ACTA va fi pusă în dezbatere publică

0

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a publicat pe site textul Acordului comercial de combatere a contrafacerii între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul Măroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederaţia  Elveţiană şi Statele Unite ale Americii, ACTA.

 

Comunicat emis de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri


Textul acordului a fost făcut public pe site-ul Comisiei Europene încă din luna noiembrie 2010, în prezent, el fiind publicat în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene: http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/anticounterfeiting/.

În cadrul Uniunii Europene, Acordul a fost negociat de Comisia Europeană, încă de la debutul oficial al negocierilor, în anul 2008.

Decizia privind semnarea ACTA a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene, în decembrie 2011, Comisia Europeană  îndeplinind întreaga procedură de asigurare a transparenţei decizionale la nivel european. Semnarea acordului reprezintă numai o primă etapă în procedura încheierii sale. În cazul Acordului ACTA, mai există numeroase etape procedurale care trebuie parcurse, inclusiv ratificarea de către Parlamentul României.

Comisia Europeană a organizat în perioada 2008 – 2011 patru conferinţe publice pe t ema ACTA, cu participarea tuturor celor interesaţi: cetăţeni, reprezentanţi ai industriei, ONG-uri, presa;

Acordul va intra în vigoare pentru România după ce vor fi parcurse mai multe etape.

1. Cronologic, Parlamentul European va trebui să-şi dea avizul conform în vara anului 2012.

2. Consiliul Uniunii Europene îl va adopta, independent de  ratificarea în parlamentele naţionale.

3. Acordul va trebui ratificat de Parlamentul României şi doar după aceşti paşi va putea intra în vigoare. Parlamentul European a urmărit îndeaproape dezbaterile privind ACTA. După ce la 10 martie 2010 exprimase anumite critici, la 24 noiembrie 2010, Parlamentul European a adoptat o Rezoluţie prin care a salutat publicarea textului ACTA  şi a reiterat că lupta împotriva cotrafacerii şi pirateriei reprezintă o prioritate a cooperării internaţionale.

În România, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, procedurile de informare a opiniei publice se realizează în cazul adoptării de acte normative şi al organizării de şedinţe publice. În cazul tuturor tratatelor internaţionale, procedura privind transparenţa decizională este îndeplinită la momentul adoptării actului normativ de ratificare (sau actului de aderare sau aprobare, în cazul anumitor tratate), act în lipsa căruia tratatul nu poate produce niciun efect.  În mod cert, în cazul Acordului ACTA, iniţierea legii de ratificare va fi însoţită de o dezbatere publică corespunzătoare.

În perioada următoare MECMA va iniţia o serie de dezbateri publice pe acest subiect la care sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai tuturor mediilor vizate de reglementările ACTA.

Biroul de presă al MECMA va anunţa în timp util datele, orele şi locaţiile de desfăşurare ale acestor dezbateri publice.

 


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger