47 de organizații și peste 2000 de cetățeni cer Comisiei Juridice avizarea parteneriatului civil

0

Semnatarii petiției pentru avizarea parteneriatului civil solicită membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor să acorde un Raport de adoptare pentru Plx 498/2016 – propunere legislativă privind parteneriatul civil. De asemenea, consideră că este de datoria plenului aceleiaşi camere să asigure cadrul legal pentru recunoaşterea egală a tuturor cuplurilor din România, inclusiv a celor necăsătorite. Redăm, mai jos, mesajul celor 47 de asociații semnatare:

Astăzi, în România, conform ultimului recensământ, 800.000 de persoane trăiesc alături de partenerul sau partenera lor fără să fie căsătorite legal. Majoritatea sunt cupluri heterosexuale, multe dintre ele având în grijă şi copii. A acorda acestora drepturi egale în materie de moştenire, rol de aparţinător, regimul bunurilor comune, asigurare medicală, pensie de urmaş, liberă circulaţie şi şedere, emigrație/imigraţie, violenţă domestică sau credit bancar comun nu poate reprezenta decât un semnal pozitiv prin care statul român recunoaște și respectă statutul acestor cupluri în societate şi în relaţia cu autoritățile și cu instituţiile publice.

În acelaşi timp, parteneriatul civil trebuie să ofere protecţie şi cuplurilor formate din persoane de acelaşi sex. Astăzi, România ocupă locul 35 în Europa şi locul 25 în Uniunea Europeană în materie de protecţie legală a persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali şi persoane transgender), conform ILGA Europa. Pe lângă drepturile ataşate parteneriatului civil, adoptarea acestei propuneri legislative ar transmite un semnal hotărât cu privire la angajamentul României faţă de valorile europene şi faţă de principiul democratic de bază al protecţiei minorităţilor.

Mai mult, încă din 2010, de la decizia Schalk şi Kopf v. Austria, Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune că statele membre ale Consiliului Europei au obligaţia de a recunoaşte cuplurile formate din persoane de acelaşi sex, lucru reiterat şi în mai recenta decizie Vallianatos şi alţii v. Grecia, decizie în care Curtea subliniază necesitatea tratării egale a tuturor cuplurilor (şi heterosexuale şi homosexuale) atunci când vine vorba de parteneriatul civil. Şi mai recent, Nils Muižnieks, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei a cerut public statelor membre ale Consiliului Europei să legalizeze parteneriatele civile.

În acest context, noi, semnatarii, solicităm public Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor să acorde un Raport de adoptare pentru Plx 498/2016 – propunere legislativă privind parteneriatul civil, în condiţiile în care deja două comisii de specialitate, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbați au dat avize pozitive acestui proiect legislativ. Ulterior, considerăm că este de datoria plenului Camerei Deputaţilor să-şi asume reprezentarea tuturor cetăţenilor, inclusiv a minorităţilor, ca egali în faţa legii.

Petiția poate fi semnată aici.


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger