Accesul la Internet, declarat printre drepturile omului

0

Un raport al Naţiunilor Unite face oficial, negru pe alb, faptul că deconectarea indivizilor de la Internet este o violare gravă a drepturilor omului, care contravine legilor internaţionale. Astfel, conexiunea la reţea intră în rândurile drepturilor fundamentale ale omului, urmând astfel să fie protejat de fiecare stat în parte.

În raportul publicat de curând sunt invocate două cazuri flagrante de încălcare a dreptului pe care fiecare îl are în accesarea Internetului: legile adoptate de Franţa şi Marea Britanie, care prevăd deconectarea de la Internet a celor care încalcă normele de protecţie a legilor de autor, respectiv blocarea accesului la reţea în situaţii politice conflictuale, cum s-a întâmplat în cadrul revoluţiilor islamice.

“În vreme ce blocarea şi filtrarea mesajelor le refuză utilizator accesul la un anumit conţinut de pe Internet, statele au luat de asemenea mpsuri pentru a întrerupe în întregime accesul la Internet. Raportorul Special consideră că deconectarea utilizatorilor de la Internet, indiferent de justificarea oferită, inclusiv violarea legilor proprietăţii intelectuale, este o măsură exagerată şi, prin urmare, o încălcare a articolului 19, paragraful 3, din Convenţia Internaţională a Drepturilor Civile şi Politice,” se arată în acest raport.

“Raportorul Special atrage atenţia tuturor statelor să se asigure că accesul la Internet este garantat tot timpul, inclusiv în perioade de nelinişte politică. În deosebi, Raportorul Special insistă ca toate statele să amendeze sau să abroge legile existente de proprietate intelectuală, care permit ca utilizatorii să fie deconectaţi de la Internet, şi să nu mai adopte asemenea legi pe viitor.”

Foto: Techinfo.au

Tags:Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger