și emiterea unui certificat de urbanism valabil, în acord cu prevederile legale în vigoare. Într-o scrisoare deschisă, asociația prezintă mai multe aspecte privind administrative și documentația care stau la baza evaluării impactului asupra mediului pentru Proiectul Roșia Montană:

1. Certificatul de urbanism 47/2013 emis în data de 22 aprilie 2013 de către Consiliul Județean Alba încalcă legislația în vigoare prevăzând modificarea documentațiilor de urbanism pentru realizarea obiectivelor proiectului minier Roșia Montană, dar și elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții pentru obiectivul minier Rosia Montana.

În fapt, conform Legii 350/2001, inițierea planului urbanistic zonal se poate face doar ulterior eliberării avizului de oportunitate de către Consiliul Județean privind modificarea documentațiilor de urbanism. În concluzie, prezentul certificat de urbanism putea avea drept scop doar întocmirea documentației prevăzute de Legea 350/2001 pentru obținerea avizului de oportunitate în vederea modificării documentațiilor de urbanism și exclude posibilitatea eliberării sale în scopul realizării documentației pentru autorizația de construire și în scopul modificării documentațiilor de urbanism existente.

2. Elementul de nelegalitate prezentat mai sus este completat prin faptul că Certificatul de urbanism emis nu conţine lista tuturor imobilelor incluse pe Lista monumentelor istorice (LMI) în 2010, precum și în Planul de amenajare a teritoriului naţional (PATN). Printre aceste monumente se numără: situl arheologic Alburnus Maior, vestigiile romane din zona Carpeni, incinta funerară romană din zona “Hop-Găuri”, precum și Galeriile din Masivul Cârnic. În plus, certificatul nu conţine interdicţii de intervenție, construire sau deființare pentru unele monumente istorice și situri arheologice conform documentațiilor de urbanism în vigoare. Se încalcă astfel prevederile Normelor Metodologice de aplicare a Legii 50/1991.

3. Documentaţiile de urbanism care au stat la baza emiterii Certificatului de urbanism sunt incomplete încă din anul 2002. În ciuda faptului că valabilitatea documentațiilor de urbanism pentru Roșia Montană Plan Urbanistic General (PUG) și Plan Urbanistic Zonal (PUZ) a fost prelungită, cele două documentații nu produc niciun fel de efecte juridice având în vedere că majoritatea avizelor şi acordurilor care au stat la baza adoptării lor din 2002 sunt expirate şi nu s-au obţinut avize şi acorduri noi care să corespundă noilor reglementări în vigoare.
Faptul că PUG și PUZ Roșia Montană din 2002 nu mai corespund cadrului legislativ actual și nu au avizele necesare conform actualelor reglementări a fost reținut în motivarea deciziei Curţii de Apel Alba nr. 1960/2012 pronunţată în data de 4 aprilie 2012.

4. Certificatul de urbanism este emis în lipsa unei documentații urbanistice legal întocmite și aprobate pentru suprafața perimetrului aflat pe teritoriul comunei Bucium. În fapt, Planului Urbanistic General nr. 20/1999 nu i-a fost prelungită ulterior valabilitatea.

5. Similar punctului 4 din prezenta scrisoare, Certificatul de urbanism este emis în lipsa unei documentații urbanistice valabile pentru suprafața perimetrului aflat pe teritoriul orașului Abrud. În fapt, Planul Urbanistic Zonal de Dezvoltare Industrială Roșia Montană Gold Corporation SA pentru orașul Abrud era expirat la data emiterii certificatului 47/2013.

Alburnus Maior comunică următoarele:
– Faptul ca procedura de emitere a acordului de mediu nu poate continua decât în baza unui certificat de urbanism emis în aplicarea unui Plan de Urbanism Zonal valabil a fost semnalat Ministerului Mediului și prin auditul juridic comandat de minister în martie 2012, audit despre care ați declarat că ați luat cunoștință.
– Petentele Alburnus Maior, Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu și Asociația Salvați Bucureștiul au inițiat deja procedura administrativă pentru anularea Certificatului de urbanism 47/ 2013.
– Acordul de mediu pentru Proiectul Roșia Montană ar fi nelegal, dacă s-ar emite în baza acestui certificat de urbanism, ceea ce va atrage după sine și răspunderea dvs. ca ministru al mediului și acțiuni în justiție specifice.


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger