Neconstituționalitatea legii eutanasiei, dezbătută mâine

0

Iubitorii animalelor se vor aduna, mâine, în fața Curții Constituționale unde se va dezbate sesizarea de neconstituționalitate a legii eutanasiei. Organizațiile de profil au identificat mai multe încălcări ale Constituției cuprinse în proiectul de lege adoptat de deputați care prevede posibilitatea eutanasierii câinilor fără stăpân.

Astfel,

  • Se încalcă “principiul bicameralității” stipulat la articolul 62. alin. 2 (“Parlamentul este compus din Senat și Camera Deputaților”). Față de forma de la Senat, legea are 16 articole modificate și 4 articole scoase, astfel încât, practic, putem vorbi de o formă fundamental diferită. Pentru încălcarea acestui principiu, CCR a trimis înapoi în Parlament alte câteva legi (Decizia nr. 472 din 22.04.2008, Decizia nr. 710 din 6.05.2011).

 

  • Legea eutanasiei încalcă și articolele 148 alin. 2 și art. 11 alin. 1 din Constituție privitoare la integrarea în Uniunea Europeană și la Dreptul internațional și dreptul intern. Practic, deși România a semnat niște tratate europene (precum Tratatul de la Lisabona, art.13 TFEU, Declarația nr. 26/2011, Declarația Universală a Drepturilor animalelor) și a ratificat Convenția Europeană privind animalele de companie în 2003 care a devenit lege în 2004, le încalcă prin legea eutanasiei.

 

  • Articolul 8 din legea eutanasiei încalcă dreptul la proprietate consfințit în Constituție de art. 26, art. 44 şi art. 136 alin. 5. Adopției câinilor i se impun limite (devine practic imposibil de realizat, căci se cere simultan ca adoptatorul să aducă adeverință de serviciu, dovadă de casă, dovadă că are acordul vecinilor și bani să plătească o taxă).

 

  • Dreptul la petiționare, prezent în articolul 51 în Constituție, este încălcat de articolul 5 din lege care impune eutanasierea câinilor așa-ziși “agresivi” după numai 3 zile, timp foarte scurt, în care nu există, practice, posibilitatea de a-i căuta si de a-i cere adăposturilor publice respective. Câinii cu potențial agresiv nu pot fi lăsați nesupravegheați, dar în această categorie se pot regăsi câinii cu stăpân care au fost pierduți (câini de rasă Pitbull, Rotweiller etc.). Practic, acest termen foarte scurt împiedică proprietarul câinelui pierdut să petiționeze și să obțină în timp util un răspuns (termenul general de răspuns din partea autorităților fiind de 30 de zile). Termenul extrem de scurt (3 zile) împiedică accesul la justiție, procedurile judiciare fiind, de regulă, mult mai îndelungate.

 

  • Eutanasia câinilor fără stăpân, aşa cum este reglementată de legea de gestionare prin prevederile menționate, este o măsură care contravine principiului deminității și liberei dezvoltări a personalității umane, valori, principii şi libertăți publice garantate de Constituție. Eutanasia câinilor fără stăpân, dispusă în alte condiţii decât cele excepţionale, contravine demnităţii umane, ca valoare constituţională supremă, afirmată de Curtea Constituţională în numeroase rânduri (Decizia nr. 62 din 8 ianuarie 2007 a Curţii Constituţionale). Eutanasia este o măsură violentă, traumatizantă, care împiedică libera dezvoltare a personalității umane si prin ea se incalca art. 1 alin. 3 şi art. 15 alin. 1 Constituţie.

 

  • Se încalcă articolul 35 din Constituție și anume dreptul la un mediu sănătos prin eliminarea multor articole din forma de la Senat referitoare la standardele pe care trebuie să le îndeplinească adăposturile publice pentru câinii fără stăpân. În condiţiile actuale oferite de adăposturile publice, este nerecomandat (cel puţin pentru populaţia tânără) ca populația canină să fie ţinută în adăposturi. Fiind o reglementare specială, ar fi utilă reglementarea unor obligaţii ale autorităţilor locale (pentru sterilizarea, prevenirea abandonului, identificarea câinilor fără stăpân etc.). Câinii fără stăpân sunt în răspunderea comunităţii şi se impun în primul rând măsuri pentru prevenire, gestionare performantă, educaţie şi protecţie, nu pentru eutanasiere. Nereglementarea clară şi explicită a standardelor şi condiţiilor de îngrijire din adăposturile publice astfel încât câinilor fără stăpân să li se asigure toate condiţiile, îngrijirile şi atenţie, hrană şi apă în cantitate suficientă, precum şi posibilitatea de mişcare în aer liber în condiţiile reglementării eutanasiei aduce atingere dreptului la un mediu sănătos ( art. 7). După unele statistici, în Bucuresti, administratia pentru câini a eutanasiat, între 2001-2007, 150.000 câini; potrivit documentelor şi standardelor internaţionale de protecţie a animalelor, aceste pot fi considerate veritabile crime împotriva animalelor. Dacă va continua, eutanasia în masă a câinilor fără stăpân va constitui o intervenţie masivă de natură să perturbe echilibrul ecologic.

Pentru a atrage atenția asupra acestor nereguli, organizațiile de protecție a animalelor vor demonstra în fața Curții Constituționale, mâine, începând cu ora 8 dimineața.

Sursa: Asociația Cuțu Cuțu

Foto: Flickr / tina_gallaher


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger